20 června, 2024

.Odpovědná škola

Právě nyní startuje přihlašování do druhého ročníku projektu Odpovědná škola. Tuto značku uděluje Asociace společenské odpovědnosti školám, které kromě klasického vzdělávání žáků vnímají kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, ve kterém působí. Projekt Odpovědná škola je inovativní v tom, že učí školy komplexnímu pohledu na společenskou odpovědnost. Nenásilnou formou dětem a studentům ukazuje, co mohou všechno ovlivnit a co může pro druhé znamenat jejich zájem.

Zapojeným školám přináší možnost sdílení a výměny zkušeností, sebereflexe vlastního přínosu, získání prestižního ocenění, zvýšení významu a viditelnosti školy v komunitě.
 „Je velmi obtížné naučit se společensky odpovědnému chování a důslednému uplatňování jeho principů až v dospělosti,“ říká ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová, „mnohem snazší je, pokud se stane běžnou záležitostí už od dětství. A proto vznikl projekt Odpovědná škola. Jeho cílem je zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti u škol a příklady dobré praxe inspirovat ostatní. Chceme dosáhnout toho, že se stane odpovědné chování dětem, studentům, ale i rodinám naprosto přirozené a automatické jako základní počty.“

dětiSpolečenská odpovědnost je tématem, které školám historicky vždycky náleželo: byly centrem vzdělanosti, komunitního života, pan učitel a pan řídící respektovanými osobnostmi obcí a měst. Z této pozice pak školství poněkud ustoupilo a nyní znovu usiluje o obnovu pozice v komunitách i celé společnosti.

Odpovědná škola má za sebou první rok svého fungování a v současné době se rozbíhá přihlašování do druhého cyklu 2015/16. Značka Odpovědná škola, kterou zapojené školy obdrží, zastřešuje významné iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti a doporučuje principy v několika oblastech jako je ekologie, aktivity v místní komunitě, výživa a zdraví, přístup ke studentům a rodičům nebo zaměstnanecké podmínky. Zavedení těchto principů by nemělo být jednorázové, ale mělo by probíhat kontinuálně. Školám tak chce projekt ukázat, že společenská odpovědnost není prázdná fráze a ve vzdělávání hraje významnou roli pro budoucí chování celé společnosti.
“Naše mateřská škola si zakládá na své pověsti a na výsledcích, které si děti, ale i rodina z našeho působení odnáší. Podporujeme čas rodiny strávený s dětmi, zapojujeme se do nejrůznějších preventivních a ekologických projektů a pořádáme akce pro rodiče a děti – od výletů až po společně strávená kreativní a hravá odpoledne. Děti si v naší školce osvojují a upevňují odpovědnost za ochranu sebe a druhých, ale i za ochranu a péči o životní prostředí naší planety. Od projektu očekáváme především celkovou osvětu a inspiraci pro náš tým, kterou budeme moci předávat našim dětem a jejich rodinám,” říká Petra Langerová, ředitelka jedné ze zapojených mateřských škol z Prahy.

Aktivitu Odpovědná škola zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti, největší platforma společenské odpovědnosti (CSR)u nás. Projekt podporuje Nadace Karla Janečka.

Autor článku: Petra Miterová

Související příspěvky

Zanechte Odpověď