24 července, 2024

Pranostiky – červenec

červenecCo červenec neuvaří – srpen nedopeče. Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Co červenec končí, srpen začíná. Jaký červenec, takový leden. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se! Nebyl-li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.

Když dne ubývá, horka přibývá.

2. července

Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany. Když na navštívení Panny Marie prší, čtyřicet dní se voda vrší.
Navštívení Panny Marie čisté, přináší ovoce jisté.

4. července

Svatý Prokop, zelí okop!
Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa. Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.

6. července

Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.

8. července

Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.

červenec10. července

Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.

 

13. července

Déšť o Markytě trvá čtrnáct dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň sena a obilí. Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší. Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Ženci na pole, včely s pole. Svatá Markyta hodila srp do žita.
Svatá Markyta velí: „Lidé, okopávejte zelí!“

15. července

Věje-li v den rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam odkud vítr věje velká láce.

18. července

O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

19. července

Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.

20. července

Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.
Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.

21. července

Na proroka Daniele nalije též do mandele.
Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.

červenec22. července

Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, půjdou hodně kupci na len.
Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.
Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.
V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.

23. července

Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří.

25. července

Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla (16.10.) uzraje.
Do Jakuba zelíčko, po Jakubě zelí.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda.
Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce. Parno o Jakubě, zima o vánocích.
Jakub načeše, Anna napeče.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
S které strany sv. Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.

26. července

Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.
Kolik dní před svatým Jiřím se vrba zazelení, tolik dní před svatou Annou začnou žně. O svaté Anně žitečka se nažne. Svatá Anna žito žala.
Svatá Anna – chladna z rána.

31. srpna

Od svatýho Ignáca léto se obracá.

Zkontrolovat počasí

Další příspěvky z této kategorie

Související příspěvky

Zanechte Odpověď