23 května, 2024

.Račice – Pístovice

Obec vznikla v roce 1960 sloučením obcí Račice a Pístovice.
Leží na úpatí Drahanské vrchoviny necelých 10 km západně od Vyškova (JM kraj) v nadmořské výšce 350 – 405 (Račice) respektive 290 – 320 (Pístovice) Obě části obce leží v údolí potoka Rakovce obklopeném zalesněnými svahy. Přirozenou dominantou je zámek postavený ve vyvýšené poloze v jihozápadní části Račic. Jednalo se původně o dobře opevněný hrad, který byl na přelomu 16. a 17. století přestavěn do renesanční podoby a ve třicátých letech 19. století upraven v empírovém slohu.
Překrásné prostředí doplňují v obou obcích rybníky a rybníčky. Zejména pístovický rybník se stal v posledních letech velmi navštěvovaným v období letní sezóny a je významnou chatovou oblastí.
Počet obyvatel obce v roce 2014 je 1146, z toho v Račicích 686 a v Pístovicích 460.
Velmi oblíbené jsou vycházky do okolí obce – např. překrásným údolím potoka Rakovce do Jedovnic (asi 13 km vzdálených) anebo údolím Říčky až do Brna. Obě údolí jsou od roku 1992 zařazeny do kategorie přírodní park a v obou je zřízena naučná stezka.

Historie 

Historie Račic a Pístovice je mimořádně bohatá a zajímavá. Pokud bychom měli vybrat pouze několik základních dat, pak bychom bez váhání museli začít rokem 1227, kdy se poprvé připomínají Račice, nebo rokem 1375, kdy se v písemných pramenech poprvé uvádějí Pístovice. Samozřejmě nemůžeme opominout roky 1310 nebo 1422, kdy byl račický hrad dobyt nepřáteli. Důležité je i datum 1466, kdy jsou Račice v písemných pramenech poprvé uvedeny jako městečko. Mezi majiteli račického panství nalezneme mocné domácí šlechtické rody: pány z Kravař, pány z Lipé nebo slavný rod pánů z Boskovic.
Z poválečné historie Račic stojí za zmínku rok 1960, kdy došlo k jejich sloučení s Pístovicemi v jednu obec nazvanou Račice-Pístovice. V roce 1996 byla zahájena výstavba čistírny odpadních vod, jejímž vybudováním se tak Račice-Pístovice staly vedle dalších 7 městeček tehdejšího okresu Vyškov jednou z mála obcí na okrese, které se mohly takovouto stavbou pochlubit. Náklady na její vybudování si vyžádaly částku 45 898 000 korun a čistírna byla vybudována pro 1450 ekvivalentních obyvatel. Také nezbytnou součásti stavebních prací bylo vybudování kanalizačních sběračů v délce 6637 metrů. Čistírna byla vybavena technologií italské firmy Comital. Do zkušebního provozu byla ČOV uvedena na podzim roku 1998 a v závěru roku proběhla její kolaudace. Jedná se o čistírnu mechanicko-biologickou, která je schopná vyčistit až 16 m3 kalů, jejíž denní průtok je 210 m3 a v dobách dešťů je schopna zpracovat i 280 m3 znečištěných vod.
Neméně důležitou a finančně velmi náročnou akcí bylo také zahájení plynofikace obou částí obce v roce 1999. V roce 2000 došlo k provedení plynofikace v Pístovicích a následujícího roku na podzim byla dokončena plynofikace Račic. Oběma uvedenými akcemi tak Račice-Pístovice učinily maximum pro zlepšení životního prostředí nejen svých obyvatel, ale i množství rekreantů, kteří do tohoto krásného koutu vyškovského okresu se 14-ti hektarovým rybníkem a hrdě se tyčícím zámkem každoročně přijíždějí na zotavenou.

Obecní úřad Račice-Pístovice

www.racice-pistovice.cz

Související příspěvky

Zanechte Odpověď