22 května, 2024

Bajka – nebajka

vládceKrál měl sedm vlků a těm předhazoval každého poddaného, který ho něčím rozčílil. Jednoho dne odsoudil kvůli nějaké malichernosti k tomuto roztrhání sluhu, který na to namítl: „Ochotně jsem ti sloužil a takhle si se mi odvděčil? Dopřej mi prosím ještě týden života.“ Král souhlasil.

Sluha ihned zamířil za hlídačem vlků a nabídl mu svou pomoc. Týden vlky krmil, čistil jim výběh, hrál si s nimi.

Po týdnu nastal čas trestu a sluha byl před zraky veřejnosti slavnostně vhozen mezi vlky. K úžasu obecenstva ho ale nezačali trhat, naopak ho přátelsky oblizovali.
„Co se to s nimi stalo?!“, podivil se král.
„Sloužil jsem vlkům sedm dní a oni si mé služby pamatují… zatímco tobě jsem sloužil sedm let a na všechno si zapomněl po jediné chybě!“ vysvětlil sluha.

Král se dlouze zamyslel. Uvědomil si svoji chybu a pořídil si sedm krokodýlů.

Poznáváte v tomto králi někoho konkrétního?

Související příspěvky

2 Komentáře

Zanechte Odpověď