21 května, 2024

.Skryté nebezpečí malých dluhů

Většina Čechů nemá úvěr na vysokou částku, zato je tíží malé dluhy v podobě neuhrazených splátek, složenek a různých pokut. Přestože se zdánlivě jedná o malý dluh, vyplatí se jednat co nejdříve. Hrozí totiž, že i ty nejmenší dluhy vzrostou a stanou se velkými. Rostoucí zadlužení může způsobovat pocity bezradnosti a osobního selhání. Pokud se člověk řídí několika jednoduchými zásadami, může se dostat z téměř každého dluhu.
Nejčastějším důvodem vzniku malých dluhů jsou nedoplatky vůči telefonním operátorům, bankám, finančním institucím a pojišťovnám, ale také vůči podnikům městské hromadné dopravy, dodavatelům televizního signálu či internetu.
 
Jak vyplynulo z výsledků výzkumu společnosti KRUK, malé dluhy do 5 000 Kč se týkají především mladých lidí ve věku do 24 let (50,01 %), následně pak lidí ve věku 25 až 34 let (36,97 %) a lidí starších 65 let (31,04 %). Z pohledu malých dluhů jsou ohroženy spíše ženy (34,20 %), než muži (31,10 %).
 
Češi velmi často malé dluhy ignorují, považují je za nepodstatné a necítí se jimi ohroženi. Tento dojem je ale mylný, protože i zanedbatelně malý závazek může výrazně vzrůst mj. o úroky a pokuty. Navíc právě malé dluhy se nejčastěji kumulují. Po sečtení dvou, tří, čtyř nevelkých dluhů vznikne už celkem vysoká suma, která se stává vážným problémem. Proto základní rada při splácení malých dluhů zní: Nečekej, až zadlužení naroste a splať závazky co nejrychleji. Odříkání jiných věcí může být téměř nepostřehnutelné. 
Pokud nám malé dluhy vzniknou, je nezbytné se jim postavit už na začátku a začít je okamžitě řešit. Jestliže je nemůžeme uhradit ihned, je na místě začít přemýšlet, jak získat dodatečné finance. Zde nám může pomoci přehledný soupis příjmů a výdajů. Dle položek soupisu zjistíme, které výdaje lze omezit a kde můžeme ušetřit.
„I přes veškerou snahu a pokusy o průběžnou kontrolu domácího rozpočtu, jsou Češi bohužel nedůslední,“ říká Veronika Kuřinová ze společnosti KRUK Česká a Slovenská republika. „Až 73 % z nás si svoje výdaje jen pamatuje a nikde si je nepoznamenává. Není divu, že až příliš často utrácíme. V důsledku toho se zadlužujeme na další částky nebo nám nestačí peníze na splátky dřívějších závazků.“
 

Domácí rozpočet je základ

Základním krokem by tudíž mělo být sestavení podrobného seznamu měsíčních výdajů a zjištění, za co utrácíme nejvíce peněz. Čím podrobnější seznam vypracujeme, tím spíše se nám z něj povede získat potřebné závěry. Při té příležitosti se vyplatí rozhlédnout se po bytě, zkontrolovat, co leží už příliš dlouho v ledničce, jestli opravdu používáme veškerou kosmetiku a kolik máme ve skříni nenošeného oblečení.
Po této analýze přijde čas na druhou, velmi důležitou, etapu. Je potřeba označit věci, bez nichž se lze obejít. Když si uvědomíme, jak velkou úsporu může přinést např. odvyknutí kouření, omezení večerních aktivit, jídla mimo domov nebo cest automobilem do práce, může se nám zatočit hlava, pokud se ukáže, že je to několikanásobek naší naposledy neuhrazené splátky. Po pár týdnech takového plánování můžeme přejít k dalšímu kroku a stanovit výši měsíčních úspor, které bychom rádi dosáhli.
 

Víc než jeden

V případě existence více než jednoho malého dluhu bychom měli svoji situaci zanalyzovat ještě důkladněji a naplánovat si další kroky. Pokud nejsme schopni potřebné finanční prostředky rychle získat najednou, měli bychom se soustředit na úhradu dluhů od nejmenších částek až k těm nejvyšším. Krok za krokem je pak splácet.
„Nejdůležitější je mít na paměti cíl – zbavení se malého dluhu, než se stane větším,“ říká Veronika Kuřinová. „Téměř každý dluh a zcela určitě takový, který je spravován společností KRUK Česká a Slovenská republika, je možné vyřešit jednoduše a smírčí cestou uzavřením dohody. Bez ohledu na způsob kontaktu s naší firmou – telefonní, osobní nebo internetový – na druhé straně najdeme člověka, který nám poradí a pomůže přizpůsobit splátku našim finančním možnostem. Nejdůležitější však je aktivně komunikovat a začít splácet své závazky.“
 

Alexandra Kostřicová

zdroj: www.virklis.cz

Související příspěvky

Zanechte Odpověď