20 června, 2024

Městské domy se státní dotací

17.února 2016 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce Šlapanice, kde bylo hlavním tématem „Prodej obecních bytů se státní dotací“, které byly postaveny jako sociální bydlení. V roce 2003 získali někteří lidé byty se státní dotací. Co to znamená? Obce dostaly od státu státní dotaci (která tvořila někdy 30 % a někdy až 80 % z ceny domu), aby postavily nové byty. Protože dotace nebyla tak vysoká, aby stačila na výstavbu nových domů, dohodly se obce s nájemci těchto bytů, že po 20 letech přejde byt bezplatně na ně, ale musí složit kupní cenu předem.

Částka, kterou nájemci složili, se v následujících letech úročila částkou 4,6 % a z těchto úroků se částečně hradilo nájemné. V některých případech bylo nájemné tak nízké, že obec od nájemce dostávala částku třeba jen 600,-Kč měsíčně. Kdo dnes bydlí v bytě, může sám posoudit, jak vysoké nájemné to je.

Součásti nájemní smlouvy byla Smlouva o smlouvě budoucí kupní, která měla celou záležitost ošetřit i právně. Pro ty, kteří se celé té akce účastnili to vypadalo velmi hezky.

To že o podobné možnosti nic nevíte neví nepřekvapivé, protože to vesměs probíhalo „neveřejně“ a neexistuje o tom žádný oficiální zápis. Je to sice nezákonné, ale u nás obvyklé, a proto jsou dnes takto podepsané smlouvy neplatné. Těžko soudit, když do toho nikdo z venčí moc nevidí. Jen ti, kteří podobný byt získali dnes vědí, jakými způsobem se o možnosti získat takovýto byt dozvěděli. Faktem je, že lidé tenkrát získali úplně nově postavený byt za zlomkovou cenu, protože jejich ceny byly stříleny tzv. od pasu, a na tyto ceny obvykle neexistují žádné znalecké posudky ani kalkulace.

 

Obecní byty

Ale ani to není v našem státě nic nového pod sluncem, protože ti, kterým se povedlo získat obecní byt je taky od státu odkupují za mnohem nižší než tržní ceny. Ti, kteří měli prostředky a dost informací, si takových bytů nakoupili desítky i stovky, protože jejich cena se pohybovala kolem 50 tisíc. No nekup to! A to už pomíjím podobné případy, kdy si sousedka (advokátka) koupila byt místo svého 86 letého souseda, a pak mu dala nájemné 11 tisíc měsíčně a on musel odejít z bytu, kde bydlel 40 let, protože tak vysoký důchod neměl.
 

Byt se státní dotací 

Nicméně na tyto nevýhodné smlouvy, které poškozovaly především obce (a potažmo tedy nás všechny) úředníci upozorňovali, ale nic se nedělo, protože šlo evidentně o střet zájmu některých zastupitelů. Dnes je situace trochu jiná neboli jak řekla Mgr. Hamplová „…Nejsou devadesátá léta, kdy byl na obcích Klondike, …“

 A jak to probíhalo, když byt tito lidé dostali? Někteří se bytů zase rychle „zbavili“ za podstatně vyšší ceny, než které zaplatili a měli proto úsměv na rtech. „Vyměním byt se státní dotací,…, doplatek podmínkou“. Obec se tím ale moc zabývat nechce, protože to není tak úplně jejich věc a převody, které byly udělány v mezidobí, řešit nechtějí. Se stávajícími nájemci bude nakládáno jako by byli v bytech od roku 2003. Je to ale výhra pro ty, kteří zaplatili původním nájemcům podstatně vyšší cenu? Nezaplatí ve finále za byt mnohem více, než je tržní hodnota bytů? Možná by po těch původních nájemcích měli požadovat nějakou kompenzaci, protože vše zřejmě neproběhlo zákonným způsobem.

Současní nájemci bytů mají dnes smlouvy budoucí kupní, ale ta je prakticky neplatná neboli „smlouvy jsou cárem papíru pro město i pro nájemce“, jak jej nazvala Mgr. Hamplová, která se celým tím případem nyní začala zabývat a zastupuje v této věci kolem dvaceti obcí, mimo jiné i Šlapanice (Brno-venkov).

Problém je i v tom, že smlouva nerespektovala ceny pro místo a čas v danou dobu obvyklé, navíc se obec nezabývala takovou maličkostí, že v čase bude potřeba domy za něco opravovat. Nyní chce obec uzavírat dohody o narovnání, aby se tyto byty mohly legálně prodávat. K tomu je ale potřeba vypracovat smlouvy, které by byly čisté i po právní stránce.

Jsou obce, které se rozhodly, že nájemce má smůlu, smlouva je neplatná a tím pádem se bude určovat cena obvyklá podle dnešních cen. Zastupitelé obce Šlapanice chtějí respektovat cenu z roku 2003, ale i ta je nižší než cena, kterou nájemci tenkrát zaplatili. Doplatek by se ve Šlapanicích měl pohybovat kolem 150 tis. Kč

 

Nestranný pozorovatel

Jste-li nyní mimo tento spor, pak určitě budete souhlasit s tím prvním názorem, ale pokud jste mezi mlýnskými kameny, tak vám pochopitelně půjde o to, aby byla cena co nejnižší. Ceny bytů totiž za těch 12 let narostly nebývalým způsobem a museli byste sáhnout hodně hluboko do kapsy.

Je-li ale neplatná smlouva budoucí, je neplatná i nájemní smlouva? Pro nájemce je výhodné, aby platná byla, protože pakliže by byla neplatná, mohla by pak obec po nájemcích požadovat zpětně tržní nájemné.

Nabízí se zde argument. „Bydleli jste 13 let za velmi výhodných podmínek. Obec vám vrátí váš vklad, který vám tak výhodně úročila a tyto úroky šly z prostředků města. Následně byt obec prodá za tržní cenu.“ Na což má obec právní nárok.

 

A perlička na závěr

Na několika hodinovém veřejném zasedání zazněla otázka: „Můžeme znát jméno zastupitele, který na ten problém upozornil?“  …..  Doufám, že tím nechtěl tazatel říci: „Budeme ho lynčovat!“ Protože ten, kdo upozorní nahlas na nějaký problém, a zejména je-li to zastupitel, tak by potřeboval ověnčit a ne postihovat, jak se u nás poměrně často děje.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď