18 června, 2024

Sdílené pracovní místo

práceOd 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), která zavedla do oblasti pracovněprávních vztahů nově tzv. sdílené pracovní místo – § 317a zákoníku práce.

Sdílené pracovní místo může pomoci rodičům s malými dětmi v návratu do práce po rodičovské dovolené nebo k udržení kontaktu se zaměstnavatelem během ní. Umožní zůstat v pracovním procesu seniorům, kteří chtějí pracovat, ale již ne na plný úvazek nebo osobám, které pečují o své blízké, popř. absolventům. V praxi bude zavedení sdíleného pracovního místa znamenat, že se zaměstnavatel může dohodnout, že se o jednu pracovní pozici mohou podělit dva nebo více zaměstnanců s kratší pracovní dobou a stejnou pracovní náplní. Ti si sami budou moci rozvrhnout pracovní dobu, jak jim to bude nejvíce vyhovovat. Mohou si vzájemně pomáhat, vycházet si vstříc a zaměstnavatel má jistotu, že práce bude vždy vykonávána.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď