23 května, 2024

Čtyři dohody

To, že mluvíte svým mateřským jazykem, nebyla vaše volba. Nevybrali jste si ani náboženství nebo morální hodnoty.  Děti věří, co jim dospělí řeknou.  Děti jsou ochočovány stejným způsobem jako pes, kočka nebo kterékoliv jiné zvíře. Abychom psa něco naučili, trestáme ho a odměňujeme.  Své děti, které tolik milujeme, cvičíme stejným způsobem jako domestikovaná zvířata: pomocí trestů a odměn. Když porušujeme pravidla, jsme trestáni, když se jimi řídíme, jsme odměňováni.

Tak se rychle vyvine potřeba upoutávat pozornost jiných lidí, abychom dostali odměnu. Odměna nám dělá dobře, a proto se snažíme dělat to, co po nás jiní chtějí, abychom ji dosáhli. Strach z odmítnutí se stane strachem z toho, že nejsme dost dobří. Nakonec se staneme někým, kým nejsme.

Až když jsme dostatečně staří na to, abychom přemýšleli, naučíme se slovo ne. Vzbouříme se, protože bráníme svou svobodu. Ochočování je tak silné, že v jistém okamžiku života už nepotřebujeme nikoho, kdo by nás musel dále napomínat. Jsme tak dobře vycvičeni, že se ochočujeme sami a sami se trestáme, když nedodržujeme pravidla.

Existuje ještě jiná naše část, skrze niž přijmeme rozsudky a která se nazývá Oběť. Oběť trpí vinou a trestem. Ta nese obvinění, vinu a hanbu. Odtud zní hlas: „Já ubožák, nejsem dost dobrý, inteligentní a přitažlivý, nezasloužím si lásku“. Jedna po druhém vstupují tyto dohody do Knihy zákona a vládnou vašemu snu. Všechno co jde proti Knize zákona, vám způsobí zvláštní pocit v okolí žaludku, kterému se říká strach. I kdyby byla Kniha zákona špatná, cítíte se s ní bezpečně.

Skutečně spravedlivé je platit za každou chybu pouze jednou. Člověk je jediným tvorem na zemi, který platí tisíckrát za tutéž chybu. Uděláme chybu, sami se odsoudíme a potrestáme. Je to spravedlivé? Kolikrát necháme platit svého partnera nebo partnerku, své dětí nebo rodiče za tutéž chybu?

Náboženství tvrdí, že peklo je místem trestu, místem strachu, bolesti a utrpení, místem, kde vás pálí v ohni. Kdykoliv pocítíte hněv, žárlivost nebo nenávist, zakoušíme ve svém nitru oheň. Žijeme ve snu pekla. Budeme-li považovat peklo za stav mysli, pak je peklo všude kolem nás.

Celé lidstvo hledá pravdu, spravedlnost a krásu. Hledáme spravedlnost, protože v systému víry, který máme, žádná není. Neustále něco hledáme a hledáme a přitom je již vše v našem nitru. Nevidíme pravdu, protože jsme slepí. Pociťujeme potřebu mít pravdu a ostatním ji upírat. Nevidíme, kým skutečně jsme. Nevidíme, že nejsme svobodni. Naučili jsme se žít tak, že zkoušíme uspokojit požadavky jiných lidí. Protože nejsme dokonalí, sami sebe odmítáme. Nedokážeme si prominout, že neodpovídáme své představě o tom, jací bychom měli být. Posuzujeme ostatní podle své představy dokonalosti, oni však přirozeně naše očekávání nenaplňují. Způsob, kterým posuzujeme sami sebe, je tím nejhorším soudem, jaký kdy existoval. Pokud se haníme opravdu ošklivě, tak budeme dokonce tolerovat někoho, kdo nás bude bít, pokořovat a kdo s námi bude zacházet jako se špinavým hadrem. Proč?  Protože si v našem systému víry řekneme: „Zasloužím si to. Ten člověk mi prokazujte přízeň, že se mnou je. Nejsem hoden lásky a úcty. Nejsem dostatečně dobrý“.

Existují tisíce dohod, které jsme uzavřeli sami se sebou, s jinými lidmi, s našim snem života, s Bohem, se společností, s partnerem, s dětmi.

Každý z nás se rodí s jistým množstvím osobní síly, které odpočinkem každodenně doplňujeme. Naneštěstí plýtváme naší osobní silou především proto, abychom uzavírali tyto dohody. Naše osobní síla zmizí ve všech dohodách, které jsme uzavřeli. A výsledkem je, že se cítíme bezmocní. Máme jen tolik síly, abychom každý den přežívali, protože většinu z ní užíváme k dodržování dohod.

Úryvky z knihy Čtyři dohody – kniha moudrostí starých Toltéků.

autor DON MIGUEL RUIZ

Související příspěvky

Zanechte Odpověď