23 května, 2024

Edgar Cayce: nejznámější jasnovidec?

Byl Edgar Cayce stejně významným jasnovidcem jako Nostradamus? Stejně jako on se věnoval léčitelství, přestože nebyl lékař, jeho intuitivní diagnostika byla na vysoké úrovni. Jedno je ale jisté, byl stejně jako Nostradamus velmi skromný a své schopnosti nestavěl na odiv.

Nebyl jen léčitelem, ale současně uměl předpovědět spoustu významných událostí, které se opravdu následně staly. Předpovědět druhou světovou válku dokázali asi mnozí, ale bylo v lidské fantazii tolik místa, aby kdekdo předpověděl i směr vývoje v lékařství?

Edgar Cayce se narodil 1877 poblíž Hopkins Hill do farmářské rodiny. Už jako dítě měl zvláštní schopnosti a velmi ho udivovalo, že ostatní lidé tyto schopnosti nemají. Často míval vidiny, viděl nejen zesnulé, ale měl i vynikající paměť. Tvrdil, že si knihu zapamatuje tak, že si ji dá v noci pod hlavu. Pro svět byl objeven, až když ve 20 letech dostal vážný zánět hrtanu, který nikdo nedokázal vyléčit. Místní homeopatický lékař se mu snažil pomoci prostřednictvím hypnózy. K překvapení všech zúčastněných si v hypnóze nejen sám stanovil diagnózu, ale navrhl i léčbu, což se velice rychle rozkřiklo a z širokého okolí se k němu začali sjíždět jak pacienti, tak i lékaři.

Přestože lékařskou vědu nikdy nestudoval, dokázal svým zrakem prohlédnout všechny orgány a používat odborné lékařské výrazy pro označení choroby. Zajímavé na tom všem bylo to, že si po procitnutí nepamatoval nic z toho, co řekl.

Průběh diagnostiky (sezení) byl vždy stejný. Uložil se pohodlně na pohovku a sám se uvedl do hypnotického stavu, když mu začaly těkat oči, znamenalo to, že je možno se začít ptát. Bylo naprosto lhostejné, kde se nemocný nacházel. Stačilo mu říct jméno a místo, kde se ta osoba nyní nachází. Stejné to bylo i s dalšími vidinami. Cayce dokázal odhalit např. ložiska ropy, určil místo, ale i hloubku ve které se nachází. Byl přesný nejen v popisu události, ale i v datech a místě, kde k ní má dojít, jakoby to četl z nějakého tisku.

V roce 1905 Cayce navrhl lékařům opravu zlomené kosti pomocí hřebu. Lékaři to odmítali s tím, že pak pacient nebude nikdy chodit, ale nejenže se uzdravil, ale i chodil.

V roce 1911 onemocněla jeho žena na tuberkulózu a lékaři nad ní zlomili hůl. Cayce ji tedy naordinoval svou vlastní léčbu a ona se rychle uzdravila.

Pomalu, ale jistě začal proti sobě poštvávat lékaře. V New York Times byla o něm zveřejněna kritika, kde jej nazývají negramotným individuem, které o lékařské vědě neví vůbec nic.

Jeho věhlasu to ale na vážnosti neubralo, spíše naopak. Schopnosti, které měl, chtěli pro sebe využít sázkaři, burzovní makléři a navštěvovali ho i mocní tohoto světa. Všichni mu kladli celé spektrum otázek.

Jeho zásluhy pro lékařství byly tak velké, že mu univerzita v Chicagu propůjčila v červnu 1954 titul doktora honoris causa.
Jeho jednoduché způsoby léčby, jako například konzumace zeleniny a obklady ricinovým olejem se ukázaly tak účinné, že dodnes fungují kliniky, které využívají jeho vědomostí. Cayce také radil, aby bylo nitro člověka čisté od všech negativních emocí, protože ty působí na celý organismus jako jed. Ničí nejen mozek, ale i tělo, kde postihují žaludek, játra, zažívací potíže, srdeční poruchy. I překyselení organismu, může mít příčinu v negativních emocích, proto udržujte stav těla zásaditý, překyselený organismus ztrácí obranyschopnost.
 

Cayce za svá sezení nikdy nic nechtěl a spoléhal se jen na dary, takže jeho klienti bohatli, ale on z toho neměl nic a navíc onemocněl. Bolela ho hlava, dělalo se mu špatně od žaludku. Když začal své schopnosti ztrácet, rozhodl se skončit a začal se zase živit jako fotograf.

Možná by své schopnosti už nikdy nevyužil, kdyby se jeho syn nepopálil v obličeji tak, že mu lékaři předpověděli doživotní slepotu. Znovu tedy navrhl způsob léčby a znovu zvítězil. Jeho syn opět viděl.

