22 července, 2024

Sexuální potíže po menopauze

menopauzaMenopauzu neboli klimakterium může žena očekávat průměrně kolem padesátého roku života. V posledních letech však není výjimkou, že přichází o hodně dříve a může tak nepříjemně ovlivnit život žen už po dvacátém roce života.
Nejde jen o to, že po menopauze je žena neplodná. S menopauzou přichází i řada potíží, o kterých je dobré alespoň vědět, aby žena nebyla překvapena.
Sexuální potíže jsou u žen po menopauze častější, ale ženy o nich nerady mluví.

Změna sexuality
Potíže se objevují v souvislosti s menopauzou a vznikají nejčastěji jako následek poškození atrofované (zmenšené) poševní stěny. Je to způsobeno nedostatkem estrogenů, přičemž poševní stěna atrofuje asi u třetiny žen. Díky tomu může dojít k lehkému až těžkému poškození pochvy. Sliznice pochvy je suchá, snadno zranitelná a má nízkou odolnost vůči infekcím. Vznikající záněty se projevují subjektivními potížemi a opakovanými výtoky. Bolestivý pohlavní styk nevede k uspokojivému sexuálnímu styku, což má za následek zhoršení libida a vyhýbání se pohlavnímu styku z obavy bolestivosti.
menopauza
Urologicko-gynekologické potíže žen
Tyto potíže postihuje asi 50 % žen po menopauze a se vzrůstajícím věkem ženy se stupňují:

  • vaginální suchost a bolestivý pohlavní styk 38%
  • nedostatek sexuálního zájmu 32,7%
  • svědění, výtok a bolesti 15 %
  • močová inkontinence 29,2%
  • opakující se infekce močového traktu 13%

V souhrnu všechny tyto příčiny mohou vést až k averzi k pohlavnímu styku. I když to potká přibližně 10 % žen, tak změnu v kvalitě pohlavního styku po menopauze, přiznává asi 50 % žen.

  • 58 % žen si stěžovalo na vaginální suchost
  • 39 % žen mělo bolestivý pohlavní styk
  • 36 % žen mělo sníženou senzitivitu klitorisu
  • 36 % žen si stěžovalo na méně častý orgasmus

Sexu by se tedy neměly ženy zříkat ani po menopauze
Sexuální aktivita zlepšuje vaginální zdraví bez ohledu na hladinu pohlavních hormonů.  Ženy které mají pravidelný pohlavní styk netrpí tolik vaginální atrofii. Pro zlepšení sexuality je dobrá sexuální změna, inovace, případně kvalitnější předehra.
Snížení sexuálního apetitu po menopauze může vést k sexuální nudě.  Pro uspokojivý sexuální prožitek je ale velmi důležitá lubrikace, protože nedostatek estrogenů zapříčiňuje vaginální suchost a bolestivý pohlavní styk.

menopauzaEstrogeny a sexualita
Mnoho žen má zkušenost s tím, že snížení sexuálního apetitu po menopauze se může zlepšit díky HRT (Hormone Replacement Therapy). Studie účinku HRT na snížení sexuální apetence po menopauze jsou však sporné.
Některé studie ukázaly, že HRT nemá žádný vliv na požitek z pohlavního styku, v jiné studii bylo zjištěno, že se sexuální apetence při užívání HRT zlepšila. Chce to tedy vyzkoušet.
Součástí gynekologického vyšetření by měly být dvě jednoduché otázky:
1. Máte pohlavní styk?
2. Máte nějaké problémy spojené s pohlavním stykem?
Lékař, který se aktivně pokusí odhalit a odstranit sexuální problémy, může podstatným způsobem přispět nejen ke zlepšení kvality života ženy po menopauze, ale v mnoha případech i ke zlepšení partnerských vztahů.

Terapie po menopauze
Léčba estradiolem (vyráběn hlavně vaječníky) zlepšuje sexuální život, sexuální spokojenost, zvyšuje lubrikaci, snižuje bolestivost a zvyšuje sexuální fantazii.
Podle nejnovějších kontrolních studií mají na sexuální funkce žen pozitivní účinky androgeny (jsou vyráběny hlavně vaječníky).
Sexuální touha žen je v přímé závislosti na hladině testosteronu. Terapie kombinovanými estrogen-androgenními preparáty aplikovanými do svalu zvyšuje sexuální touhu a vzrušivost i u kastrovaných žen. Možné vedlejší účinky kombinované estrogen-androgenní terapie jsou závislé hlavně na dávce preparátu. Nejčastějším symptomem může být ochlupení v obličeji, které je méně výrazné, jestliže se u žen dávka testosteronu upraví.
Na závěr
Přidáním testosteronu k estrogenní terapii může dojít ke zlepšení kvality života pro určitou populační skupinu postmenopauzálních žen, které chtějí zlepšit sexuální touhu. Léčba hormonálními kombinovanými estrogen-androgenními preparáty je v této problematice vysoce efektivní.

Zdroj: www.cssmweb.cz

Související příspěvky

Zanechte Odpověď