15 června, 2024

Jak postupovat v případě autonehody

Třebaže nehodu nikomu nepřejeme, když už k ní přece jen dojde, je dobré vědět, co dělat. Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Ještě v roce 2000 byl limit pro oznamovací povinnost nehody stanoven na pouhých 1 000 Kč. Od ledna 2001 jej tehdy nový zákon výrazně zvýšil, a to na 50 000 Kč. Částka, od které nehodu musíme hlásit, je nyní výrazně zvýší, a to na dvojnásobek, čili rovných 100 000 Kč.
 

Kdy volat policii

 • Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
 • Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
 • Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
 • Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
 • Pokud by mohlo být ohroženo životní prostředí např. únikem benzínu
 • Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
 • Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.
 • V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez součinnosti policie.
 • Pokud nevoláte policii, sepište o nehodě záznam!

Účastníci nehody jsou povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.
Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel.
Účastníci nehody jsou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).
Nezapomeňte mít pro tyto nenadálé události vždy v autě příslušný formulář. Při nehodě, ke které můžete přijít jako „slepí k houslím“, hrají svou roli taky nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení některého důležitého údaje zapomenout.
Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Vás to nic stát nebude. Na druhé straně odepřením sepsat záznam o nehodě, se druhý účastník dopravní nehody dopustí přestupku. Nezapomeňte si ale zapsat SPZ vozidla.

Stanete-li se svědkem dopravní nehody

 • Zastavte auto a vypněte i jeho motor, zapněte výstražná světla a než opustíte auto, oblečte si bezpečnostní vestu.
 • Místo označte bezpečnostním trojúhelníkem
 • Zjistěte zdravotní stav ostatních účastníků nehody, poskytněte první pomoc a případně zavolejte rychlou zdravotní pomoc – 155.
 • Stane-li se nehoda na dálnici, nikdo by neměl zůstat v autě nebo na silnici, ale měli by všichni přejít za svodidla.
 • Pokud to není bezpodmínečně nutné, kvůli obnově provozu, nehýbejte s vozidly. Je-li to však nutné, je dobré si předtím místo nehody vyfotit.
 • Rozhodně si nedávejte panáka na vzpamatování.

Autor: Karel Zítek

Související příspěvky

Zanechte Odpověď