Moudrost dnešního dne:

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém!

...

Právě přítomno: 345 hostů a žádný člen

Daň z nabytí nemovitých věcí

.

důmPokud jste se těšili, že už nebudete platit daň při koupi nového bydlení, tak opak je pravdou. Někteří poslanci sice chápou, že jde o dvojí zdanění, a že při koupi lidé daní již jednou zdaněné peníze, ale přínos do státního rozpočtu je nezanedbatelný a proto se bude tato daň platit i dál. Snažte se co nejméně stěhovat, protože s každým prodejem nemovitosti vám zbude méně peněz na koupi bydlení nového. Prodáte-li dům za 3 mil., pak na koupi nového budete už mít jen 2.880.000,-Kč. Zopakujete-li to za život třeba 5x, pak jen díky této dani nakonec bydlíte v domě za 2.450.000,-Kč.

Zatím hradí daň z prodeje nemovitých věcí (byt, dům, pozemek,...) prodávající a kupující je ručitelem, že daň bude zaplacena. Smluvní strany mají však možnost se dohodnout, že daň zaplatí kupující. Ve smlouvě je v tomto případě nutné výslovně napsat, že poplatníkem daně je nabyvatel nemovitosti. Nestačí, když bude uvedeno, že nabyvatel zaplatí daň.

 

důmOd dubna 2016 má dojít k další změně, a to, že se poplatníkem této daně stane kupující, neboli ten, kdo nemovitost nabývá. Pro kupujícího to bude znamenat o komplikaci, protože pokud si na bydlení bere úvěr,  banka mu na daň nepůjčí.

Tato změna se ale hlavně nelíbí developrům, protože mívají sepsány předkupní smlouvy na pozemky dlouho před plánovanou výstavbou vč. sjednané ceny a daň, kterou budou muset zaplatit, jim zvýší náklady.

Zároveň byl vládou schválen zákon, který omezuje osvobození u prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek. Nově by se to mělo vztahovat jen na dokončené nebo užívané jednotky, nikoliv na rozestavěné.

 

Jak se sazba daně z prodeje nemovitých věcí počítá

Pro podání této daně není potřeba si nechat vypracovávat žádný odhad v těchto případech:

  • byty a rodinné domy

  • chalupy, chaty a objekty určené pro rekreaci

  • garáže

  • pozemky, které tvoří s uvedenými stavbami funkční celek

  • pozemky, jejichž součástí jsou uvedené stavby

  • pozemky bez trvalého porostu, na kterých není zřízena stavba a ke kterým nebylo zřízeno právo stavby

 

důmPro základ daně je možno vyjít z kupní ceny nebo z tzv. směrné hodnoty. Je to údaj, jež stanovuje FÚ na základě ceny obvyklé pro tuto lokalitu a pro základ daně se vezme 75% z této hodnoty - srovnávací daňová hodnota. Daň se platí z vyšší částky.

Pokud je srovnávací daňová hodnota 1 mil. a prodejní cena je 1,5 mil., pak zaplatíte daň z 1,5 mil.

Může nastat ale i situace, že srovnávací daňová hodnota je 1 mil., ale vy jste koupili byt za 500 tis, protože byl např. ve špatném stavu. Pak je dobré si nechat udělat odhad a do kalkulace zahrnete 75% z odhadní ceny. Bude-li tato částka 700 tis., pak platíte daň z této hodnoty.

Sazba této daně je nyní 4% ze stanoveného základu daně. Základ daně je možno snížit o uznatelné výdaje, kterými může např. být pořízení znaleckých posudků.

 

Kdy se tato daň nyní neplatí:

  • U bezúplatného převodu jako je dědictví nebo darování.
  • První úplatný převod novostavby, (pokud k němu došlo do 5-ti let po kolaudaci).
  • První úplatný převod nově vzniklé jednotky - nástavba apod., (pokud k němu došlo do 5-ti let po kolaudaci).
  • Při převodu majetku družstva do vlastnictví člena družstva (změna vlastnictví z DB na OV).

 

Kdy a kde daň máte zaplatit

Pokud je více prodávajících, pak každý podává daňové přiznání samostatně, manželé mohou podat přiznání společně na jednom  formuláři, kde je uveden jen jeden z nich jako společný zmocněnec.

Daňové přiznání musíte podat i zaplatit nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve které došlo ke vkladu práva do katastru nemovitostí. Toto přiznání se podává a platí tam, kde se daná nemovitost nachází. Je-li tedy byt v Olomouci a vy bydlíte v Brně, pak budete daň platit v Olomouci.

K daňovému přiznání přiložte kopii kupní smlouvy, pokud je, tak i odhad nemovitosti, abyste se vyhnuli nadměrné srovnávací daňové hodnotě, kterou by mohl určit FÚ a kopii LV, kde je již vyznačen nový majitel.

Sdílet
TOPlist