20 června, 2024

Duchovní cesta – channeling

duchovníDuchovní cesta (channeling ) – mnozí, kteří se tímto směrem vydali se domnívají, že nikdo jiný jim nerozumí. Myslí si, že komunikují s vyššími bytostmi, které jim poskytují návody na řešení problémů. Protože jim ti druzí nerozumí, stávají se netolerantními a odmítají náslouchat názorům jiných.

Sešli tím z duchovní cesty, protože duchovní cesta nemá místo pro uzurpátory. Člověk nedokáže pochopit duchovní svět v celé své podstatě. Ve slepé víře správnosti svého vnímání takzvané vyšší síly, páchalo mnoho zločinců hrůzné činy.

 

Cestu pravdy hledáme, protože ji neznáme

Existuje mnoho duchovních cest, jak najít pravdu, ale každá z nich je jen modelem poznání pravdy. A tyto modely se ke skutečné pravdě jen přibližují. Poznání není vůbec tak jednoduché, jak se někteří představitelé duchovního světa snaží ostatním namluvit. Mnohé církve také svá tvrzení zakonzervovali bez ohledu má další vědecké poznatky.

Lidská bytost není schopná slovy vyjádřit samu podstatu duchovního světa, protože je lidská řeč v tomto ohledu nedokonalá. Proto vznikly názvy jako andělé duchové apod. Mystici vnímají některé okolnosti svým vnitřním hlasem a ten je vede k nejvyššímu stupni poznání.

Jsou takoví, kteří říkají: “Když tomu nerozumím tak to není pravda.” Jen materialistický pohled na svět je také mylný, protože fyzický a duševní svět existuje jen ve své dualitě.

 

Barva, kterou vidíme vlastně ani neexistuje

duchovníJe jen odrazem světla a nelze proto ignorovat žádný z názorů. Různé vysvětlení stejného jevu ještě neznamená že některá ze stran má či nemá pravdu. Duchovně nadaný člověk chápe, že tento názor může být jen vírou v jeho pravdivost.

Přesto zarputilí individualisté vytvářejí různé skupiny, místo toho, aby otevřeli svou mysl a srdce. V souhlasné smečce se cítí bezpečněji a utvrzují se zde o své pravdě. V každém tomto seskupení však lze nalézt dobro, zlo, zbabělost, nenávist či závist. Mnohdy i sám názorový vůdce svede své ovečky na scestí.

 

Astrální vědomí

Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale proč? Byl tak osamocený nebo chtěl vytvořit nějakou vyšší bytost? Jsme jen součástí nějakého astrálního vědomí, které je něco jako počítač, jež je propojen mezi všemi lidmi? Kým jsou tyto astrální bytost?

Říká se, že Leonardo Da Vinci a Sokrates rozmlouvali s takzvanými světelnými bytostmi. Pochází jejich znalosti od těchto světelných bytostí?

 

Náboženství a duchovní cesta není vždy to samé

Zažitá dogmatá pochází z pera církve, která si tím upevňovala svou moc. Prodávali odpustky, aby lidé nebyli po smrti trestání za své hříchy. A práva církve, která se dnes hlásí o svůj majetek je podvod, protože jej nabyli nepravou cestou.

Nejedno náboženství sleduje jen své mocenské a hmotné cíle a může vyvolat až fanatismus. Vůbec si neuvědomují, že právě tímto přístupem sešli z duchovní cesty.

Většina náboženství se opírá o takzvané vnitřní hlasy, které jim ukazují duchovní cestu, jak jednat. Který z těchto vzkazů je ale pravý a pravdivý? Nešlo jen o projekci mysli daného člověka?

duchovní

Prázdnota, deprese a nespokojenost

Mnoho mladých dnes nedokáží otevřít dveře k vlastnímu já, ale otevírají dveře tomu negativnímu, které je ukryto v každém z nás. Krásnými slovy o duchovní cestě nelze zakrýt vnitřní černý svět plný chtíče, lakoty a zloby.

Moudrost neznamená dokonalost, je to důkaz, že přijímáme vlastní nedokonalost.

Co je jasné jednomu hned, jiný musí hledat celé roky. Čas nehraje roli, sen trvá pár vteřin, a přesto v něm dokážeme prožít mnohé. Někdo musí odejít do ústraní, někdo musí opustit svou práci, přátele, … Každý musí hledat vlastní čas a vlastní cestu.

 

 

Podle knihy: Cesta životem – Petr Říčan

Další příspěvky v této kategorii

Související příspěvky

Zanechte Odpověď