15 června, 2024

Kontejnery na odpad

Většinou už jsme si na barevné kontejnery na tříděný odpad už zvykli, ale občas nějaká barva kontejnerů zmizí a jiná barva přibude. V podstatě ale platí, že byste do tříděného odpadu neměli nedávat odpad i se zbytkem původního obsahu. Nejeden z nás má problémy, co do kterého kontejneru patří a co ne.

Barvy kontejnerů na tříděný odpad:

Modrý kontejner PAPÍR
ANO: noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, kartony, lepenka, kancelářský papír, sešity,
NE: znečištěné papíry, voskový papír, kopíráky, termopapír, plata od vajec, použité kapesníky (vložky, ubrousky), ruličky od toaleťáku, obaly se směsí dalšího materiálu (např. karton od mléka)

Žlutý kontejner – Plasty
ANO: plastové tašky, sáčky, sešlápnuté PET lahve (může být vč. víčkem), obaly od čistících a kosmetických přípravků, kelímky, různé plastové folie, plastové cd obaly, polystyrén.
NE: silně znečištěné obaly, obaly od oleje, žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky.

Oranžový kontejner – Tetra-Pak
Je určen pro nápojové kartony (např. džusy, mléko a pod. (není li, pak se tyto kartony dávají do žlutých kontejnerů)

Bílý kontejner SKLO – bílé sklo
(není li zde současně i zelený kontejner, pak i barevné sklo)

Zelený kontejner SKLO – barevné sklo
(není li zde současně i bílý kontejner, pak i bílé sklo)

Černý kontejner – směsný komunální odpad
(vše, co nepatří do předchozích kontejnerů)

Černý kontejner s oranžovým víkem – použitý olej a tuk
Kvůli další manipulaci je nutno olej vkládat pouze v uzavřených nádobách. Rozhodně se do kontejneru nesmí vlévat přímo.

Červený kontejner – elektrozařízení
Můžete zde odložit staré žehličky, fény, telefony, šlehače a podobně. Velké spotřebiče je ale potřeba odvézt do ekodvoru.

Hnědý kontejner – bioodpad
ANO: Vše co se biologicky rozloží, je biodpad. To znamená – slupky z brambor, piliny, papírové lepenky, vlasy, staré pečivo, slupky z vajec, tráva, stará zemina, větvičky, …. . 
NE: Rozhodně tam nepatří textil, kosti, zbytky masa či dokonce mrtvá zvířata.

Ekodvory – jsou určeny na nebezpečný odpad, zářivky, baterie, akumulátory, ledničky, barvy, lepidla a oleje, pneumatiky, počítače, veškerá elektronika, tonery do tiskáren, apod. Ekodvory jsou pro místní občany zdarma. Je placen z poplatků za popelnice (komunální odpad). U některých věcí může sběrný dvůr vybírat tzv. manipulační poplatek, aby nedocházelo k informačnímu šumu na co se poplatek vztahuje a na co ne, zeptejte se vždy na obci. V zásadě ale platí, že pokud tam nepřivezete starou židli a ne plný náklaďák odpadu, tak je to bez poplatku.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď