24 července, 2024

.Jsou dluhy dědičné?

Lidé během svého života nastřádají určitý majetek, který po smrti odkáží svým potomkům, aby je alespoň nějakým způsobem dále zaopatřili. Může se ale stát, že předmětem dědictví se stanou také dluhy. Potomci se tak ocitají ve velmi tíživé situaci znamenající finanční problémy, ze kterých je složité najít cestu ven.
Kdo by chtěl zdědit dluh?
Lidé si často půjčují finanční prostředky, aniž by reálně zhodnotili svou skutečnou finanční situaci a schopnost dluhy splatit. Neberou v úvahu, jaký mohou mít půjčky vliv na ně a zejména na jejich příbuzné.
Potomci se mohou díky neuváženosti svých rodičů dostat do složitých finančních problémů. Podle aktuální právní úpravy děti zdědí dluhy svých rodičů či prarodičů v plné výši, pokud neuplatní v zákonem stanovené lhůtě výhradu soupisu. Znamená to pak, že část dluhu je hrazena z hodnoty dědictví, a pokud je hodnota dluhu vyšší, musí je dědici uhradit ze svého majetku.
 
„Účinnou prevencí před finančními potížemi je zodpovědné chování a schopnost odolat nejrůznějším lákadlům a nástrahám, které vedou ke vzniku dluhů. Jedním z prostředků, jež pomáhá udržet přehled o příjmech a výdajích, je domácí rozpočet. Pomocí systematického zaznamenávání i těch nejmenších položek rozpočtu je možné předejít mylnému pocitu, že ‚na to máme‘. Až výsledek bilance nám ukáže, zda si můžeme to či ono dovolit,” říká Veronika Kuřinová, PR a marketingová specialistka společnosti KRUK.
Ne vždy je možné se dluhům vyhnout. V případě, že jsme nuceni vzít půjčku či úvěr, je důležité se s nimi náležitě a co nejrychleji vypořádat, eventuálně se zajistit pro případ neschopnosti splácet. Výzkum agentury STEM/MARK, který byl proveden na zakázku společnosti KRUK Česká a Slovenská republika, ukázal, že se lidé nejčastěji dostávají do finančních problémů díky nezaměstnanosti či ztrátě zaměstnání (61 %)neuváženým výdajům a investicím (34 %), hazardu, drogám a alkoholu (26 %), rozhazovačnosti (22 %) či kvůli nedostatečnému finančnímu vzdělání (21 %).
Ze složité finanční situace se snaží najít východisko nejčastěji hledáním nové práce 67 % dotázaných, snížením domácích výdajů (44 %), půjčkou od příbuzných či přátel (21 %) a přestěhováním se do levnějšího bytu (13 %).
Dluh zdědí podle interních statistik společnosti KRUK jen malé procento klientů. Přesto tyto případy existují. Pokud se dostaneme do dluhů, je důležité nejprve zhodnotit naši situaci, tedy jak velký dluh máme a do kdy jej máme uhradit. Následně bychom měli co nejrychleji kontaktovat věřitele a domluvit si s ním způsob úhrady dluhu. Nejdůležitější je pamatovat na to, že se není třeba bát a kontaktovat věřitele. Ve společnosti KRUK Česká a Slovenská republika nabízíme klientům možnost splatit dluhy ve splátkách dle jejich finančních možností. Posledním krokem je úhrada domluvených splátek. Pro získání finančních prostředků na jejich úhradu bychom měli omezit vynakládání financí na jakékoliv zbytečné výdaje a hledat zdroje dodatečných příjmů – např. druhé zaměstnání či prodej nepoužívaných věcí v domácnosti,” doplňuje Veronika Kuřinová.
 

Autor článku: Alexandra Kostřicová

Související příspěvky

Zanechte Odpověď