...

Jean Jacques Rousseau:

Je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.