20 června, 2024

.Novoroční finanční předsevzetí Čechů

Konec roku je vždy správný čas pro zhodnocení uplynulých měsíců a přípravu seznamu předsevzetí na následující rok. Tato předsevzetí se často týkají fyzické činnosti, zbavení se zlozvyků, četby nepřečtených knížek nebo změny práce. Ohromný vliv na osobní život však mají také finanční návyky, proto se skupina KRUK zeptala svých klientů, co v novém roce plánují změnit v oblasti domácích financí. Snad každému se někdy stane, že poruší sliby, které si dal či zapomene na prohlášení, která udělal. Problém se ale objeví spíše tehdy, když se touha po změně týká základních věcí, jako jsou finance a domácí rozpočet.
Finanční návyky mají klíčový vliv na osobní i rodinný život. Snahou každého by tedy mělo být zbavit se starých zlozvyků a na jejich místo zformovat nové, vhodnější zvyky.

Chyby, které je třeba napravit

Zjištění skupiny KRUK, která vyplývají z průzkumu mezi klienty – dlužníky, ukazují dvě zásadní chyby, které je třeba napravit. Až 47 % respondentů si myslí, že se Češi nadměrně zadlužují a přitom nemyslí na splácení závazků. Příliš často také nepromyšleně a impulzivně nakupují – to si myslí asi 45 % dotazovaných. Obzvláště Vánoce a doba nákupu dárků jsou časem velkých výdajů, které mohou vést – a také často vedou – k nadměrnému zadlužení.
To samozřejmě nejsou jediné chyby, které lidé dělají. Téměř 25 % dotázaných poukazuje na problém vydání většiny vydělaných peněz hned po obdržení příjmu. Ve výsledku dalších 17 % dotazovaných soudí, že Češi příliš často připouští, aby jim před výplatou chyběly peníze. Více než 17 % dotazovaných také uvádí, že si lidé neodkládají žádné úspory „na horší časy”.
 

Kontrola osobních financí je důležitá

Nejistá hospodářská situace má vliv na očekávání lidí, že rok 2014 bude z finančního hlediska obtížnější. Správně si proto dávají předsevzetí, že zlepší kontrolu domácího rozpočtu a soustředí se na šetření i malých částek.
Nejvíce dotázaných, až 27 %, plánuje v novém roce systematicky kontrolovat svoje výdaje. To je dobré předsevzetí, protože jsou si vědomi, že finanční plánování není jejich silná stránka. Stejně důležitá je i potřeba pravidelného šetření, bez ohledu na to, jestli mají konkrétní cíl nebo chtějí obecně dávat stranou peněžní prostředky „na horší časy”. Téměř 19 % dotazovaných chce šetřit na konkrétní cíl a 17 % „pro všechny případy”. Bez ohledu na motivaci, která je vede, snaha šetřit představuje určitě jednu z vlastností, které se vyplatí podporovat. Pouze zhruba pětina dotazovaných nemá do nového roku žádná finanční předsevzetí.
 

Nepovedlo se ušetřit ani korunu

Ze stejného průzkumu mezi klienty KRUK vyplývá, že polovina respondentů utrácí všechny vydělané peníze. Neexistence úspor znamená, že tato neobvykle početná skupina může snadno skončit v dluzích, pokud se v jejich životě objeví neplánované výdaje. Kritickým měsícem často bývá prosinec – výdaje na Vánoce nebo dárky se snadno mohou vymknout kontrole.
Obecně platí, že Češi neumí šetřit a kontrolovat své výdaje. Například stav konta kontrolují velmi sporadicky, téměř jedna třetina to dělá maximálně jednou za měsíc. Málokdo plánuje své výdaje na dobu delší než jeden měsíc dopředu. Velká část Čechů má místo toho dluhy, byť naštěstí ne moc vysoké, protože nepřesahují deset tisíc korun.
„Výsledky průzkumu ukazují, že se většina z nás snaží pravidelně splácet dluhy a nevidí potřebu uvádět to mezi novoročními předsevzetími,“ vysvětluje Veronika Kuřinová ze společnosti KRUK Česká a Slovenská republika. „Stojí však za to si slíbit, že kdyby nastaly nějaké potíže s pravidelnou úhradou závazků, nebudeme se schovávat před zodpovědností. Nejlepší je spojit se s věřitelem nebo s firmou spravující dluh a společně hledat řešení problému. Dluh je vždy třeba uhradit a díky aktivitě a upřímnosti vůči věřiteli se spotřebitelé vyhnou zbytečným problémům či dodatečným nákladům v podobě úroků a nákladů na soudní a exekuční řízení,“ zdůrazňuje Veronika Kuřinová.

Autor článku: Veronika Kuřinová

www.cz.kruk.eu

Související příspěvky

Zanechte Odpověď