15 června, 2024

Životní filozofie podle Kaizen

Toto slovo pochází z japonštiny a znamená “zlepšení”, jde tedy o metodu postupného a nepřetržitého zlepšování. S touto metodou řízení pracuje mnoho špičkových firem po celém světě, ale je velmi užitečná i pro běžný život každého z nás. Dalo by se říci, že je to velmi nenáročná metoda, jak neustále zlepšovat chod osobního života, firmy nebo společnosti. Změny mohou být velmi pozvolné a do procesu změn se může zapojit libovolné množství lidí a praktikovat ji tedy může každý.
Paradoxně je vždy co zlepšovat, protože svět kolem nás se mění a vyvíjí se jiným, mnohdy i nežádoucím způsobem.
Proč u nás není metoda Kaizen tak známá? Naše okolí se stále ještě na podobné aktivity lidi dívá s despektem. „Nic ti není dobré!“ „Co furt máš za problém?!“ Jsou to podle nich neustále nespokojeni kverulanti. „Proč to děláš, vždyť ti to nikdo nenařídil!“ Nejhorší je tzv. “nová krev”, neboli někdo, kdo problém vidí jako nově příchozí a nedokáže se s ním nějak srovnat. Hned vidí, že by se to či ono dalo dělat jednodušeji, levněji.
Lidé raději žijí ve své ulitě, odpracují si svých 8 hodin a více je nezajímá, jsou spokojeni se svým smrádkem na svém hnojišti. Málokdo chce opustit svou komfortní zónu a udělat něco navíc.

Jak praktikovat metodu Kaizen

Kaizen učí zodpovědnosti každého jednice, aby konal ve prospěch jakéhokoli zlepšení. Zlepšení neznamená, že přenese povinnosti na někoho jiného, ale spíše o to, jak se na daném zlepšení podílet a nebýt k problémům lhostejný. Někdy stačí opravdu málo. Úsměv, pozdrav, …
Jen málokterý úsměv bývá neopětován, a přitom dokáže rozjasnit den alespoň na chvíli.
Každému zlepšení, i kdyby bylo jen málo významné, je potřeba věnovat pozornost, protože pomalé, ale neustálé zlepšování je nenásilné, a mnohem efektivnější než jednorázová nárazová vlna.
Zeptejte se svých rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel co byste mohli zlepšit, zapište si jejich připomínky a pokud je to reálné, změňte to. Nezvládnete-li to sami, požádejte o pomoc. Vždy je zajímavé vyslechnout si názor jiného, nejlépe nějak zainteresovaného člověka na danou problematiku.

Metoda Kaizen je postavena na připomínkách druhých

Potřebuje týmovou práci, a hlavně silnou podporu těch, kteří mohou změnu provést či zajistit. Proto je pro záruku úspěchu velmi důležitá spoluúčast všech zainteresovaných.
Pozvolnou změnu neboli Kaizen lze také přirovnat k sportu. Jeden den 5 dřepů, druhý den 6 dřepů, třetí den 7 dřepů, …
Pokud je metoda Kaizen zavedena do života jednotlivce nebo firmy správně, začnou se postupně všichni podílet na zlepšení životního a pracovního života. Možná metodu Kaizen ve svém podvědomí praktikujete už dávno a ani o tom nevíte. Pokud ne, klidně začněte hned dnes. Můžete začít cvičit, méně utrácet, více či méně uklízet, přibít hřebík a pověsit obraz, jíst méně sladkého, …

Související příspěvky

Zanechte Odpověď