Poté se rozhodl, že zase bude léčit, stanovil ale přesná pravidla. Otázky mohla klást pouze jeho žena a tak nemohlo dojít ke zneužívání jeho moci.

V roce 1923 si byl už plně vědom svých schopností a proto si najal mladou stenografku, která slovo od slova zaznamenávala vše, co v hypnóze řekl. Díky tomu vznikly rozsáhlé knihovny plné předpovědí.

V roce 1928 si otevřel vlastní nemocnici, ale o 3 roky později ji musel díky krizi opět zavřít.

Cayce léčil i další případy, kdy si lékaři nevěděli rady a to např. lupenku, nebo revmatizmus.

Když vypukla 2.sv. válka, obracelo se na něj čím dál, tím více lidí, aby se dozvěděli o osudu svých blízkých. Každé další sezení, které dělal, protože neuměl říci NE, mu vysávalo život z těla. V roce 1944 dělával až 8 sezení denně až v lednu 1945 nakonec naprosto vyčerpaný zemřel.

 

Cayce se nikdy nevzdal názoru, že jeho schopnosti nejsou ničím výjimečným, a že je může získat každý z nás, jen chtít. Své informace prý získává z podvědomí lidí a z Ákášických záznamů, které zaznamenávají všechny dimenze minulosti přítomnosti i budoucnosti. Stejně jako Nostradamus věřil, že budoucnost ovlivnit lze.

 

Předpověděl se čtyřletým předstihem nejen propuknutí velké krize, ale i její konec. V roce 1935 předpověděl i druhou světovou válku, kdy vznikne a kdy skončí. Věděl i to, že vznikne koalice mezi Německem, Rakouskem a Japonskem a znal i pohyby na frontě. Mluvil ale i o sociálních problémech, které nastanou v poválečné Americe.

Stejně jako uměl Cayce číst v budoucnosti, stejné to bylo s minulostí. Dříve než podrobnosti odhalila moderní věda, věděl např. o židovské sektě Esejců (viz svitky od Mrtvého moře), nebo to, že Nil kdysi tekl opačným směrem a vléval se do Atlantiku. Rovněž o Atlantidě, která údajně existovala asi 50 tis. let před naší érou, toho věděl neuvěřitelně mnoho. Bylo to první místo blahobytu na zemi tzv. Eden. Lidé, kteří tam bydleli měli neuvěřitelné znalosti a technické vymoženosti (např. létající stroje). Protože však zneužívali svou moc, tak Atlantida při strašné pohromě zmizela. Obyvatelé Atlantidy podle něj ukryli informace o svých znalostech pod přední tlapou sfingy. Na počátku 90 let byl prováděn průzkum sfingy a byla v hloubce asi 20-ti metrů nalezena velká komora, která údajně nebyla prozkoumána. Proč?

Co říkají různé předpovědi pro třetí tisíciletí?

Podle všech minulých předpovědí mají nastat na planetě katastrofální změny – období zkázy.

Matka Shiptonová varuje před silnými bouřemi, díky kterým staré světy zaniknou a vzniknou nové.

Májové předpovídali dobu Zvadlého ovoce a velké bouře.

Hopiové mluví o umírajících stromech a velké změně počasí, tzv. Den očisty

Nostradamus mluví o mrtvých, kteří povstávají z hrobů

Cayce se z nimi shoduje, navíc se zmínil o změně rotační osy naší planety. I kdyby se osa posunula jen o kousek, změnily by se hranice oceánů a pevniny. Posunula by se dokonce i celá pohoří. Předpovídal zmizení Japonska pod vodu. Zatopeny budou  i západní a jihovýchodní části Spojených států. Stejně na tom bude celá východní část New Yorku, kde zmizí pod vodou celé oblasti. Celkově přijde Amerika asi o 50% pevniny. Předpovídal velké klimatické změny i pro Evropu. Stejně jako Amerika , tak i západní Evropa zmizí pod vodou a to vč. Anglie. Naproti tomu Asie a Afrika budou sužovány ohněm.

Nevěděl sice nic o litosférických deskách, ale věděl, že nás budou o posunutí pólů Země v roce 1958 varovat erupce sopek. A opět měl pravdu, protože za posledních 50 let stoupla sopečná aktivita asi 5x, oproti jiným obdobím. Výskyt hurikánů byl v posledních letech nejvyšší od dob, kdy se začaly dělat statistiky a vzrůstá i počet zemětřesení.

 
No, nezbývá než doufat, že neměl pravdu a nebo, že lidé dostanou konečně rozum a začnou se k zemi chovat slušně, protože se s námi stane totéž co s Atlantidou. Ledaže bychom to vzali pozitivně. Budeme to mít k moři mnohem blíže.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď