24 července, 2024

.Kontaminace olovem v městských zahradách

olovoOlovo je přirozeně se vyskytující prvek, stejně jako měď, železo, nebo zlato. Olovo je však vysoce toxické, zejména pro děti. Děti postihuje mnohem vážnějšími poruchami než dospělé, a setrvává v jejich tělech mnohem déle.
Těžký kov působí jako neurotoxin, a i nepatrné množství v organismu dítěte může snížit inteligenci a zpomalit neurologický vývoj.
Většina otrav olovem nastává po nechtěném požití toxického laku nebo hraček. Velmi zřídka je kontaminováno ovoce a zelenina, ale je dobré provádět preventivní opatření i zde.

Kontrola historie ploch

Vzhledem k tomu, že olovo je biologicky nerozložitelné, zůstává v půdě dlouhodobým zdrojem kontaminace. Zahradníci by proto měli před výsadbou jedlých plodin zjistit historii osazovaných ploch. Pokud víte, že je plocha bývalá skládka, nebo něco podobného, pak ani neztrácejte čas jejich zkoumáním, protože to určitě nebude vhodné místo pro pěstování potravin.
Dokonce i v oblastech s přijatelnou historií, může mít půda vysoký obsah olova díky různým nátěrovým hmotám v okolí, emisím z automobilů nebo jiným průmyslovým zdrojům. Mnoho městských zahrady je v blízkosti starých budov s oprýskanou barvou, nedaleko čerpacích stanic, v blízkosti silnic, nebo se nacházejí v průmyslových zónách. V podstatě každá zahrada v městském prostředí je potencionálně nebezpečná, takže půdu je potřeba před výsadbou pečlivě prozkoumat.

Testování půdy

Tuto službu nabízejí některé soukromé laboratoře. Odeberte vzorek půdy a informujte je, že máte v úmyslu pěstovat poživatiny a potřebujete proto půdu zkontrolovat na olovo a další znečišťující látky. Půda s úrovní olova pod 300 ppm je obvykle považována za bezpečnou pro pěstování potravin a většina městských půd se nachází v této bezpečné hladině.

Čištění

Kontaminovanou půdu lze vyčistit pomocí některých rostlin, které mají schopnost vytáhnout těžké kovy ze země. Okrasné rostliny, jako jsou slunečnice, trávničky nebo modré kostřavy jsou na jejich absorpci jedny z nejlepších. Tato fytoremediace sice neodstraní veškeré škodliviny, ale jde o relativně levný sanační prostředek. Přesto je lepší tuto činnost ponechat odborníkům.
Olovo nedegraduje, ale kov se přesune z půdy do rostlinných pletiv. Pokud rostlinu umístíme do zahradního odpadu, kontaminuje celý kompost. Proto je nutná likvidace kontaminovaného zahradního odpadu profesionální službou.

Bezpečnostní opatření

Je důležité, aby si zahrádkáři uvědomili, že půda nemusí být jediným zdrojem otravy olovem. Velký zdroj olova pochází z automobilových a průmyslových emisí, které po mnoho let prostředí znečišťují. Studie ukazují, že díky městskému prachu je nejvíce škodlivin v listech, ne v kořenech, které absorbují toxiny z městských půd.
Přestože může být některé místo technicky považováno za „bezpečné“, je nutné ještě další opatření, aby se zabránilo kontaminaci plodin. Podle znalce Jaime Zaplatosch, koordinátora projektu Openlands Project, jsou důležité i tyto kroky:

  • Podkládka nějakou izolační tkaninou, aby děti nepřišly do styku s půdou;
  • Dohled nad malými dětmi, aby nejedly nemyté plody;
  • Umístění zahrad daleko od silnic, natřených konstrukcí, skládek odpadu a průmyslových zón;
  • Omezte pěstování plodové zeleniny, jako jsou rajčata, papriky, fazole, než okopanin, listové zeleniny a bylin, které absorbují více škodlivých látek z půdy a vzduchu;
  • Umístění zdi nebo plotu mezi zahradou a rizikovou oblastí, např. silnice. Překážky mají i blokovat prach, který může obsahovat částice olova.
  • Přidáním nekontaminované organické půdy;
  • Udržování pH okolo 6,5;
  • Důkladné mytí produktů před jídlem nebo uložením;
  • Mytí rukou ihned po zahradničení a před jídlem.

 

Pokud je úroveň olova vysoká

V půdách s vysokou kontaminaci olovem, nepěstujte žádné poživatiny. Místo toho položte na zem nějakou izolační tkaninu, na kterou postavíme alespoň půl metrů vysoký vyvýšený záhon, do které dáme čerstvou, nekontaminovanou zeminu. Pro výrobu vyvýšených záhonů, zvolte přírodní materiály, které nebyly ošetřeny konzervačními látkami. Zahrádkáři by měli dodržovat veškerá opatření, které pomohou udržet jejich zeleninu bez toxinů.
Pokud nepěstujete poživatiny, nemusíte mít vyvýšené záhony, ale lze se věnovat stromům, které poskytnou stín, keřům a řezaným květinám.
Zahrada vám poskytne psychické, estetické, ekologické a duchovní uspokojení. Zahradničení vyžaduje velké úsilí, aby se snížilo riziko další kontaminace. Vzhledem k tomu, že naše životní prostředí není nedotčené, je zahradničení v městských oblastech daleko náročnější, ale odměna je o to sladší.

Zdroj: http://garden.org/

Související příspěvky

Zanechte Odpověď