Moudrost dnešního dne:

Domněnka ženy bývá přesnější než jistota muže

...

Právě přítomno: 139 hostů a jeden člen

Pranostiky - květen

.

Bujný květ - plný úl.

Jestli v máji neprší, červen to dovrší.

Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.

Májová kapka platí nad dukát.

Deštivý květen - žíznivý říjen.

Je-li květen prostuzený, bude roček vydařený.

 


Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.

Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Mokrý máj - v stodole ráj.

Mokrý máj - chleba hoj.

Májová voda vypije víno.

Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.

Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Suchý květen - mokrý červen.

Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.

Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.

Sníh v máji - hodně trávy.

Studený máj - v stodole ráj.

Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.

V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.

Večerní rosy v máji hodně sena dají.

V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.

V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.

V máji hřímoty nedělají trampoty.

V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.

Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.

 

1. května

Filipa a Jakuba déšť - to zlá zvěst.

Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.

Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle čočka zaseje.

Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.

Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa.

Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.

Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.

Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.

Před Filipem deštík noční úrodu nám věští roční.

Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.

Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno. 

 

4. května

Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.

Déšť svatého Floriána je ohňová rána.

Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.

 

11. května

O svatém Mamertu zima je po čmertu.

Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.

 

12. května

Čeští patroni odměřují teplo.

Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie jejich kuchařka; odtud již studeno neškodí.

Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví bratři, přinesou chladna, jak se patří.

Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži.

Déšť, jejž Mamert, Pankrác, Servác kuje, rád se v celém létě opakuje.

Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.

Svatí Pankráci, Serváci, a Bonifáci, Vás se bojí všici sedláci.

Pankrácova nepohoda – vinohradům výhoda.

PAN-krác, SER-vác, BONI-fác - pálí stromy. (PAN SERBONI pálí stromy.)

 

13. května

Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

Před 13. dubnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodného mrazu.

 

14. května

Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu.

Před Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

Pan Serboni pálí stromy.

Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.

Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.

Pakrác Urban bez deště - hojnost vína.

 

15. května

Déšť svaté Žofie švestky ubije.

Žofie víno upije.

Žofie – ledová žena.

Sv. Žofia víno vypíjá.

Svatá Žofie políčka často zalije.

Prší-li na sv. Žofii, neurodí se víno.

Svatá Žofie vaří z vody.

Keď prejde zamrznutých kuchárka, sadieva sa paprika.

 

 

23. května

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

 

25. května

Přicházejí „malí ledoví muži“ - sv. Urban, sv. Filip a sv. Beda

Na Pankráce, na Urbana (25. 5.) suchý den – urodí se víno, hustý bude len.

Do lesa Pankrác s dubnem jel, milostivé léto ztratil, Urban (25.5.) léto nenavrátil.

Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen.

Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.

Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.

Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.

Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.

Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jest pěkný čas, dobré víno bude.

Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.

Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.

Ubran krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.

Urban bývá studený pán.

 

27. května

Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.

O svatém Duše choď ještě v kožiše.

Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.

Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.

Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.

 

28. května

Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.

Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.

 

POČASÍ V KVĚTNU 2014

 

Sdílet
TOPlist