21 května, 2024

Přírodní koupací jezírko

JezírkoMáte-li velkou zahradu je přírodní koupací jezírko alternativou místo bazénu a máte-li zde i malý potůček, který vám zajistí přirozený přítok, …  Provedete-li vše správně, není třeba se o jezírko nijak extrémně starat a jeho údržba bude levnější, než je bazénová chemie.  V jezírku panuje přirozený ekosystém, kde se o čistotu vody starají rostliny, bakterie a zooplankton.
Nyní je nejvhodnější doba k založení takového jezírka. Je sice velmi pravděpodobné, že se v něm už letos nevykoupete, ale o to více času máte na to, abyste si důkladně promysleli, jak velkou část zahrady jezírku obětujete.

Plánování

Vhodné je jezírko umístit tak, aby koupací část navazovala na nějakou zpevněnou plochu (terasa).
Koupací část by měla tvořit alespoň polovinu plochy jezírka (kolem 50 m2). Koupací část vyhloubíme do požadované hloubky (nejméně 130 cm) a její okraje nejlépe vymezíme betonovými tvárnicemi. Ostatní plocha bude plytká a bude sloužit rostlinám.
Čím bude jezírko větší, tím lépe se v něm bude udržovat čistota vody a biologická rovnováha.

Nemáte-li přirozeně zvlněný terén, kam by bylo dobré jezírko umístit, budete potřebovat nějaké zemní práce, abyste terén prohloubili, případně dosypali v místech, kde to bude potřeba. Proto je dobré nechat zeminu přes zimu, aby si tzv. sedla a neuvolňovala se do vody.

Do jezírka můžete zabudovat i různé umělé skály, vodopády a pod. Fantazii se meze nekladou.

vodopád

Čím osázet jezírko

Rostliny okysličují vodu a můžete je do jezírka přidávat po celé vegetační období.

Výsadbu plánujeme stejně jako okrasnou zahradu. Je dobré zvolit druhově i barevně zajímavou skladbu. Rostliny dorůstají do různých výšek a mají i odlišné potřeby pro výsadbu a růst. Vhodné jsou pochopitelně vlhkomilné rostliny, jako např. kosatec bahenní nebo Sítina (Juncus).
Jako nevhodnou rostlinou je naopak např. leknín. Je sice velmi dekorativní, ale potřebuje hodně živin. Některé rostliny je navíc potřeba na zimu z jezírka vyjmout a přiděláte si tím práci.

Velmi důležité jsou řasy, není tedy potřeba se jich obávat, protože jsou součástí biotopu.

 

Jak jezírko osázet

Rostliny vysazujeme do košů se substrátem, vaků nebo přímo do břehů.
Výsadbové koše vysteleme tkaninou, potom vložíme rostlinu se substrátem a na povrch koše nasypeme štěrk, který substrát zatíží a nevyplaví jej ven.
Složitější je výsadba do strmých stěn, kam je potřeba umístit sítě z jutových či kokosových vláken, které mohou mít kapsy pro vysazení větších rostlin.

 

KOI kaprÚdržba jezírka

Jezírko se časem u dna zanese sedimentem, který je potřeba na jaře odsát. Průběžně odstraňujeme i odumřelé rostliny a spadané listí. Zejména udržujeme čistou během celého roku koupací zónu, aa to pomocí síťky nebo jezírkového vysavače.

Jezírko časem osídlí spousta přirozených predátorů (larvy vážky, potápníci), kteří zajistí, aby se v jezírku nezabydlili komáři.

 

Ryby do jezírek

Můžeme si zvolit jezírko s minimem rostlin, s rybami a filtrační technologií, nebo rostlinné jezírko bez ryb.
Můžete do koupacího jezírka dát i pár ryb (KOI kapr, zlatí jeseni), ale pak je krmte velmi střídmě. Je lépe, aby se živili spadlým hmyzem a larvami komárů.

 

A rada na závěr

Abyste čistotu vody udrželi, tak se před koupáním vždy osprchujte a smyjte opalovací krém.

 

Další příspěvky v této kategorii.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď