24 května, 2024

Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB


Při stavbě, rekonstrukci či prodeji nemovitost vešla v platnost povinnost stavebníka a prodávajícího vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, která je platná od 1. 4. 2013. Vize je taková, aby měly členské státy EU do 31. 12. 2020 všechny nově postavené budovy téměř nulovou spotřebu energie. Pozor! Nezaměňovat průkaz energetické náročnosti s energetickým štítkem – zpracování a používání energetického štítku budovy není ze zákona povinné.
Jen málokdo ví, jak a kdy tento průkaz je nutný či povinný a nemají v tom někdy jasno ani realitní kanceláře. Neustále dochází ke zmatkům, protože pro různé prostory či celé budovy nabýval zákon platnost v jiném časovém úseku. Navíc se někdy PENB může nahradit doložením faktur za energie tři roky nazpět.
Obecně lze říci, že tento průkaz by měla mít každá:

 • Prodávaná budova, či ucelená část budovy (např. bytová jednotka)
 • Nově zbudovaná budova
 • Rekonstruovaná budova, kde rekonstrukce překročila 25% z celkové plochy obálky budovy (např. při zateplení budovy).

Tento průkaz informuje o celkové energetické spotřebě budovy, do které je zahrnuta spotřeba energie týkající se:

 • Vytápění
 • Chlazení
 • Přípravu teplé vody
 • Klimatizaci
 • Vzduchotechniku
 • Osvětlení

V průkazu se naopak nehodnotí spotřeba energie pro účely zajišťující běžný provoz jednotky jako je např.:

 • elektrické spotřebiče
 • vaření,
 • přenosná osvětlovací tělesa
 • dekorativní osvětlení

 

Stavby, které musí mít průkaz již nyní:

Veškeré novostavby – PENB se vystavuje ve fázi projektu, přičemž se nový dům musí vejít do třídy A až C. Pokud stavba vyjde v horší kategorii, musí se projektová dokumentace přepracovat.
Od 1.1. 2013 – při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu) a při pronájmu domu.
Nyní je sice možné tento průkaz nahradit vyúčtováním spotřeby energie za 3 roky zpětně, ale v budoucnu již tato možnost nebude možná, a pokud tuto povinnost prodávající nesplní, může se jako fyzická osoba dočkat sankce až 100 tis. Kč. Tato povinnost se bude týkat jak prodávaných, tak pronajímaných jednotek.
Od 1.1.2016 musí mít PENB také pronajímané byty. ( ucelené části budov).
Od 1.7. 2013 – budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.
 

Podle § 7  je  PENB potřeba v těchto případech:

1. V případě výstavby nové budovy musí vlastník budovy nebo SVJ doložit PENB už při žádosti o výstavbu. Výjimku tvoří budovy  energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, kde jsou termíny odloženy (2016-2020) podle plochy výstavby.
2. V případě větší změny musí stavebník doložit PENB už při žádosti o  stavební povolení a to i v případě, že  změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení.
3. V případě i jiné než větší změny dokončené budovy jsou-li měněny stavební prvky obálky budovy nebo technické systémy i v případě ještě platného PENB ( doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným stavebním prvkům a které jsou povinni uchovávat 5 let)
4. V případě prodeje nebo pronájmu ucelené části domu nebo její části
5. Požadavky na  energetickou náročnost budovy nemusí být splněny
– u budov do 50 m,
– u památkově chráněných budov, nebo se nacházejí v památkové zóně, pokud by to změnilo jejich charakter nebo vzhled,
– u budov sloužících pro náboženské účely,
– u staveb sloužící pro rodinnou rekreaci, pokud je jejich plánovaná spotřeba nižší, než je 25% spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
– průmyslových prostorů  se spotřebou energie do 700 GJ za rok
– u rekonstrukcí budov, kde vlastník doloží audit, že to není technicky proveditelné
– u budov zpravodajských služeb,
– u budov důležitých pro obranu státu
 

PENBA jak je to konkrétně u prodeje nebo pronájmu budov nebo jejich ucelených částí?

1. Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni opatřit si průkaz
– při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
– při pronájmu celé budovy, nebo ucelené části budovy
 
2. Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni uvádět klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti (A – G) již v inzerci nabízených objektů určených k prodeji či pronájmu.
 
3. Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
– kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy a předat nejpozději při podpisu KS
– nájemci před uzavřením nájemní smlouvy a předat nejpozději při podpisu NS
 
4. Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni předložit grafickou část průkazu nebo jeho ověřenou kopii zprostředkovateli prodeje nebo pronájmu, jinak musí zprostředkovatel uvádět v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu G. (Což prodeji neprospěje.)
 
5. Pokud vlastníkovi jednotky nebyl vlastníkem nebo SVJ na písemné vyžádání předán PENB,  může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky a v informačních materiálech musí uvádět nejhorší klasifikační třídu.
 
6. Tato výjimka chrání majitele jednotky (např. bytu) v případech, kdy vlastník nebo SVJ nechce PENB nechat zpracovat. V tomto případě ale porušují zákon a je možno jim udělit pokutu.
 
7. Je -li zpracován PENB  pro celou budovu, je také průkazem i pro ucelenou část této budovy (např. byt)
 
8. Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla postavena nebo naposledy rekonstruována před 1. lednem 1947.

Stavby, které průkaz nepotřebují:

 • Budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • Budovy, které jsou kulturní památkou
 • Místa pro bohoslužby a pro náboženské účely
 • Stavby pro rodinou rekreaci
 • Průmyslové a výrobní provozy se spotřebou energie do 700 GJ/ rok

Dílenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700 GJ/ rok
Platnost průkazu energetické náročnosti je 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy.
Pokud si kupující pořídí nemovitost bez průkazu, může jej po prodávajícím dodatečně vyžadovat.
Cena průkazu závisí na tom, o jaký druh budovy se jedná, na velikosti a tvaru, např. na malý rodinný dům bude stát 3000 až 5000 Kč, na větší domy více. Rovněž je důležité, zda máte podklady potřebné pro výpočet (projekt).
 

Ing. Jitka Mlejnková

 

Související příspěvky

Zanechte Odpověď