19 května, 2024

Zákon o spotřebitelském úvěru od 1.12.2016

Přestože ze všech stran slyšíme, že se finanční situace Čechů obecně zlepšuje, je oproti minulému roku mnohem více dlužníků, kteří nejsou schopni své dluhy splácet. Zadluženost našich domácností je vyšší než loni a výše dluhů se blíží ke dvěma bilionům korun. Je to zřejmě i proto, že získat úvěr je dnes poměrně snadné. Stačí doložit nějaký příjem a nebýt v registrech. Banky a úvěrové společnosti doposud nemusely zjišťovat, zda bude klient schopen úvěr splácet a jestli bude mít dlužník na placení bytu či dalších životně důležitých nákladů.
Není tedy nic neobvyklého, když důchodce s příjmem kolem 10 tisíc dostane předschválený úvěr 700 tisíc.
Od 1.12.2016 se vše má změnit, a tím se sníží výskyt nezodpovědných půjček. Se sníženým množstvím poskytovaných úvěrů zřejmě dojde i ke snížení počtu úvěrových společností a k většímu zpřehlednění finančního trhu. Poskytovatel úvěru bude muset zkoumat, zda je klient schopen úvěr splácet, a to na základě podrobnějšího porovnávání příjmů a výdajů. Kdyby poskytovatel úvěru toto šetření neprovedl, bude moci dlužník vrátit půjčenou finanční částku v takovém termínu, jaký odpovídá jeho finančním možnostem. Současně by neplatil žádné poplatky ani úroky, které s tímto úvěrem souvisejí.

Jak to bude vypadat v praxi

  • Věřitel bude muset mít kapitál minimálně 20 miliónů a bude muset být schválen ČNB.
  • Rozhodně nebude možno uzavřít úvěr po telefonu, protože smlouva musí mít písemnou podobu.
  • K nabízení úvěrů nebude moci poskytovatel úvěru použít drahé telefonní linky.
  • Věřitel bude mít povinnost ověřit si vaše příjmy, ale i výdaje.
  • Klient bude muset prokázat, že je schopen úvěr splácet. Je tedy pravděpodobné že si poskytovatel k posouzení úvěru vyžádá více dokladů než dnes a nebudou platná žádná čestná prohlášení.
  • Smlouvu o poskytnutí úvěru bude muset podepsat i manžel/manželka dlužníka.
  • Budete-li si chtít vzít úvěr, budete si moci určit, jak vysoké splátky budete platit. Kdyby se ale vaše finanční situace výrazně změnila, může věřitel požádat soud, aby byly splátky zvýšeny.
  • Bude-li dlužní v prodlení se splátkou, nesmí úrok z prodlení přesáhnout 0,1% denně z dané dlužné splátky a souhrn těchto smluvních pokud nebude smět celkem přesáhnout 200 tisíc.
  • Úvěr bude moci klient kdykoli splatit vč. nároku na snížení nákladů o úroky a další náklady, které předčasným splacením vzniknou.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď