22 července, 2024

Pranostiky – říjen

pranostikyBouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá. Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti. Říjen když blýská, zima plíská.
Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
Po teplém září zle se říjen tváří. Teplé září – říjen se mračí. Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče. Teplý říjen – studený listopad. Teplý říjen – studený únor. Krásný říjen – studený leden.
Mrazy v říjnu – hezky v lednu. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude zima. Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má. Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí. V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů. V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Divoké husy na odletu – konec i babímu létu. Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň. Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jesť k doufání pěkné vinobraní.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade. Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima. Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti.Říjen a březen rovné jsou ve všem.
Studený říjen – zelený leden.

pranostiky1. října
Fouká-li na svatého Remigia od východu, bude teplý podzimek.

2. října
Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima. Den Marie Orodovnice – první mrazíky.

3. října
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.

4. října
Svatý František zahání lidi do chýšek.

5. října
Na svatého Placida slunce ohně nevydá. Na svatého Placida zima teplo vystřídá.

8. října
O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.

9. října
Je-li déšť na sv. Diviše, bude mokrá zima. Kdo se těší, že do Diviše zasel, ať se netěší na úrodu.

10. října
Lednová zima i na peci je znát.

15. října
Po svaté Tereze mráz po střechách leze. Svatá Terezie zasazuje zimní okna.

pranostiky16. října
Déšť na Havla, déšť na vánoce.
Jaký den Havel ukazuje, taková zima objevuje.
Nalévá-li Havel, bude horké léto.
Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.
Opadá-li listí do polovice října, svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima.
Pro Havlovo žito netřeba stavěti stodol.
Svatý Havel stojí za to, jaké bude příští léto.
Svatý Havel teplý, svatý Marcel bílý.
Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.
Suchý Havel oznamuje suché léto.
Svatý Havel – devět počasí za den.

17. října
Svatá Hedvika do řepy ještě medu nalívá.
Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje.

18. října
Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné měj, po svatém Lukáši, za ňadra je dej!
Na svatého Lukáše, hojnost chleba i kaše.

21. října
Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá.
Když na Uršulu větr duje, tuhou zimu ohlašuje.
Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují.
Svatá Voršila zimu posílá.
Svatá Voršila jíní nasila.
Svatá Uršula perličky rozsula; ráno vstala, posbírala, ani jediné nenechala.
Svatá Voršila a Kordula – větry pohnula.
Svatá Voršila a Kordula – patronky větru.

pranostiky23. října
Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána

26. října
Svatý Haštal – vymeť maštal.

28. října
Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše.
Po Šimoně a Judy naděj se sněha, neb hrudy.
Svatý Šimon a Judy počasí o vánocích ovládá.
Šimona a Judy – zima je všudy.
Šimona a Judy – zima leze z půdy.
Šimona a Judy – kožich snese s půdy.
Šimona a Judy – tuhnou na poli hrudy.
Šimona a Judy – buď sníh, nebo hrudy.

Zkontrolovat počasí

Další příspěvky z této kategorie

Související příspěvky

Zanechte Odpověď