...

Oscar Wilde

Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne abychom je chápali.