21 května, 2024

.Ekofarma Jalový dvůr

Ekofarma Jalový dvůr byla založena v roce 1992 a specializuje se na chov ovcí a koní. Statek se nachází na úpatí Ždánického lesa v České republice. V jeho okolí je několik chráněných území, ať už pro přírodní nebo archeologické památky. Na zatravněných stráních lemujících tento statek je možné spatřit jak koně a ovce, tak také oslíky, lamáka nebo kravičku Verunku. Součástí ekofarmy je však i více druhů zvířat. Kromě výše zmíněných, je možné shlédnout volně pobíhající čínská prasata a ve voliérách pak pávy, či husy.

Minulost statku je pestrá. Střídala šlechtické majitele, z nichž poslední byli Palfyové. Jak už však napovídá jméno farmy, svažitá půda nebyla a není úrodná. Na starých německých mapách nesl dvůr označení Galdendorf a patřily k němu pozemky táhnoucí se až do sousedního údolí Konůvky. Katastrálně přináleží obci Heršpice, od kterých jej dělí táhlý severojižní hřeben.

Dnes je soukromou rodinnou pastevní farmou, která na necelých padesáti hektarech hospodaří v režimu ekologického zemědělství. K farmě patří také rybník, který dodává celému areálu téměř pohádkový ráz.

Na farmě se nachází  také stylová hospoda „U Hříbka“, která zapadá přímo do areálu stavení a je častou zastávkou především cyklistů zastavujících se zde při projížďce po velmi oblíbené cyklistické trase. V okolí JD jsou kilometry značených tras vybízejících k pěším výletům i cykloturistice.

Ekofarma jalový dvůr

 www.jalovydvur.cz

Související příspěvky

Zanechte Odpověď