18 května, 2024

.Dluh místo dědictví

Lidé během svého života nastřádají určitý majetek, často i za účelem zaopatření svých potomků pro případ smrti.
Co když se ale předmětem dědictví stanou také dluhy? Potomci se tak mohou ocitnout ve velmi tíživé situaci znamenající finanční problémy, ze kterých je složité najít cestu ven.
Podle interních statistik společnosti KRUK Česká a Slovenská republika představuje průměrná výše dluhu u případů s dědickým řízením 35 000 korun.
Kdo by chtěl zdědit dluh?
Lidé si často půjčují finanční prostředky, aniž by reálně zhodnotili svou skutečnou finanční situaci a schopnost dluhy splatit. Neberou v úvahu, jaký mohou mít půjčky vliv na ně a zejména na jejich příbuzné. Potomci se tak mohou díky neuváženosti svých rodičů dostat do složitých finančních problémů.
Podle aktuální právní úpravy mají dědicové v zásadě dvě možnosti, jak nezdědit dluhy. Dědicové mohou  buď odmítnout dědictví jako celek nebo v zákonem stanovené lhůtě učinit tzv. výhradu soupisu. V tomto případě přebírá dědic dluhy pouze do výše nabytého majetku. Zvláštní režim platí pro dědice, který se sám nachází v insolvenčním řízení. Právní úprava ho omezuje a nedovoluje mu odmítnout dědictví tehdy, když aktiva převyšují pasiva.
Poměrně často se setkáváme s případy, kdy pozůstalí hradí dluhy za zemřelé. Rodina se snaží zachovat dobré jméno a dluh za zemřelého splácí, přestože zákon dává možnost odmítnout dědictví. Lidé se tak snaží očistit své jméno i jméno zemřelého a nepřipustí, aby dluhy vrhaly špatné světlo na rodinu,” říká JUDr. Jiří Šmída, právní zástupce společnosti KRUK Česká a Slovenská republika. „Zaznamenáváme také případy, kdy zadlužená osoba v dědickém řízení nabude majetek, který posléze zpeněží a využije k úhradě svých dluhů. Dědictví se v tomto případě stává lukrativní možností, jak dluh nebo jeho část splatit.”
 
Dluhy jsou někdy nevyhnutelné
Ne vždy je možné se dluhům vyhnout. V případě, že jsme nuceni vzít půjčku či úvěr, je důležité se s nimi náležitě a co nejrychleji vypořádat, eventuálně se zajistit pro případ neschopnosti splácet. Průzkumy společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) ukazují, že lidé se nejčastěji dostávají do finančních problémů díky nezaměstnanosti či ztrátě zaměstnání (61 %), neuváženým výdajům a investicím (34 %), hazardu, drogám a alkoholu (26 %), rozhazovačnosti (22 %) či kvůli nedostatečnému finančnímu vzdělání (21 %). Ze složité finanční situace se snaží najít východisko nejčastěji hledáním nové práce 67 % dotázaných, snížením domácích výdajů (44 %), půjčkou od příbuzných či přátel (21 %) a přestěhováním se do levnějšího bytu (13 %).
Dluh zdědí podle interních statistik společnosti KRUK jen malé procento klientů. Přesto tyto případy existují. Pokud se dostaneme do dluhů, je důležité nejprve zhodnotit naši situaci, tedy jak velký dluh máme a do kdy jej máme uhradit. Následně bychom měli co nejrychleji kontaktovat věřitele a domluvit si s ním způsob úhrady dluhu. Nejdůležitější je pamatovat na to, že se není třeba bát a kontaktovat věřitele. Posledním krokem je úhrada domluvených splátek. Pro získání finančních prostředků na jejich úhradu bychom měli omezit vynakládání financí na jakékoliv zbytečné výdaje a hledat zdroje dodatečných příjmů – např. druhé zaměstnání či prodej nepoužívaných věcí v domácnosti,” doplňuje Markéta Fixová ze společnosti KRUK.
 

Autor článku: Alexandra Kostřicová

Související příspěvky

Zanechte Odpověď