23 května, 2024

Muže jako živitele rodiny vidí pouze 4 % Čechů

Hlavou rodiny se odjakživa cítili být muži, v oblasti financí to ale už neplatí. Zodpovědnost za udržování dobré finanční situace celé rodiny by měli mít podle poloviny Čechů všichni její výdělečně činní příslušníci. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), zabývající se správou pohledávek.
Role muže jako živitele rodiny se oslabuje, o její důležitosti je přesvědčen pouze každý pětadvacátý Čech (4 %).
Každý druhý Čech (55 %) se domnívá, že by za dodržování dobré finanční situace rodiny měli být zodpovědní všichni členové domácnosti, kteří mají finanční příjmy. Tedy nejen manželé či partneři, ale také jejich dospělé pracující děti. Tento názor zastávají především ženy a vysokoškolsky vzdělaní lidé.
Dvě pětiny Čechů (37 %) se naopak domnívají, že jsou za finanční situaci rodiny zodpovědní především oba manželé či partneři. O finanční zodpovědnosti pouze jednoho partnera, tedy muže či ženy, je přesvědčena pouze desetina lidí (8 %). Větší zodpovědnost přitom přisuzují ženy ženám a muži naopak mužům.
 
Manželce či manželovi se s financemi svěřují pouze tři pětiny Čechů
Přestože by měla mít zodpovědnost za finanční situaci celá domácnost, mnoho Čechů se svým blízkým se svou finanční situací nesvěřuje.
O svých příjmech, výdajích a závazcích informují svého manžela či manželku tři pětiny Čechů (57 %) a v případě partnera či partnerky pouze čtvrtina Čechů (26 %). Také v případě rodičů a dětí v dospělém věku je informovanost nízká. Své děti informuje o finanční situaci pouze třetina rodičů (32 %) a naopak třetina dětí informuje své rodiče (36 %).
„Převážná většina lidí (90 %) se obecně domnívá, že by si lidé měli o své finanční situaci říkat a případné problémy řešit společně. Jak ale z výzkumu také vyplývá, realita je bohužel opačná. Právě rodina je přitom institucí, která může člověku s jeho problémy nejčastěji pomoci, a to nejen finančně, ale zejména po psychické stránce,“ uvádí Markéta Fixová ze společnosti KRUK, která se zabývá správou pohledávek.
 
Většina Čechů se domnívá, že by dluhy neměly vliv na jejich vztahy s rodinou
Pro většinu Čechů by přitom přiznání špatné finanční situace jejich blízkého nemělo na rodinné vztahy negativní vliv. Pro každého druhého člověka (45 %) by rodinné vztahy v případě přiznání dluhu zůstaly stejné. Pro každého třetího člověka (29 %) by vzniklá situace naopak rodinné vztahy posílila. Negativně by tak dluhy ovlivnily rodinné vztahy pouze v případě každého pátého člověka (17 %).
„Přiznání dluhů sobě i své rodině je velmi těžký, nicméně důležitý krok. Vzniklá situace je pro zadluženou osobu ve většině případů velmi psychicky náročná. Je tak důležité, aby se rodina s danou situací co nejrychleji vyrovnala a zadluženou osobu podpořila nejen finančně, ale hlavně psychicky v její snaze finanční problémy řešit,“ dodává Markéta Fixová.
 

Autor článku: Alexandra Kostřicová

Související příspěvky

Zanechte Odpověď