20 června, 2024

Kdy bude konec světa?

Jednou asi ano, ale nikdo neví, kdy to bude, což je možná dobře, protože si asi umíme představit, čeho je člověk schopen. V této chvíli se v lidech zvýrazní jejich potlačovaná povaha. Jedni se stáhnou, vezmou si prášek na spaní ve snaze to všechno zaspat, jiní celý den prohýří, aby si do toho „dalšího“ života přinesli co nejvíce zážitků a třetí spáchá nějaký dlouho potlačovaný trestný čin, protože se mu přeci už nic nemůže stát, stejně všichni zítra zemřou.
 

Předpovědi o konci světa jsou asi stejně staré jako naše civilizace. 

Ve starověkém Římě žila Sibyla, která sepisovala své předpovědi na dubové listy, které se však nedochovaly všechny a tak je možné, že byla její předpověď trochu nepřesná. Podle ní budou lidé na Zemi po devět generací (každá generace asi 800 let) a po té zanikne. Desátou generaci, která započne kolem roku 2000, budou stíhat katastrofy, jako je zemětřesení, města budou smetena vodou. Budou války a černý kouř zahalí nebe.
Hodně podobné předpovědi byly vyřčeny i kněžkami v Delphách, které dlouho dopředu předpověděli různé události a války.
Je jasné, že i v minulosti byly války a kouř zahaloval nebe, ovšem technika, kterou disponujeme dnes, by ho mohla učinit černějším.
Měly opravdu věštecké schopnosti? V roce 1998 bylo zjištěno, že obydlí, které Sibyla i kněžky obývaly, byly přírodní cestou syceny vulkanickými výpary, které obsahovaly Ethan, který způsobuje euforii a má halucinogenní účinky. Mohl tedy vyvolávat i věštecké vize.

Podobný konec světa se nachází i v jednom z nejstarších Čínských textů – tzv. Kniha změn. Náhoda?

I Anglie měla svého proroka. Byl jím Myrdidin, keltský šaman neboli bláznivý věštec. A ten světe div se, věděl už tisíc let před nalezením Ameriky, že nějaká existuje. Věděl i to, že přijde nacistický holokaust, což taky může být náhoda, ale on předpověděl i to, že budou spolu mluvit dva lidé, nacházející se v tutéž chvíli v jiné zemi přes tzv. mluvící kámen.  Ale co je nejzajímavější, je to že pro tuto dobu předpověděl pohromy, protože planety vyjdou ze svých drah a „zdivočí“.
A po Myrddinovi přišla známá věštkyně matka Shipot, která údajně prorokovala, že až se stanou obrázky tak pohyblivé, že budou vypadat jako živé a lidé budou plout pod vodou jako ryby, ženy budou nosit kalhoty a krátké vlasy, tak se půl země zbarví krví a lidé zemřou. Není sice jisté, že žila, ale ať už to předpověděl kdokoli, měl pravdu.
I v knize zjevení se hovoří o létajících stvořeních  s proudícími vlasy, které dělají velký hluk a samojízdných vozech, chrlících oheň.
 

Mayský kalendář

V každém případě se všechny tyto předpovědi v mnohém podobají předpovědím Mayů a konec světa se spojuje s koncem Mayského kalendáře, který byl sestaven na mnoho let dopředu a ten právě letos končí.  Záhadou je, kde Mayové získali své znalosti, které byly na svou dobu nevídané, protože uměli spočítat zatmění měsíce i slunce na tisíce let dopředu.  Jejich předpovědi např. řekly, že v roce 1519 připlují bílí dobyvatelé, kteří ovládnou kontinent. Mimo jiné Mayové věřili, že před naší civilizací byla jiná civilizace, která byla bohy zničena a nyní to čeká i nás.
V podstatě se nikdy vědci neshodli na příčině rozpadu Mayské civilizace. Jsou názory, že ji zlikvidovala nějaká epidemii nebo že důvodem byla nějaká náhlá změna klimatu a nedostatek vody je vyhnal z oblasti, kterou obývali.
Podstatou ale je to, že Mayové tvrdili, že konec světa nastane díky domu, že slunce se dostane do linie s temnou trhlinou. A teprve před několika lety vědci zjistili, že přesně ve středu naší galaxie se opravdu nachází černá díra. Právě 21. prosince bude naše planeta v linii se sluncem a středem naší galaxie, což nastává jednou za 25 800 tisíc let.
Nikdo neví, co tato neobyčejná událost na zemi způsobí.
 

Severní a jižní pól

Jednou z nejhorších variant by mohlo být, že se severní a jižní pól prohodí a není to až tak nemyslitelné, protože v minulosti k tomu nejméně jednou došlo a Aljaška byla na rovníku. Jestli se to vůbec stane, nikdo neví, jakou rychlostí to proběhne. Pokud rychle, bude to natolik zničující, že na Zemi zmizí všechen život. Pokud pomalu bude to mít výrazný vliv na klimatické podmínky a zemětřesení nebo tsunami.
Faktem je, že mnohé předpovědi mohou být matoucí, protože když nejde o přírodní úkaz, tak může mysl lidí ovlivnit natolik, že se tato událost opravdu stane. Zvláštní ovšem je, že tyto předpovědi se podobají jako vejce vejci napříč celým světem, kulturami i časem.
Indiáni Hopi konec světa spojovali s dobou, kdy bude celý svět křižovat pavoučí síť.  V devadesátých letech byl vyvinut počítačový program, který měl dopředu odhadnout možné změny akcií v závislosti na společenských a klimatických změnách. Tento program doslova prohlíží všechny weby a hledá daná klíčová slova, která vyhodnocuje. Takto byly dlouho dopředu předpovězeny zemětřesení nebo záplavy.
Co tedy říct na závěr. Jen za posledních pár let bylo předpovězeno asi padesát konců světa a jak je vidět, tak se svět stále kutálí po své dráze dál.  Buď je to proto, že konec světa ještě chvíli nenastane anebo proto, že výpočet konce světa není tak jednoduchý.

Zdroj: Dešifrování minulosti – Konec světa

Související příspěvky

Zanechte Odpověď