22 července, 2024

Dvojčata 

dvojčataNarození dvojčat neboli vícečetné porody jednovaječných jedinců je samo o sobě pozoruhodný biologický jev.  Průměrně se rodí jedna jednovaječná dvojčata, na dvě stě padesát porodů u dvojvaječných je to jeden pár asi na 80 porodů.  Pomineme-li to, že díky léčbě neplodnosti jsou vícečetná těhotenství častější, tak některé faktory zvyšují tuto pravděpodobnost.

Dvojčata se častěji rodí ženám starším 35 ti let, vícenásobným rodičkám a není neobvyklé ani to, že se dvojčata narodí jedněm rodičům opakovaně.
Větší pravděpodobnost má i žena, kde se v rodině podobné případy vyskytly. Z etnického pohledu se nejvíce dvojčat rodí v Africe, kde dvojčata připadnou až na jednu třetinu porodů. Naproti tomu v Asii je to až na 150 případů jednočetných porodů. Zda půjde o vícečetné těhotenství, se pozná na ultrazvuku už během prvního trimestru.

Vícečetné těhotenství 

Nese sebou  více komplikací, protože tělo ženy není pro takové těhotenství uzpůsobeno. Proto je zde mnoho zdravotních rizik. Mimo častější potratovost, může dojít ke vzniku siamských dvojčat, která jsou v některé části těla srostlá. Ve vážnějších případech ale i k takovým, kde mají společné některé části těla (nohy, ruce), krevní oběh, či orgány. Rovněž se může stát, že jedno z dvojčat se nevyvíjí stejně rychle jako to druhé, protože nemá tolik výživy. Obě děti pak mohou mít různé zdravotní komplikace až po jeho úplný zánik jednoho z nich, které úplně odumře. Druhé z dvojčat se obvykle vyvíjí dál. Může se však stát, že jedno z dětí to druhé tzv. pohltí, neboli vstřebá a stane se pak jeho nedílnou součástí. Jsou proto známy případy lidí se dvěma hlavami, tvářemi, více nohami, nebo mají své dvojče uvnitř těla apod.
U těchto těhotenství jsou zdravotně ohroženy i matky. Mohou mít zvýšené vylučování bílkoviny do moči nebo výrazně zvýšený krevní tlak.
U vícečetných těhotenství je větší výskyt potratů a porod je často nutno provádět císařským řezem. Proto se při léčbě neplodnosti doporučuje vkládat raději jen jedno embryo.

Dvojčata mohou být dvojvaječná (dvě vajíčka a dvě spermie) nebo jednovaječná (jedno vajíčko a jedna spermie). Embryo se může na dvě děti rozdělit jen v prvních dvou týdnech po oplodnění, přičemž bylo zjištěno, že čím později se oddělí, tím jsou si podobnější.
Vajíčko nemůže být oplozeno dvěma spermiemi, protože jakmile spermie do vajíčka vnikne, stane se stěna pro další spermie neprostupná. Může se však stát, že pokud jsou při ovulaci uvolněna dvě různá vajíčka a vyskytují se v blízkosti spermie dvou mužů, může být každé vajíčko oplozeno jiným z nich a narodí se tak děti dvou otců. K takovému oplození může dojít i v rozpětí několika dnů či měsíců, pokud tělo nezafungovalo správně a dochází stále k dozrávání vajíček.

Jednovaječná dvojčata

Jde o klon jedné a téže osoby, proto jsou předmětem zájmů odborníků, ale i běžných lidí. Tyto osoby nesou stejnou genetickou informaci.  Protože mají stejnou chromozomální výbavu, mají vždy stejné, pohlaví, stejnou krevní skupinu, stejnou vizáž a stejné povahové rysy, i když mohou mít jinou porodní váhu a zpočátku i zdánlivě jiný vzhled. Jedinou výjimkou může být to, že jen u jednoho z těchto dvojčat se vyskytne nějaká tělesná či psychická porucha, protože plod byl poškozen. Je např. znám případ jednovaječných dvojčat, kdy jeden onemocněl schizofrenií a druhý byl zdravý. I když mají shodnou DNA, nemají shodné otisky prstů. Mohou mít podobné vzory rýh, ale nalezneme v nich rozdíly.

Výchova

I když jsou jednovaječná dvojčata vychovávána v rozdílném prostředí, jsou jejich povahové rysy (například zájmy, agresivita) hodně podobné.  Velké rozdíly však byly zaznamenány v citové oblasti, protože ty přímo souvisí se zážitky uvnitř rodiny, kde byli vychováváni.
Je otázkou jak pozornost, kterou ve svém okolí vzbuzují, ovlivňuje jejich psychiku. Mají hodně přátel, protože jakmile se jeden z nich s někým seznámí, automaticky je přítelem i druhého z dvojčat. Čím jsou si podobnější, tím hůře přátele a partnery, protože nechávají lidi na pochybách, který je ten „můj“ přítel a který je jeho sourozenec. Vzhledem ke své povahové podobnosti se nejčastěji přátelí sami se sebou. Bývají k sobě velmi loajální. Pokud projevíte nějakou výhradu ke druhému z dvojčat, můžete mít problém.

Některá jednovaječná dvojčata mají tak silné emocionální pouto, že mezi nimi funguje něco jako telepatie, a to většinou daleko na vyšší úrovni než mezi ostatními lidmi. Jsou známy případy, že když jedno z dvojčat utrpí zranění, pocítí bolest i to druhé dvojče i na vzdálenost mnoha kilometrů. Mezi dvojčaty je daleko více těch, kteří trpí klaustrofobií.
Průběh života
Teprve s přibývajícím věkem se objevují drobné rozdíly v jejich společenském životě i při výběru kamarádů. V důsledku toho je ostatní začínají chápat jako odlišné osobnosti. proto se moudré matky snaží svá jednovaječná dítka už od malička trochu odlišit a nevytváří v nich mýtus, že jde o jednu osobu např. stejným oblečením, účesem a stejných hraček. Je potřeba z každého z nich vytvořit individualitu a chovat se k nim jako by šlo o běžné sourozence. Určitě jim tím usnadní život.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď