20 června, 2024

.Zadlužená je téměř polovina Čechů

Podle průzkumu společnosti Millward Brown pro společnost KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, splácí téměř polovina (44 %) Čechů nějaký úvěr. Přibližně třetina dlužníků (32 %) nemá zaměstnání a nachází se v horší finanční situaci (51 % lidí s úvěrem). Úvěr má prakticky stejný počet mužů i žen (45 resp. 43 % obyvatel ČR), nejčastěji ve středním věku (56 % lidí ve věku 35 až 44 let).
 
Nejčastěji si půjčují lidé z vesnic do 1 000 obyvatel (52 %), nejméně pak
Češi žijící ve velkoměstech nad půl milionu obyvatel (33 %).
„Z údajů zjištěných v rámci průzkumu není alarmující ani tak samotný podíl zadlužených Čechů, jako spíše fakt, že jde z významné části o lidi bez zaměstnání, navíc žijící na vesnicích, kde se obecně práce hledá velmi těžko. Lidé, kteří si v takové situaci vezmou úvěr, se vystavují značnému riziku, že se dostanou do prodlení se splácením,“ říká Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK a dodává: „Tomu odpovídá i zjištění, že si 17 % zadlužených lidí má v plánu vzít další úvěr.“
Vzít si úvěr v letošním roce plánuje zhruba každý desátý Čech (12 %), zpravidla za účelem nákupu vozidla (32 %), pořízení bydlení (30 %) nebo vybavení bytu (29 %).
Úvěry si přitom berou především lidé, kteří považují svoje znalosti o finančním trhu za velmi vysoké.
Průměrná zadluženost Čechů v rámci spotřebních úvěrů (tedy bez zahrnutí hypoték) je poměrně nízká, muži v průměru dluží kolem 28 000 korun, zatímco ženy necelých 25 000 korun.
Nejvíce dluží lidé z Prahy (v průměru 33 000 korun), nejméně pak obyvatelé Královehradeckého kraje (průměrně 23 000 korun).
„Loňský rok nahrával především hypotékám, jejichž úrokové sazby klesly na rekordně nízkou úroveň. Zadlužování spojené s investicemi podporovala i zlepšující se ekonomická situace a velmi nízká nezaměstnanost. Mnoho lidí si ale půjčuje i na běžný provoz domácnosti a splácení starších dluhů, což je postupně dostává do velmi složité situace, kdy musí splácet stále narůstající dluhy,“ upřesňuje Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK. „O to důležitější je, aby si dlužníci odkládali dostatek peněz stranou, pro pokrytí svých závazků v případě ztráty zaměstnání nebo nemoci.
 

Autor článku: Alexandra Kostřicová

Související příspěvky

Zanechte Odpověď