23 května, 2024

.Podmínky webu Damy.cz

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel je dle podmínek webu každá osoba, která web používá.

Pokud uživatel poskytne v diskuzních fórech údaje, kterých může být nějakým způsobem zneužito třetí osobou, nenese správce za to žádnou odpovědnost. Uživatel prohlašuje, že si je vědom

 • veškerých rizik z toho plynoucích
 • není oprávněn kopírovat, distribuovat, publikovat a prodávat jakékoli informace, nebo služby získané z tohoto webu.
 • že služby webu mohou zahrnovat i propojení na jiné webové stránky, které nejsou správcem tohoto webu kontrolovány a správce není zodpovědný za obsah žádného propojeného webu a současně to neznamená, že by správce schvaloval jejich obsah.

 

1. Registrace uživatele

Registrovaný uživatel pro využívání služeb provedl registraci. Registrace uživatelů je zcela zdarma.

Uživatel registrace souhlasí s uveřejněním jeho uživatelského jména v jeho příspěvcích.

Údaje získané od uživatelů budou použity jen pro potřebu portálu DAMY.cz, a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Registrovaný uživatel tímto vyslovuje správci webu souhlas se zasíláním jakýchkoliv e-mailových zpráv do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb webu a tyto aktivity nebudou považovány za nevyžádané emaily.

 

2. Přidání článku

Registrovaný uživatel může zcela zdarma vložit libovolný počet článků, které nemají reklamní charakter, musejí však vyhovovat znění autorského zákona č. 121/2000 Sb. vč. všech dodatků.

Vložením článku souhlasí uživatel s jeho uveřejněním. Autor příspěvku může příspěvek bez jakéhokoli udání důvodu odstranit, nebo požádat správce o jeho odstranění.

Uživatel nese plnou odpovědnost za formální i obsahovou stránku všech svých příspěvků umístěných na webu.

V případě, že po vložení příspěvku uživatel zjistí, že nějaký příspěvek nějakým způsobem porušuje nebo omezuje práva třetích osob, je povinen na to provozovatele webu upozornit, příspěvek odstranit, nebo spolupracovat na jeho odstraněni.

 

Fotografie vložená uživatelem musí mít tyto parametry:

 • Musí přímo nebo nepřímo souviset s tématem článku.
 • Autorem článku musí být uživatel nebo musí být označeny o webovou stránkou odkud uživatel čerpal.
 • Úvodní a doplňující fotografie mohou mít libovolný tvar.

 

Je zakázáno vkládat:

 • Články nebo fotografie, které byly zkopírovány z jiných webů, a vkládající uživatel k nim nemá svolení autora. Uživatel se vystavuje možnému trestnímu řízení za porušení autorských práv.
 • Fotografie s vodoznakem.
 • Cokoli co porušuje zákony ČR.
 • Příspěvek nesmí obsahovat vulgární či rasistické výrazy, reklamu nebo pornografii.

 

Práva a povinnosti provozovatele webu

Provozovatel webu Damy.cz je oprávněným správcem, který poskytuje nebo umožňuje uživatelům číst, prohlížet či vkládat na web textové, obrazové a zvukové informace.

 • Je oprávněn nakládat s veškerým obsahem stránek dle vlastního uvážení a dále jej šířit, bez písemného upozornění uživatele.
 • Neodpovídá za obsah příspěvků ani za obsah jejich obrazové dokumentace.
 • Nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb webu.
 • Provozovatel webu neručí za porušování autorských práv u příspěvků vložených uživateli.
 • Je oprávněn zveřejnit kontaktní údaje uživatele, pokud to bude nevyhnutelné s ohledem na porušení zákona a možným trestním stíháním daného uživatele.
 • Je oprávněn tato provozní pravidla kdykoli měnit tak, že budou zapracovány do již zveřejněného textu.

Tyto podmínky včetně jejich změn jsou platné a účinné okamžikem zveřejnění na stránkách webu.

 

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zveřejňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele webu www.damy.cz zakázáno.“