20 června, 2024

Co je náplní práce realitního makléře

Namísto rad a mouder všeho druhu mám pro Vás pohled do světa „na druhé straně“, chcete-li nahlédnutí pod pokličku práce realitního makléře. Ráda bych vám představila svoji profesi z pozice makléřky, která tuto práci již nějaký čas dělá, někdy s větším, jindy s menším úspěchem. Nechť následující informace slouží jak potenciálním klientům, tak i lidem, kteří tuto dráhu zvažují. Pominu-li základní fakta, že i realitní makléři jsou lidé a že ve většině případů se jedná o legitimní podnikání se vším všudy, musím říct, že práce realitního makléře není povoláním v klasickém slova smyslu. Je to životní styl.
Další, poměrně rozšířenou informací o této profesi, je, že realitní makléř prodává nemovitosti. Omyl – makléř prodává služby.
Co je tedy náplní práce realitního makléře? Jednoduše řečeno: uspokojení potřeb a požadavků klienta. Jak vám to zní? Poměrně jednoduše? Ano, je to tak, ale…
Realitní makléř musí být především člověk, který skutečně a opravdově miluje lidi. Musí být empatický, přátelský, spolehlivý, musí si umět udržet potřebný odstup, musí být obchodník, musí mít aspoň náznak technického myšlení, musí být časově i prostorově přizpůsobivý, musí být schopný neustále se vzdělávat. A hlavně musí svou volbu stát se makléřem činit z přesvědčení, nikoliv pro peníze.
 

Příklad: 

představte si, že se na vás obrátí klient, který potřebuje rychle prodat, protože má exekuci na svém bytě. Co uděláte? Ověříte katastr nemovitostí, zjistíte, která exekuční kancelář je celou věcí pověřená a začnete s nimi jednat. Jde vám o čas. Potřebujete ke své práci více času. Vyjednáte s exekuční kanceláří časový rámec a začnete tvořit plán prodeje. Hoří to! Stanovíte dobrou cenu, vymyslíte 20 způsobů, jak nabízet byt a začnete tyto způsoby realizovat. Hodiny tikají!!! Mezitím se ukáže, že prodejce měl kostlivce ve skříni v podobě zástavy. Uf, ale není problém, začnete jednat s dotčenou institucí. Plyne čas…. měsíc…. Najdete kupce. Paráda. Teď je ale potřeba zajistit stanoviska a podmínky všech dotčených institucí. Máte zajištěno, připravíte tedy kupní smlouvy. Exekutor tlačí! Návrh smluv je na světě, je třeba jej poskytnout zúčastněným. Ok, přicházejí na řadu týmy právníků na obou stranách. Super, konečně konstruktivní jednání. Exekutor hrozí dražbou! Máte vyladěnou smlouvu a jdete ji podepsat. Podepsáno! Máte štěstí, kupující má peníze v hotovosti a nečekáte tedy na úvěr. To by bylo …. Fajn, peníze jsou tam, kde mají být, smlouvy zašlete na katastr, ale stále vás ovládá stres. Jen aby tam nebyl další kostlivec… Není! Teď už jen povinná lhůta na katastru a je to. Ufff, právník mi volá a říká, že pije Jamesona, dámám na katastru bych klidně líbala ruce….
Převládajícím názorem je, že reality jsou o penězích a lidé se stávají makléři z těchto pohnutek. Nemohu a ani nechci tvrdit, že to tak není; v realitách se skutečně dají vydělat pěkné peníze, velmi pěkné peníze. Otázkou ovšem je, čím je tento výdělek podmíněn a čím je vyvážen. Předpoklady a podmínky pro práci realitního makléře jsem zmínila výše. Kompenzace výdělku se dá shrnout do dvou slov: ztráta soukromí.
Jak již bylo uvedeno, makléř především prodává (své) služby. To znamená, že se ke svým klientům musí chovat tak, aby byli spokojení, v ideálním případě nadšeni. V první řadě musí pečlivě zjistit, co klient vlastně chce, vhodnými otázkami jej musí přivést k uvědomění skrytých potřeb, jejich vyjádření a následně musí sestavit plán vedoucí k jejich plnému uspokojení. Mějme na paměti, že k úspěšnému obchodu je třeba, aby všichni jeho účastníci byli spokojení a také to, že dobrá pověst se velmi těžce buduje a snadno ztrácí. Odtud vyplývá, že každý makléř stojí před možností realizovat jen jeden jediný momentálně výhodný obchod, zachovat se nesprávně a pak skončit anebo škodit dále v jiném regionu. Chce-li se však touto činností dále živit, musí mít na mysli především spokojenost svých klientů a z toho vyplývající svou dobrou pověst.
Makléř se musí snažit o složitou věc – vzít své životní zkušenosti jako pomůcku, nikoliv jako dogma, přidat k nim neustále vzdělávání se, obchodní, právní a technické dovednosti a být schopen tento balíček vždy a bezpodmínečně poskytnout každému, kdo si o něj řekne, protože taková je jeho role.
Chce-li být makléř úspěšný a hlavně užitečný, musí být v dobrém slova smyslu holkou pro všechno: dostatečně zkušeným člověkem, aby uměl ocenit hloubku a význam všelijakých životních zatáček; dostatečný psycholog, aby se uměl v zatáčkách zorientovat; manažer, aby uměl najít cestu ven; technik, aby všemu uměl dát pevný základ; obchodník, aby uměl prodat; ….. a člověk, který miluje jiné lidi. Bez této lásky k ostatním nemá cenu pouštět se do čehokoliv.
Řeknu vám po pravdě, neznám profesi, která by přinášela více uspokojení, než makléřina – a že jsem si jich už několik prošla … Bydlení, resp. věci kolem bydlení jsou jednou ze základních životních priorit každého z nás (viz Abraham Maslow) a s tímto vědomím je třeba brát i realitní obchod.
Mimochodem, jak jsem psala, není to práce, je to životní styl a ne každý je schopen takto žít …

Autor článku: Kateřina Berková

Zdroj: TWISt-real

Související příspěvky

Zanechte Odpověď