Moudrost dnešního dne:

Muž je úspěšným příživníkem, trubcem, který vynalezl civilizaci, umění a válku, poněvadž ho jinak k ničemu nebylo zapotřebí a poněvadž měl sílu, kterou musel uplatnit

...

Právě přítomno: 217 hostů a žádný člen

Průkaz energetické náročnosti

.

PENBPodle zákona 406/2000Sb. vznikla povinnost vystavit na novou, rekonstruovanou, prodávanou, nebo pronajímanou nemovitost Průkaz energetické náročnosti (PENB). Samo o sobě nejde dnes už o nic nového, ale neustále dochází ke zmatkům, kdy průkaz vyžadovat a kdy jeho potřeba není, protože pro různé prostory či celé budovy nabýval zákon platnost v jiném časovém úseku. Navíc se někdy PENB může nahradit doložením faktur za energie tři roky nazpět.

Kdy tedy butete PENB potřebovat?

Pokud vlastníte nějakou nemovitost a tu neprodáváte, nepronajímáte, nebo neprovádíte žádné stavební úpravy  pak PENB nebudete potřebovat.Průkaz může zhotovit jen specialista, který je k tomu oprávněn. Jeho platnost je 10 let od data vyhotovení nebo do provedení změny stavby.


Podle § 7  budete  PENB potřebovat v těcto případech:
1. V případě výstavby nové budovy musí vlastník budovy nebo SVJ doložit PENB už při žádosti o výstavbu. Výjimku tvoří budovy  energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, kde jsou termíny odloženy (2016-2020) podle plochy výstavby.

 

2. V případě větší změny musí stavebník doložit PENB už při žádosti o  stavební povolení a to i v případě, že  změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení.

 

3. V případě i jiné než větší změny dokončené budovy jsou-li měněny stavební prvky obálky budovy nebo technické systémy i v případě ještě platného PENB ( doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným stavebním prvkům a které jsou povinni uchovávat 5 let)

 

4. V případě prodeje nebo pronájmu ucelené části domu nebo její části

 

5. Požadavky na  energetickou náročnost budovy nemusí být splněny
- u budov do 50 m,
- u památkově chráněných budov, nebo se nacházejí v památkové zóně, pokud by to změnilo jejich charakter nebo vzhled,
- u budov sloužících pro náboženské účely,
- u staveb sloužící pro rodinnou rekreaci, pokud je jejich plánovaná spotřeba nižší, než je 25% spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
- průmyslových prostorů  se spotřebou energie do 700 GJ za rok
- u rekonstrukcí budov, kde vlastník doloží audit, že to není technicky proveditelné
- u budov zpravodajských služeb,
- u budov důležitých pro obranu státu

 

PENBA jak je to konkrétně u prodeje nebo pronájmu budov nebo jejich ucelených částí?
1. Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni opatřit si průkaz
- při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
- při pronájmu celé budovy, nebo ucelené části budovy

 

2. Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni uvádádět klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti (A - G) již v inzerci nabízených objektů určených k prodeji či pronájmu.

 

3. Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
- kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy a předat nejpozději při podpisu KS
- nájemci před uzavřením nájemní smlouvy a předat nejpozději při podpisu NS

 

4. Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni předložit grafickou část průkazu nebo jeho ověřenou kopii zprostředkovateli prodeje nebo pronájmu, jinak musí zprostředkovatel uvádět v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu G. (Což prodeji neprospěje.)

 

5. Pokud vlastníkovi jednotky nebyl vlastníkem nebo SVJ na písemné vyžádání předán PENB,  může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky a v informačních materiálech musí uvádět nejhorší klasifikační třídu.

 

6. Tato výjimka chrání majitele jednotky (např. bytu) v případech, kdy vlastník nebo SVJ nechce PENB nechat zpracovat. V tomto případě ale porušují zákon a je možno jim udělit pokutu.

 

7. Je -li zpracován PENB  pro celou budovu, je také průkazem i pro ucelenou část této budovy (např. byt)

 

8. Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla postavena nebo naposledy rekonstruována před 1. lednem 1947.

Sdílet
TOPlist