22 května, 2024

.Dluhy mladých Čechů

Mladí lidé, kteří vstupují do dospělosti, se často přecení, protože přehnaně věří ve své finanční možnosti. Nerozumné pokusy o osamostatnění mohou ohrozit jejich příští finanční důvěryhodnost. Jenom skupina KRUK spravuje nesplácené dluhy tisíce Čechů mezi 18. a 24. rokem života. Nejčastěji se jedná o dluhy za nezaplacené telefonní účty. Průměrné zadlužení v této věkové skupině je kolem 28 700 korun.

Mladí lidé po dovršení 18 let a ukončení středoškolského vzdělání často podnikají první kroky k samostatnosti.
Bez ohledu na to, jestli se jedná o založení rodiny, odjezd na studia do jiného města nebo třeba pokus o získání prvního zaměstnání na plný úvazek. Tzv. mladý dospělý cítí silnou potřebu rozhodovat sám o sobě. Dluhy této věkové skupiny nejčastěji souvisejí s neuváženým hospodařením s domácím rozpočtem a s nevydařenými investicemi do „životních příležitostí”.

„Po obdržení občanského průkazu získává mladý člověk možnost podepsat smlouvu týkající se dlouhodobých závazků – jedná se většinou o využívání služeb s pozdějším vyúčtováním nebo úvěry různé hodnoty. Důležité je, že začíná být zcela zodpovědný za svá finanční rozhodnutí. Bohužel se rychle ukazuje, že si příliš neuvědomuje svoje chyby. Právě kvůli tomuto nedostatku sebereflexe se mladí lidé dostávají nejprve do drobných finančních potíží, které často zametají pod koberec, jak se ale tyto záležitosti táhnou roky, začínají představovat vážný problém,“ říká Krzysztof Różycki, generální ředitel společnosti KRUK Česká a Slovenská republika.
Období mezi 18. a 24. rokem života je nejlepší životní fází pro všestranný rozvoj nejrůznějších aktivit, osobnosti a společenského působení člověka. Mladí lidé čím dál častěji odkládají založení rodiny a snaží se užívat si života. Cestování a různá zábava typu kina, koncertů, festivalů nebo večírků ovšem vyžadují větší finanční výdaje.

Mladí lidé jsou také nároční spotřebitelé – pozorně sledují změny na trhu a rádi kupují novinky – elektroniku (typicky chytré telefony a tablety), sportovní vybavení, oblečení či počítačové hry. Roky určené ke vzdělávání často využívají i pro rozvoj různých zájmů a koníčků. Získávají rovněž dodatečné znalosti, účastní se různých kurzů a nepovinné výuky. Stává se, že se dokonce snaží zahájit i samostatnou výdělečnou činnost. Tyto potřeby jsou čím dál častěji financovány z půjček nebo kupované na splátky. Nedostatek zkušeností a znalostí z finanční oblasti však mohou mladého člověka dohnat k nepromyšleným finančním rozhodnutím.
Oceňované vlastnosti jako otevřenost vůči novinkám, nadšení a pozitivní myšlení otevírají mladým lidem dveře k úspěchu a kariéře. Když se ale spojí s nedostatkem zkušeností a neznalostí obchodního prostředí, může se snadno stát, že zdánlivě velmi výhodná příležitost nebo zlatý důl způsobí vážné zadlužení už na samém prahu dospělosti. Je potřeba mít na paměti, že ke správnému hospodaření s penězi je potřeba zdravý rozum, systematičnost a reálné zhodnocení vlastních schopností splácet úvěr nebo možnost splácení přijatých půjček,“ vysvětluje Krzysztof Różycki.

Nejvíce se zadlužují mladí lidé v Moravskoslezském kraji
Zadlužení mladých lidí, které spravuje skupina KRUK, je v průměru kolem 28 700 Kč, přičemž více jsou zadluženy mladé ženy – 30 600 Kč oproti 27 300 Kč u mužů. Nejvíce zadlužených mladých lidí má trvalý pobyt v Moravskoslezském kraji. Mladí lidé do 24 let nejčastěji dluží částku do 5 000 Kč (27,44 %) a částku mezi 5 000–10 000 Kč (35,84 %).

Jen společnost KRUK spravuje tisíce případů zadlužených mladých lidí. Tato skupina je ale naštěstí druhou nejméně početnou věkovou kategorií dlužníků společně se seniory. Pro zajímavost, nejvíce českých dlužníků patří do věkové kategorie 35–44 let (28,83 % celkem, resp. 29,75 % mužů a 27,5 % žen), následované kategorií 25–34 let (26,16 % celkem, resp. 27,07 % mužů a 24,85 % žen) a 45-54 let (22,15 % celkem, resp. 21,20 % mužů a 23,52 % žen).

Češi mezi 18. a 24. rokem života dluží hlavně telefonním operátorům (42 %), nebankovním finančním institucím (15 %), bankám (10 %). Mladí lidé také často neplatí závazky vůči dodavatelům telekomunikačních služeb (poplatky za internet nebo televizi) a pojišťovnám.

Jak se nedostat do dluhů na samém začátku?
Klíčem k finančnímu úspěchu mladého člověka je především obeznámenost s kupní silou peněz, systematičnost při řízení svého rozpočtu a převzetí odpovědnosti za vlastní rozhodnutí a závazky. Prakticky každá situace se dá vyřešit. Řada institucí, včetně společnosti KRUK pomáhá rozložit zadlužení na společně domluvené splátky, které jsou přizpůsobeny finančním možnostem dlužníka. Nejhorší variantou je ignorace a postoj, jakoby závazek neexistoval. Naopak, velmi žádoucí je spojit se co nejrychleji s firmou spravující pohledávky a na rovinu jí sdělit svoji finanční situaci.

„Mladí lidé se musí naučit rozvážnému přístupu k závazkům, což občas bývá dost složité a těžké učení. Důležité je také převzetí odpovědnosti sami za sebe a uvažování o budoucnosti v dlouhodobé perspektivě. Nedostatky v této dovednosti a utíkání od problémů při prvních drobných potížích, jako je např. nezaplacená pokuta za jízdu městskou hromadnou dopravou bez lístku nebo neukončení smlouvy s telekomunikačním operátorem, mohou způsobit velké problémy v budoucnu a vést až ke ztrátě důvěryhodnosti,“ připomíná Krzysztof Różycki.

Důsledky nezodpovědného přístupu ke splácení závazků mohou být dalekosáhlé. Kde nepomůže odpovědný přístup dlužníka, nastoupí soudy a případně exekuce. A co je nejpodstatnější – dluhy samovolně nemizí. Nesolidní dlužník může být i po letech zapsán do rejstříku dlužníků, přičemž tento záznam prakticky znemožňuje čerpat v budoucnu úvěr v bance nebo nakupovat na splátky. Domluva s věřitelem je tedy nejlepší řešení, které zajistí více klidu i v tíživé situaci a ochrání dlužníka před možnými nepříjemnými důsledky.

Autor článku: Alexandra Kostřicová

www.virklis.cz

Související příspěvky

Zanechte Odpověď