20 června, 2024

Změny zákona 2016

S příchodem nového roku se opět mění některé zákony. A zase zde platí, že neznalost zákona nikoho neomlouvá. Někdy člověku připadá, že ani není schopen ty neustále změny sledovat a není-li chvíli ve střehu, pak mu unikne něco, co měl udělat a neudělal. Máte-li dobrou účetní, nebo dobrého strážného anděla, tak vám vždy včas všechny ty změny našeptá, ale pokud zaspí i anděl, tak máte problém vy.
Podívejme se tedy alespoň na některé změny v zákonu o účetnictví a zákonu o přestupcích, a to zejména u zákona o přestupních na výšky pokut, které se výrazně změnily.

Zákon o účetnictví

Od 1.1.2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat Kontrolní hlášení (zákon č. 360/2014 Sb., který mění zákon č. 235/2004 Sb.). Jde o daňové hlášení, jehož cílem je efektivní využití údajů, které nemůže Finanční správa získat v reálném čase a bude pomáhat identifikovat neoprávněné vyplácení nadměrných odpočtů DPH.
Do Kontrolního hlášení se budou vyplňovat jen údaje, které jsou nutné pro správu daně.
Nebude obsahovat ani marže ani komoditu se kterou bylo obchodováno. Bude obsahovat, kdo s kým a kdy byl obchod uzavřen, a o jakou částku se jednalo.
Přístup k těmto datům budou mít jen osoby s bezpečnostní prověrkou. Pokud z dodaných informací vyplyne, že transakce jsou nesprávné, bude moci s těmito údaji pracovat i kontrolní oddělení FÚ.
První kontrolní hlášení se bude podávat elektronicky do 25.2.2016. Vzor formuláře najdete na webových stránkách finanční zprávy pod odkazem Kontrolní hlášení DPH

Účetní jednotky budou zařazeny do jedné ze čtyř kategorií tak, že přesáhne danou hodnotu alespoň u dvou ze tří kritérií
Mikro účetní jednotka –
– aktiva pod 9.000.000,-Kč
– čistý obrat pod 18.000.000,-Kč
– průměrně pod 10 zaměstnanců během účetního období
Malá účetní jednotka –
– aktiva do 100.000.000,-Kč
– čistý obrat do 200.000.000,-Kč
– průměrně do 50 zaměstnanců během účetního období
Střední účetní jednotka –
– aktiva do 500.000.000,-Kč
– čistý obrat do 1.000.000.000,-Kč
– průměrně do 250 zaměstnanců během účetního období
Velká účetní jednotka – všechny ostatní subjekty, subjekty veřejného zájmu a vybrané účetní jednotky

Zákon o přestupcích platnost předpisu od 1. října 2016

§ 13 ods. 2., kde bylo možné ukládat u blokového řízené  pokutu do 1.000,-Kč a nyní to bude až do výše 5.000,-Kč. Pokud však jiný zákon povoluje pokutu vyšší, pak ji lze udělit až do výše 10.000,-Kč.
U mladistvých bude horní hranice poloviční, přičemž však nesmí být vyšší než 2.500,-Kč

§ 47 – Přestupky proti veřejnému pořádku. Tento paragraf, se týká:
– Neuposlechnutí úřední osoby – pokuta do 10.000,-Kč (opakovaný přestupek 15.000,-Kč)
– Maření rozhodnutí o vykázání z bytu – pokuta do 10.000,-Kč (opakovaný přestupek 15.000,-Kč)
– Rušení nočního klidu (od 22 do 6 hodin ráno) – pokud není od obce udělena výjimka – pokuta do 10.000,-Kč (opakovaný přestupek 15.000,-Kč) a je možno udělit zákaz pobytu
– Vzbuzování pohoršení – pokuta do 10.000,-Kč (opakovaný přestupek 15.000,-Kč) a je možno udělit zákaz pobytu
– Znečištění veřejného prostranství – pokuta do 20.000,-Kč (opakovaný přestupek 30.000,-Kč) a je možno udělit zákaz pobytu
– Porušení podmínek pro ochranu při různých společenských akcích – pokuta do 10.000,-Kč (opakovaný přestupek 15.000,-Kč) a je možno udělit zákaz pobytu
– Zakrytí obličeje při účasti na společenské akci – pokuta do 10.000,-Kč (opakovaný přestupek 15.000,-Kč) a je možno udělit zákaz pobytu
– Neoprávněné zabrání veřejného prostranství – pokuta do 50.000,-Kč (opakovaný přestupek 75.000,-Kč) a je možno udělit zákaz pobytu
– Založení neveřejné skládky – pokuta do 50.000,-Kč (opakovaný přestupek 715.000,-Kč)
– Úmyslné zničení nebo přemístění orientačních značek – pokuta do 3.000,-Kč
§ 49 – Přestupky proti občanskému soužití
Zákon zahrnuje urážku na cti, ublížení na zdraví, vyhrožování, utlačování národnostní menšiny apod. – pokuta do 20.000,-Kč. U opakovaného přestupku 30.000,-Kč, a je možno udělit i zákaz pobytu.
§ 49 – Přestupky proti krádeži
Do tohoto paragrafu je zahrnuta krádež, zpronevěra, podvod, zničení majetku, neoprávněné užívání věci, přisvojení věci nálezem apod. –  pokuta do 20.000,-Kč. U opakovaného přestupku 30.000,-Kč a je možno udělit i zákaz pobytu.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď