15 června, 2024

Mužský a ženský mozek se opravdu liší

mozekVědci prokázali, že mužský a ženský mozek se opravdu liší. Nejde ale o inteligenci, jak si často někteří muži rádi vykládají odlišnou velikost mozku a zdůvodňují tím svou dominanci.
Mozek výškově stejně velkých mužů a žen se velikostí nijak neliší. A vůbec nelze tvrdit, že vyšší lidé jsou inteligentnější, než ti menší, jen proto, že je jejich mozek větší. Přesto se mozek mužů od mozku žen liší.
 

Není mužů a žen, ale ženské a mužské mozky

To, zda máte mužský nebo ženský mozek vám prozradí délka prsteníčku a ukazováček. Čím delší je prsteníček, tím větší podíl mužského myšlení je v ženě a čím delší je ukazováček, tím více je např. muž ženou.
 

Co to ale znamená – mít mužský nebo ženský mozek?

Zase to není o inteligenci, ale obecně vzato to lze popsat takto:
Ženský mozek – např. empatii mají muži jednoznačně nižší než ženy. V mužském mozku je při emotivní situaci zapínáno méně částí než u ženského mozku. Přesto se i takoví muži mohou chovat daleko empatičtěji než ženy, pokud si tuto nedostatečnou empatii uvědomují a chtějí s ní něco udělat. Pak jim toto empatické chování sice nejde tzv. „od srdce“, ale je přitom zapojen mozek. Proto je zřejmě mezi ženami daleko více pečovatelek a méně sadistických vrahů. Přitom není pravdou, že by muž nemohl být dokonalým rodičem, zdravotníkem, učitelem, …. Zapojí-li mozek a uvědomí si, že jak je důležitý být v tomto povolání empatický, tím lepších výsledků dosáhne.
 
muž
Mužský mozek – patří sem například koordinace nebo prostorové vidění. Tu mají zase pro změnu daleko menší ženy. Čím delší je prsteníček, tím je i vyšší výkonnost takového muže. Jsou to proto třeba i výborní sportovci. A opět by se dalo říci, že je potřeb a se nevzdávat, protože spousta žen se naučila řídit auta, přestože jim v tom „brání“ mozek. Nicméně to je asi důvod, proč ženy jezdí opatrněji, a pokud i tak způsobí nějakou dopravní nehodu, pak má obvykle menší dopad na lidské zdraví.
 
Tolik tedy věda. Feministický náhled na věc ale říká: „Dělej to, co tě baví a stačí síla.“ Nechť se věnuje každý tomu, co je jim přirozenější, a ne podle toho, zda se narodil jako žena či muž. Proč by měl mužský mozek nutit ten ženský, aby šel opravovat auto, když na to stejně nemá buňky. Protože je ale ten opačný mozek zaměstnán jinou prací, je třeba se přemoci a udělat i to, na co nejsme stavění. A to tím spíš jsou-li v rodině dva mužské nebo dva ženské mozky.
Nebojme se ale toho, že si výrazně mužský mozek vybere za partnera stejný mozek. I když ho může takový mozek přitahovat, tak to nakonec stejně „nedopadne“ a rozejdou se. Protože čím vyhraněnější mozky jsou, tím více inklinují k mozku na opačném protipólu. Proto si obvykle výrazně testosteronový muž vybírá výrazně ženský mozek.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď