24 července, 2024

Pranostiky – listopad

Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího.
Jaký listopad, takový březen.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Padá-li první sníh, novembris, když země nebude zmrzlá, velikou škodu osení učiní a je vyleží, aneb osení se pod sněhem paří a hnije. Ale jestli padne sníh, když země nejprve zmrzne, jest osení užitečný, nebo ono bezpečně v teple pod sněhem ve zmrznuté zemi leží.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
Studený listopad – zelený leden.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Teplý říjen – studený listopad.
V listopadu hřmí – sedlák vesnou sní.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
1. listopadu
Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.
Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima; je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině léto.
Jíní o všech svatých věští tuhé mrazy o vánocích.
Je-li tříska ze zeleného buku na den Všech svatých vyťatá suchá, následuje zima mírná; je-li vlhká, následuje zima mokrá.
Je-li na Vše svaté buková blána suchá, každý se rád za kamna schová; je-li však blána mokrá, bude zima též dosti mokrá.
Je-li Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá; je-li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá.
Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť tu je třeba za pecu vlézt.
Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.
O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
Sedláci utnou 1. listopadu z dubového anebo bukového stromu třísku: Jestli je tříska suchá, tedy očekávají levnou zimu; jestli ale vlhká a ostnatá, tady se domnívají, že bude tuhá zima.
Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima mokrá.
2. listopaduKdyž na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
8. listopadu
Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
9. listopadu
Svatý Teodor – mrazy lezou z hor.
Svatý Teodor zasněží témě hor.
Na svatého Teodora sedlák ještě pilné orá.
11. listopadu
Jaký den svatého Martina, taková též bude zima.
Jestli na svatého Martina jest vlhko, bude nestálá zima; pakli na týž den slunce svítí, bude tuhá zima.
Jde-li husa o Martině po ledu, bude se po něm jistě dlouho koupat.
Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima levná; je-li jasno, bude zima tuhá.
Jsou-li na Martina mračna, zima je levná; jestli je noc jasná, zima je mastná.
Jižní vítr na Martina – mírná zima.
Je-li kobylka martinské husy hnědá, bude málo sněhu a na holo mrznout; je-li však bílá, bude hodně sněhu.
Jestli na den svatého Martina ve dne v noci oblačno, tedy bude nestálá zima; jestli jasno a čisto, tedy následuje tuhá zima; jestli ale mlhavo, tedy též taková zima přijde.
Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v něm celý měsíc ležet.
Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
Martin a Kateřina na blátě – vánoce na ledě.
Martinův led bude vodou hned.
Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
Na svatého Martina kouřívá se z komína.
Na svatý Martin – ještě se vrátím, ale na svatý Mikuláš mě tu najisto máš.
Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.
Na svatého Martina souditi, že když mokrý den mírnou a pohodlnou zimu, jasný ale tuhou zimu znamenati měl.
Na svatého Martina slunečno – dlouhá zima.
Na svatého Martina pod mrakem – nestálá zima.
Na svatého Martina nejlepší je husina; pohleď na hruď i na kosti, poznáš, jaká zima se přihostí.
O Martině po ledu – o vánocích po blátě.
Padá-li sníh toho dne neb v noci, říká se, že svatý Martin přijel na bílém koni.
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
Padá-li první sníh toho dne, říkáme, že svatý Martin přijel na brůně.
Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.
Půjde-li hus o Martině přes led, bude se ještě dlouho koupati.
Po svatém Martině zima nežertuje; přichází sníh i mráz kvaltem.
Svatý Martin rád je zdí na brůně.

Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá.
Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá a tuhá zima.
16. listopadu
Na svatého Otomara neuvidíš komára.
19. listopadu
Z ledu Alžběta má brod, u Kateřiny znám Ond.
Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě.
Svatá Alžběta se sněhem přilétá.
21. listopadu
Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.
Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.
22. listopadu
Svatá Cecílie sněhem pole kryje.
23. listopadu
Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí.
Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr (22. února) ji ucezuje.
25. listopadu
Den Kateřiny povětří ledna předpovídal.
Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
Je-li Kačenka nemocná, bývá Barborka naškrobená.
Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená.
Jaká svatá Kateřina, taková je celá zima.
Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové jest v příštím lednu.
Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod peřinu; pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.
Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
Martin a Kateřina na blátě – vánoce na ledě.
Přitrhla-li zima s Kateřinou, bývá do omrzení.
Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí.
Svatá Kateřina přichází bíle oděna.
Svatá Kateřina strčí housle do komína.
Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu.
28. listopadu
Když na první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.
Je-li prvního adventu mrazivo, bude zima trvat osmnáct neděl.
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.
Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
29. listopadu
Na Saturnina skučí meluzína.
30. listopadu
Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
Má-li Ondřej na stromech kapky, bude příští rok hodně ovoce.
Na svatého Ondřeje konec pocení.
Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.
Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
Na svatého Ondřeje mruz, chystej sedláče vůz.
Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: Přeplyne-li, bude mokrý rok; zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Onřejem, dobré zimy se nadějem.
Ondřej mosty staví, Jiří je doplaví.
Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
Přebíhá-li vrchem voda, to znej, vlhký rok ten; stane-li se zároveň, suchý a vyprahlý bude rok ten.
Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok.
Sníh svatého Ondřeje, oziminám nepřeje.
Sníh na svatého Ondřeje, vzešlému žitu mnoho nepřeje.
Sníh na svatého Ondřeje, žitu velmi prospěje.
Svatý Ondřej tichý – nebude len lichý.
Svatého Ondřeje slzice, naplní ovocem truhlice.
Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme.
Vlhký rok nebo suchý tak poznáš: sklenici plnou vody míti máš, na den svatého Ondřeje to činívej.

Zkontrolovat počasí

Další příspěvky z této kategorie

Související příspěvky

Zanechte Odpověď