22 května, 2024

Liposukce prostředek ke kráse

Liposukce je nejrozšířenějším chirurgickým výkonem, který dnes podstupují muži i ženy ve všech věkových kategoriích. Provádí se na těch částech těla, kde se tukové buňky nahromadily do nepříjemných vaků či nepěkné celulitidy. Může jít tedy o záda, břicho, stehna ale i o podbradek a kotníky.
Je vhodná ke korekci celé postavy, nikoli však jako řešení celkové obezity. Výsledek operace závisí nejen na použité metodě a na pečlivosti operatéra, ale i na rozsahu prováděného zásahu a elasticitě kůže.
 
Tuková tkáň
Každý člověk má určitý počet tukových buněk, které s věkem nepřibývají, ale zvětšují či zmenšují se v závislosti na příjmu a výdeji kalorií. Pokud jsou z určitého místa tukové buňky odstraněny, pak se nikdy na tomto místě nevytvoří nové buňky, ale mohou se „nafouknou“ ty, které tam zůstaly. Je potřeba zvážit rozsah liposukce, protože pokud se soustředí výhradně na břicho u téměř souměrné postavy, pak se může v budoucnu stát, že pacient přibere jen na ostatních částech těla a postava bude působit komicky.
 
Průběh operace
Při liposukci, která může trvat dle náročnosti až 3 hodiny, lze odsát 2-3% tělesné hmotnosti, ale čím je pacient štíhlejší, tím se to hůře dělá, protože jak se říká: „kde nic není, ani smrt nebere“.
Liposukci lze postoupit na několika místech najednou. Lze tak korigovat různé nesouměrnosti postavy najednou. Komplikovaná je opakovaná liposukce na stejném místě, protože v podkoží vzniká zjizvení a každá následná liposukce je pak obtížnější.
U rozsáhlejších zásahů je potřeba počítat spíše s celkovou anestezií, protože lokálně nelze bezpečně umrtvit velkou oblast těla.
Odsátá hmota není jen tuk. Může zde být obsažena nejen krev, ale rozhodně je tím tělu odebráno určité procento vody a důležitých živin. Nelze tedy z těla bez rizika najednou odčerpat např. 5 litrů tuku a odsávání je potřeba rozdělit na více částí.
Zákrok se provádí speciální kanylou (tenká trubička), která je připojena na přístroj, jenž vytváří podtlak. Kanyla se do těla zavádí malými otvory, které se posléze zašijí a vznikají drobné jizvičky.
Kanyla rozrušuje tkáň a tuk je nasát do sběrného kontejneru.
 
Liposukce probíhá v lokální nebo celkové anestezii.
S návratem do práce je to v podstatě stejné. Obecně lze říci, že doporučené období klidu je asi 2-4 týdny ale záleží nejen na rozsahu liposukce, ale i na práci, kterou pacient vykonává, proto je možné jít do práce i po pár dnech.
 
Druhy Liposukce
Suchá liposukce je již překonaná a moc se nepoužívá. Tuk je odsáván bez jakékoli předchozí přípravy, proto je potřeba použít vyšší podtlak. Následkem toho může dojít k větším krevním ztrátám, většímu poškození v místě osávání  a k různě velkým nerovnostem na těle. Rovněž pooperační bolestivost bývá značná.
Vlhká liposukce – do podkoží je vstříknut speciální roztok, který odsávanou oblast umrtví, sníží krvácivost a usnadní odsátí tuku. Podle množství vstříknutého roztoku se mění i kvalita zákroku. Čím více roztoku (tumescentní technika) je do podkoží vstříknuto, tím je menší bolestivost operace. Objem roztoku bývá 2 – 3x větší, než je množství odsátého tuku.
Dále se liposukce dělí na

  • Klasickou, kde veškerý pohyb kanyly obstarává chirurg.
  • Vibrační a tady je rozrušování tukové tkáně podporováno vibračním nadstavcem. Tato metoda je dobrá v případě opakovaných liposukcí.
  • Ultrazvuková, kde je použita speciální sonda, která tuk v podstatě zkapalní. Nejen že jde o šetrnou metodu, ale odsátý tuk lze následně využít na výplň jiných částí těla. Pooperační bolestivost je velmi malá, navíc je zde malá pravděpodobnost vzniku větších nerovností.
  • Radiofrekvenční se provádí s podporou radiofrekvenčních vln, které rozrušují tukovou tkáň a působí na spodní vrstvu kůže a jejímu následnému stažení. U malých ploch se tuk nemusí odsávat, protože se po nějakém čase vstřebá.
  • Vodní paprsek rovněž může být podpůrným mechanismem při liposukci. Tukové buňky také nejsou moc poškozeny a dochází i k jejich rychlému uvolňování.
  • U laserové liposukce je kanyla podporována laserovým paprskem, který nejenže narušuje tukovou tkáň, ale současně působí na hlubokou vrstvu kůže tak, že dochází k jejímu pozdějšímu stažení. U malých ploch se zkapalněný tuk nemusí odsávat, protože se vstřebá přirozenou cestou. Jednoznačně lze říct, že jde o nejefektivnější liposukci s nejmenšími pooperačními komplikacemi.

 
 

Související příspěvky

Zanechte Odpověď