Moudrost dnešního dne:

Největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.

...

Právě přítomno: 366 hostů a žádný člen

Dvojčata

.

Vícečetné porody jednovaječných jedinců je samo o sobě pozoruhodný biologický jev.  Průměrně se rodí jedna jednovaječná dvojčata, na dvě stě padesát porodů u dvojvaječných je to jeden pár asi na 80 porodů.  Pomineme-li to, že díky léčbě neplodnosti jsou vícečetná těhotenství častější, tak opravdu některé faktory tuto pravděpodobnost zvyšují. Dvojčata se častěji rodí ženám starším 35 ti let, vícenásobným rodičkám a není neobvyklé ani to, že se dvojčata narodí jedněm rodičům opakovaně.

Větší pravděpodobnost má i žena, kde se v rodině podobné případy vyskytly. Z etnického pohledu se nejvíce dvojčat rodí v Africe, kde dvojčata připadnou až na jednu třetinu porodů. Naproti tomu v Asii je to až na 150 případů jednočetných porodů. Zda půjde o vícečetné těhotenství, se pozná na ultrazvuku už během prvního trimestru.

 

Vícečetné těhotenství  sebou nese více komplikací, protože tělo ženy není pro takové těhotenství uzpůsobeno. Proto je zde mnoho zdravotních rizik. Mimo častější potratovost, může dojít ke vzniku siamských dvojčat, která jsou v některé části těla srostlá. Ve vážnějších případech ale i k takovým, kde mají společné některé části těla, krevní oběh, či orgány. Rovněž se může stát, že jedno z dvojčat se nevyvíjí stejně rychle jako to druhé, protože nemá tolik výživy. Obě děti pak mohou mít různé zdravotní komplikace až po jeho úplný zánik jednoho z nich, které úplně odumře. Druhé z dvojčat se obvykle vyvíjí dál. Může se však stát, že jedno z dětí to druhé tzv. pohltí, neboli vstřebá. Stane se pak jeho nedílnou součástí. Jsou proto známy případy lidi se dvěma hlavami, tvářemi, více nohami apod.

 

U těchto těhotenství jsou více zdravotně ohroženy i matky. Mohou mít zvýšené vylučování bílkoviny do moči nebo výrazně zvýšený krevní tlak.

 

U vícečetných těhotenství je nejen větší výskyt potratů, ale porod je často nutno provádět císařským řezem. Proto se jako léčba neplodnosti doporučuje vkládat raději jen jedno embryo.

 

Dvojčata mohou být dvojvaječná, čili dvě vajíčka a dvě spermie a pak jednovaječná, jedno vajíčko a jedna spermie. Embryo se může rozdělit jen v prvních dvou týdnech po oplodnění, přičemž bylo zjištěno, že čím později se oddělí, tím jsou si podobnější. Nikdy nemůže dojít k oplození vajíčka dvěma spermiemi, protože jakmile spermie do vajíčka vnikne, stane se stěna pro další spermie neprostupná. Může se však stát, že pokud jsou při ovulaci uvolněna dvě různá vajíčka, vyskytují se kolem nich spermie dvou mužů, může být každé vajíčko oplozeno jiným z nich a narodí se tak děti dvou otců.K takovému oplození může dojít i v rozpětí několika dnů či měsíců, pokud tělo nezafungovalo správně a dochází stále k dozrávání vajíček.

 

Zamyslíme-li se nad tím, tak, jednovaječná dvojčata jsou vlastně klon jedné a téže osoby. Proto jsou předmětem zájmů nejen odborníků, ale i běžných lidí. Tyto osoby nesou stejnou genetickou informaci, protože vznikli z jednoho vajíčka a jedné spermie tak, že se embryo v rané fázi rozdělilo na dvě (i více) embrya. Protože mají stejnou chromozomální výbavu, mají ve všech případech stejné, pohlaví, stejnou krevní skupinu, stejnou vizáž a stejné povahové rysy, i když mohou mít jinou porodní váhu a zpočátku i zdánlivě jiný vzhled. Jedinou výjimkou rozdílu může být to, že jen u jednoho z těchto dvojčat se vyskytne nějaká tělesná porucha, protože plod byl nějak poškozen. Stejně tak je znám případ jednovaječných dvojčat, kdy jeden onemocněl schizofrenií a druhý byl zdravý. Ačkoli mají shodnou DNA, rozhodně také nemají shodné otisky prstů. Mohou mít podobné vzory rýh, ale nalezneme v nich také rozdíly.

 

Dokonce i když jsou jednovaječná dvojčata vychovávána v rozdílném prostředí, jsou jejich povahové rysy (například zájmy, agresivita) hodně podobné.  Velké rozdíly však byly zaznamenány v citové oblasti, protože ty přímo souvisí s zážitky uvnitř rodiny, kde byli vychováváni.

 

Je otázkou jak pozornost, kterou ve svém okolí vzbuzují, ovlivňuje jejich psychiku.

 

Tito jedinci mají velkou spoustu přátel, protože jakmile se jeden z nich s někým seznámí, automaticky je přítelem i druhého z dvojčat. Pro tyto sourozence je však velmi složité, zejména pokud jsou téměř nerozeznatelní, najít si opravdu blízké přátele a partnery, protože je velmi obtížné odlišit jednoho od druhého a těžko lze pak posoudit který je ten „můj“ přítel a který je „jen“ sourozenec. Navíc se vzhledem ke své povahové podobnosti nejčastěji přátelí sami se sebou, a pokud byste projevili nějakou výhradu ke druhému z dvojčat, můžete mít problém, protože bývají k sobě velmi loajální.

 

Některá jednovaječná dvojčata mají tak silné emocionální pouto, že mezi nimi funguje něco jako telepatie a to většinou daleko na vyšší úrovni než mezi ostatními lidmi. Jsou známy případy, že když jedno z dvojčat utrpí zranění, pocítí bolest i to druhé dvojče třeba na vzdálenost mnoha kilometrů. Rovněž je zajímavé, že mezi dvojčaty obecně je daleko více těch, kteří trpí klaustrofobií.

Teprve s přibývajícím věkem se objevují drobné rozdíly v jejich společenském životě i při výběru kamarádů. V důsledku toho je ostatní začínají chápat jako odlišné osobnosti. proto se moudré matky snaží svá jednovaječná dítka už od malička trochu odlišit a nevytváří v nich mýtus, že jde o jednu osobu např. stejným oblečením, účesem a stejných hraček. Je potřeba z každého z nich vytvořit individualitu a chovat se k nim jako by šlo o běžné sourozence. Určitě jim tím usnadní život.

Sdílet
TOPlist