28 září, 2023

Macrolepiota permixta

Bedla tmavohnědá – zatím nemáme fotografie.