29 července, 2021

Cestování na Slovensko od 9.7.2021

BratislavaPravidla pro cestování od 9.7.2021 ze směru Česko – Slovensko

Některé méně významná místa pro překračování hranic budou uzavřena (viz hraniční přechody). Zatím se bude postupovat dle oranžového stupně čili intenzivní kontroly digitálních COVID průkazů. Výjimku z kontrol má nákladní doprava.

Všechny osoby starší 12 let s výjimkou tranzitu se musejí registrovat  v  systému eHranica.  (Pozn.: Plně očkovaným osobám se stačí registrovat jednou za 6 měsíců.)

Cestovat na Slovensko mohou obyvatelé ČR, kteří mají alespoň jedno očkování, jinak budou muset nastoupit do karantény. Děti mladší 18 let se řídí režimem rodičů. Pro očkované bude na hranicích speciální jízdní pruh.

Od 9. srpna bude tato výjimka platit jen u těch, kteří budou mít obě očkování a bude se to týkat i dětí 12-18 let.

Povinná izolace

Pro přijíždějící osoby je nutné nastoupit izolaci v domácím prostředí, která končí při bezpříznakovém průběhu 14. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu podstoupeného nejdříve 5. den izolace.

Děti do 12 let se řídí stejným režimem jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti.

 

Výjimky, kdy není povinná izolace:

Očkované osoby (nutno prokázat potvrzením nebo digitálním COVID průkazem EU), kterými se rozumí:

  • dvoudávková vakcína: osoba 14 dni – 12 měsíců po aplikaci druhé dávky vakcíny
  • jednodávková vakcína: osoba 21 dní – 12 měsíců po aplikaci vakcíny
  • v případě osob které prodělaly onemocnění (do 180 dnů od nemoci)  a mají 14 dní – 12 měsíců po aplikaci první dávky vakcíny

Členové posádky nákladní, autobusové a železniční dopravy

Tranzit osob po určených trasách přes území Slovenska nesmí trvat déle než 8 hodin , zastavovat lze pouze při čerpání pohonných hmot)

  • Osoby cestující do země, v níž mají uděleno povolení k pobytu nebo jejímiž jsou občany
  • Občané EU cestující do jiných zemí EU;

Neodkladná diagnostika či léčba na dobu nepřekračující 12 hodin

Výkon soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů nebo styk s dítětem;

Pohřeb blízké osoby + PCR test platný 72 hodin.

Žádost soudu nebo orgánů činných v trestním řízení (souhlas Ministerstva vnitra SR) + PCR test platný 72 hodin.

Výjimky pro osoby s pobytem v ČR

Osoby (do 1.9.2021), které mají uzavřen pracovněprávní vztah nebo místo výkonu práce na území Slovenska a mohou jej prokázat potvrzením + negativní PCR test platný 7 dnů

Prezenční studium na Slovensku, nebo v ČR (potvrzení školy) + negativní ATG nebo PCR platný 7 dnů.

Zajištění neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky (potvrzení ošetřujícího lékaře) + PCR test platný 7 dnů.

Obhospodařování pozemků ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice + PCR test platný 7 dnů.

Výroba audiovizuálního díla, podávat umělecký výkon či dílo a sportovci + PCR test platný 72 hodin.

Zaměstnanci provozovatelů kritické infrastruktury (energetika, apod.) + se souhlasem Ministerstva SR + PCR test platný 72 hodin.

Omezení pohybu na Slovensku:

Na Slovensku platí tzv. COVID automat který dělí slovenské okresy do čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci.

V hromadné dopravě je nutné mít negativní ATG nebo PCR platný 7 dnů (netýká se očkovaných osob) + respirátor minimálně FFP2.

Ve všech interiérech s výjimkou domácnosti a v hromadné dopravě je povinné nosit roušku nebo respirátor FFP2. V exteriérech je možné se pohybovat bez roušky pouze tehdy, pokud vzdálenost od ostatních osob (z jiné domácnosti) je větší než 5 m.

 

Návrat do ČR

Dle Seznamu zemí vydávaného Ministerstvem zdravotnictví ČR spadá Slovensko od 22.6.2021 do zelené kategorie, tj. patří mezi země s nízkým rizikem nákazy. Při návratu není potřeba zatím nic. Podmínky návratu do ČR lze nalézt zde.

Seznam testovacích míst na Slovensku lze nalézt  

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví SR

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE A DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Koronavirus a Slovensko

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky

Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky

VSTUP CICZINCŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

 Informace o možnostech testování na území Slovenské republiky (odběrová místa)

 

Další příspěvky z této kategorie.

 

 

 

Související příspěvky

Zanechte Odpověď