18 června, 2024

.Kdo platí poplatek za popelnice

Poplatek za popelnicePronajímáte-li si byt, někdy nemáte naprosto jasno v tom, kdo má platit poplatek za popelnice. V nájemní smlouvě sice většinou je položka „poplatek za služby“, ale už tam nebývá přesně specifikováno, za jaké služby vlastně platíte. Když dojde na „lámání chleba“, řekne vám majitel nemovitosti, že odpad je váš produkt, a tedy váš problém. Logicky by se dalo říci, že každý člověk prostě musí zaplatit za popelnici.
Ale aby to nebylo tak jednoduché a abychom si nemysleli, že ti nahoře nic nedělají, tak ještě záleží na tom, kde se byt nachází, protože každá obec má jiná pravidla.

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích umožňuje obcím, aby si na svém území zavedly formou obecně závazné vyhlášky povinnost platit „místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Tento poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, nebo má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci i když v ní není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Existuje ale ještě i poplatek za komunální odpad podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. V této variantě je poplatníkem každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad a plátcem poplatku je pak vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Půjde-li o dům, kde je společenství vlastníků bytových jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem tohoto poplatku společenství vlastníků. Plátce pak poplatek rozúčtuje na jednotlivé obyvatele domu.

Poplatek za popelniceAbychom dokázali, jak demokratičtí jsme, tak je tu další varianta a tou je smlouva přímo mezi obcí a jednotlivými občany. Tato smlouva se uzavírá písemně, vč. výše úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže už stanovit poplatek za komunální odpad ani místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obec tedy nemůže současně jednotlivci stanovit více poplatků za odpady, ale vždy pouze jen jeden. Ač potud to vypadá poměrně dobře vymyšleno. Jenže vezměte si případ, že bydlíte v bodě A, kde platíte komunální odpad obci na základě smlouvy. Chatu, i když žádný luxus, máte v bodě B a tam platíte místní poplatek za provoz systému shromažďování…. A protože v místě bydliště jste nenašel práci, tak celý týden bydlíte v podnájmu v bodě C. Je až neuvěříte, kolik odpadu díky tomu vašemu věčnému courání vznikne! Zaplatíte ho prostě 3x!

Ale aby měli úředníci co dělat, tak můžete předložit doklad o placení poplatku v jiné obci a od dvojího placení pak budete osvobozeni. Jó pane, to prostě nevymyslíš! To musela být hlava, která tohle perpetuum mobile zplodila. Kdyby to zůstalo u původní varianty, že co občan, to poplatek, tak by to možná bylo administrativně levnější…

Dodatek 3.4.2012
Obec si může stanovit cenu popelnic,  až na 1000,-Kč na osobu a rok. A rovněž si může stanovit jiný výběr poplatků. Vždy je lepší se dotázat na konkrétní případ v obci, kde byste měli poplatek platit. Aby to nebylo úplně snadné, tak co platí v Brně, nemusí platit v Ostravě.

Dodatek 20.11.2015
Odpovědnost za úhradu místních poplatků za komunální odpad ponesou podle novely č. 266/2015 Sb. za své děti rodiče. Platnost novely byla odložena až na 1. 1. 2016.

Dodatek 24.04.17
Poplatek za popelnice je u nově narozeného dítěte nutné zaplatit od měsíce, kdy se dítě narodilo a každý člověk jej platí až do měsíce úmrtí. Výjimku tvoří, pokud je tato osoba umístěna do nějakého zařízení s režimem zvláštní. V tomto případě je potřeba na příslušný obecní úřad poslat „Oznámení pro účely posouzení“, kde pověřený pracovník posoudí, zda bude tato osoba od placení popelnic osvobozena.

 

Další příspěvky v této kategorii

Související příspěvky

Zanechte Odpověď