22 července, 2024

Narcismus

narcista

Narcismus je odvozený z řeckého mýtu o Narcisovi, který se zamiloval do svého vlastního odrazu.

Je to psychologický stav charakterizovaný nafouknutým pocitem vlastní důležitosti, hlubokou potřebou nadměrné pozornosti a obdivu, problematickými vztahy a nedostatkem empatie vůči ostatním.

Pochopení narcismu je klíčové pro rozpoznání jeho příznaků a vyhledání vhodné pomoci, jak pro jednotlivce, kteří mohou tyto rysy vykazovat, tak pro ty, kteří jsou ve vztazích s narcisty. Účinná léčba může vést k výraznému zlepšení kvality života postižených.

 

Klíčové charakteristiky narcismu

Pokuste se zamyslet kolikrát byste o sobě nebo o svých partnerech, dětech, známých… řekli ANO nebo NE.

 • Přehnaný pocit vlastní důležitosti.
 • Víra ve svou výjimečnost a jedinečnost a očekávání uznání bez dosažených úspěchů, které by to ospravedlnily.
 • Neustálá potřeba nadměrného obdivu a pozornosti.
 • Představa o neomezeném úspěchu, moci, brilantnosti, kráse nebo ideální lásce.
 • Neschopnost nebo neochota rozpoznat nebo identifikovat se s pocity a potřebami druhých.
 • Často využívání druhých k dosažení vlastních cílů.
 • Neoprávněná očekávání zvláštního zacházení nebo automatického splnění jejich očekávání.
 • Víra, že si zaslouží více než ostatní.
 • Obtíže při udržování zdravých vztahů.
 • Často závist vůči ostatním nebo přesvědčení, že ostatní jim závidí.

narcis

Narcistická porucha osobnosti (NPD)

NPD je závažnější formou narcismu a je klasifikována jako duševní zdravotní stav. Podle DSM-5 (Diagnostický a statistický manuál duševních poruch, páté vydání) musí jednotlivci vykazovat alespoň pět z následujících rysů, aby mohli být diagnostikováni s NPD:

 • Grandiózní pocit vlastní důležitosti.
 • Představa o neomezeném úspěchu, moci, brilantnosti, kráse nebo ideální lásce.
 • Víra, že jsou „výjimeční“ a jedineční a mohou být pochopeni pouze jinými výjimečnými nebo vysoce postavenými lidmi (nebo institucemi).
 • Požadavek na nadměrný obdiv.
 • Pocit nároku.
 • Využívání druhých.
 • Nedostatek empatie.
 • Závist vůči ostatním nebo přesvědčení, že ostatní jim závidí.
 • Arogantní, povýšené chování nebo postoje.

 

Jak vyjít s narcistou

Zacházení s narcistou může být náročné, ať už jde o osobní vztahy, pracovní prostředí nebo rodinné vazby. Pokud z takového vztahu nemůžete odejít, zde jsou některé strategie, které vám mohou pomoci:

Stanovení pevných hranic: Vymezte, co je a není přijatelné chování. Důsledně trvejte na dodržování těchto hranic.

Respektování sebe samého: Buďte pevní a asertivní, ale zachovejte klid a respekt. Nezapomínejte na své vlastní potřeby a limity.

Neutrální a klidná komunikace: Vyhněte se emotivním reakcím. Držte se faktů a konkrétních příkladů.

Omezení konfliktů: Nepokoušejte se narcistu přesvědčit nebo změnit jeho názor během konfliktu. Zaměřte se na řešení konkrétních problémů místo osobních útoků.

Sebeuvědomění: Buďte si vědomi svých vlastních emocí a reakcí. Pravidelně si připomínejte svou hodnotu a důležitost.

Péče o sebe: Pečujte o své fyzické a duševní zdraví. Hledejte podporu u přátel, rodiny nebo profesionálního terapeuta.

Autonomie: Snažte se být co nejméně závislí na narcistovi, ať už finančně, emocionálně nebo jinak. Rozvíjejte svou vlastní síť podpory a zdrojů.

Terapeutická podpora: Zvažte konzultaci s terapeutem, který má zkušenosti s narcistickými vztahy. Skupinová terapie nebo podpůrné skupiny mohou být také užitečné.

Poradenství pro narcistu: Pokud je narcista ochotný, může mu pomoci profesionální terapie zaměřená na poruchy osobnosti.

Akceptace omezení: Uvědomte si, že změna u narcisty je obtížná a dlouhodobá. Neočekávejte okamžité výsledky nebo úplnou transformaci.

Ochrana sebe sama: V případě potřeby se připravte na možnost, že budete muset vztah ukončit, pokud je pro vás příliš škodlivý.

Rodina a přátelé: Otevřeně hovořte o svých zkušenostech a hledání podpory. Nebojte se požádat o pomoc, když ji potřebujete.

Podpůrné skupiny: Připojte se k skupinám, které se zaměřují na podporu lidí ve vztazích s narcisty.

Pozitivní myšlení: Zaměřte se na své vlastní cíle a úspěchy. Rozvíjejte své zájmy a koníčky, které vám přinášejí radost a uspokojení.

Tyto strategie vám mohou pomoci lépe se vyrovnat s náročnými situacemi, které narcisté často vytvářejí, a zároveň ochránit své vlastní duševní a emocionální zdraví.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď