21 května, 2024

.Nástrahy povánočních výprodejů

Začátek nového kalendářního roku je mimo jiné i obdobím stanovování nejrůznějších předsevzetí, která se často týkají větší spořivosti. Jak ovšem těchto předsevzetí dostát, když obchodníci lákají zákazníky v rámci povánočních výprodejů na obrovské slevy atakující hranici 80 %? Odolat není jednoduché – zvlášť, když většina lidí nemá přehled o svých volných finančních prostředcích. Ohroženou skupinou, která podléhá velmi často trikům obchodníků, jsou při svých výpravách za výhodnými nákupy zejména ženy. Právě ony si totiž berou podle statistik skupiny KRUK nejčastěji neúčelové půjčky do 10 000 korun, které pak nejsou schopny splácet.

Každý rok se opakuje ta samá situace. Zákazníci utrácejí nemalé finanční částky za Vánoce a vánoční dárky, a následně je obchodníci lákají zpět do obchodů na velké povánoční slevy. Ty mohou mít na zákazníka tak silný psychologický účinek, že pod jejich tlakem nakoupí produkty, které nepotřebuje a za normálních podmínek by je ani nekoupil.
Ne každá sleva je ale skutečnou slevou a mnoho obchodníků zkouší nejrůznější nekalé praktiky. Někteří například uměle navýší „běžnou” cenu za účelem jejího následného snížení v rámci slevy a označí produkt za zlevněný, aniž by ke snížení ceny skutečně došlo. Jiní lákají zákazníky do obchodů na slevy, které se ve skutečnosti týkají pouze malého vzorku produktů.

„Zjistili jsme, že 34,2 % žen ve věku 18 až 24 let (oproti 31,1 % mužům stejné věkové kategorie) dluží nejvíce půjčky do 5 000 korun. Půjčky do 10 000 korun nesplácí 12,4 % žen s průměrným věkem 21 let, oproti 11,2 % mužů. U půjček do 20 000 korun se poměr mezi mužským a ženským pohlavím již zcela vyrovnává. Vyšší sumy půjčených finančních prostředků jsou již převážně v režii mužů,“ říká Veronika Kuřinová, PR a marketingová specialistka společnosti KRUK Česká a Slovenská republika. „Z našich statistik rovněž vyplývá, že nejvíce zadlužených žen žije v Libereckém kraji (44 %), dále v Karlovarském (43,24 %) a  Středočeském kraji (43,20 %).  Nejméně pak v Pardubickém (40,35 %) a Zlínském (40,46 %) kraji.”

Už dávno se mluví o ničivém vlivu nadměrné spotřeby. Zbytečné výdaje za věci, které nepotřebujeme, způsobují zbytečné výdaje, což vede ke snížení úspor a zvýšení rizika zadlužení.  Je proto velmi důležité, aby každá domácnost měla dobré povědomí o domácím rozpočtu, naučila se s ním rozumně hospodařit a nakupovala s rozmyslem produkty podle aktuálních potřeb členů domácnosti. Jedině povědomí o výdajích a schopnost s nimi zodpovědně hospodařit nebo je případně omezit pomohou zabránit velkým budoucím finančním problémům jednotlivců i domácností.
„Lidé se nedělí na chudé a bohaté, ale na ty, kteří žijí nad své poměry, a ty, kteří znají své finanční limity. Častým důvodem, proč lidé nerespektují své limity a končí na dně, je potřeba ‚udělat si nákupem radost po těžkém období‘. Tak se nakupování stává drogou a jako nebezpečná doga, může člověka za krátkou dobu roztrhat, ” řekl Jeroným Klimeš, přední český psycholog.

Pokud už vznikl dluh, vyplatí se mít na paměti, že každá částka vyšetřená na úhradu dluhu je krokem k osvobození se od zadlužení. Dluh sám o sobě nezmizí, naopak k němu stále přibývají úroky. Nezvládnuté či neřešené dluhy nakonec končí u soudu a následně putují obvykle k exekutorovi. Situace zadlužené osoby se pak ještě více komplikuje. Nezbytný je proto co nejrychlejší kontakt s firmou, která spravuje dluh, dohoda s jejím pracovníkem ohledně splátek přizpůsobených aktuálním finančním možnostem, a pečlivé plánování domácího rozpočtu. Právě rozložení dluhu na splátky je velkou devizou společnosti KRUK – jedné z největších firem v České republice, která spravuje dluhy.

Z efektivního řízení domácího rozpočtu není nutné mít obavy. Stačí na to list papíru, tužka a kalkulačka. Systematické zapisování příjmů a výdajů výrazně pomůže při kontrole domácích financí. Užitečnou pomůckou pro tyto účely může být Plánovací kalendář 2014, který je zájemcům zdarma k dispozici na webových stránkách společnosti KRUK. Kromě užitečných informací týkajících se plánování rozpočtu domácnosti, je v kalendáři k dispozici přehled jednotlivých položek příjmů a výdajů, které napoví, na co vše je třeba při sestavení rozpočtu myslet. Nechybí také rádce, jak se vymanit z dluhů, pokud se člověk dostane do problémů se splácením účtů nebo půjček.
„Hospodářská situace stále není stabilní, nezaměstnanost se udržuje na vysoké úrovni a platy – pokud vůbec – rostou velmi pomalu. Je proto nutné si stále připomínat, že máme moc nad svými výdaji, a jejich pečlivé sledování a plánování zabrání možným finančním komplikacím v budoucnu,“ doplňuje Veronika Kuřinová.

Autor článku:  Veronika Kuřinová

Související příspěvky

Zanechte Odpověď