24 května, 2024

Změny zákonů v roce 2012

inflaceVšichni dnes žijeme na úkor budoucnosti, protože většina ekonomik funguje tak, že blahobyt je nutný, i kdyby na to nebylo.  Zadlužení jednotlivých zemí nejenže neklesá, ale stále roste. Celosvětová ekonomika stagnuje a ani u nás to není veselejší. Očekáváme inflaci asi ve výši 2,5 % a tím zvýšení úrokové sazby ČNB.  S tím rovněž souvisí i zdražování úvěrů. Naše vláda už 20 let mluví o utahování opasků a údajně se snaží snižovat rozpočtové deficity díky „úsporným opatřením a

rozsáhlým změnám v daňovém systému“, ale bohužel je většina úspor na úkor běžných lidí a tam, kde by se úspory opravdu najít daly, tam mají oči zavřené. Tak například státní aparát je mnohonásobně větší, než byl před dvaceti lety, i když už stát prakticky nemá skoro žádný majetek. Ale protože bychom propuštěním všech těchto „schopných“ lidí jen zvýšili nezaměstnanost, tak přeci nemůžeme reptat. Jenže stejně jsou na tom i ostatní rezervy, které by se daly najít.

Malý český člověk si ale ví rady vždycky. Stále jede ve stylu: Ukradli vám stěrač? Ukradněte si jiný!

DPH bylo z 10% zvýšeno na 14%, a protože to všichni pojali jako důvod pro zdražování, tak mnohé ceny poskočily mnohem více, než bylo nutné. A to dokonce i v oborech, kterého se zvýšení DPH tolik netýkalo.

Všude kolem nás jsou takové paradoxy, že se nad mnohým už jen usmíváme. Zase se snížil limit pro povinnou registraci k DPH na 750 tis. Kč. Ale pozor, je to z obratu. Takže když si např. nakoupíte během roku do vašeho stánku s občerstvením potraviny za 751 tisíc, které pak prodáte za 650 tisíc, budete muset platit DPH i když jste vydělali 100 tisíc Kč.  Jiné je to u služeb. Ten, kdo poskytne své služby za 749 tisíc a nic nemusel nakoupit, tak se ho žádné DPH netýká.

Celá desetiletí se hovoří o tom, že se budou daňová prohlášení v čase zjednodušovat. Místo toho se jen pořád mění, třeba podnikatelům ve stavebnictví přibyla další povinnost. Budou muset k přiznání přikládat seznam faktur všech plátců. Musí si tedy vždy dopředu zjistit, zda je daný subjekt ve chvíli fakturace plátcem DPH.

Naštěstí je zde i pozitivní zpráva, a to je ta, že když vás zítra některá ze společností „přinutí“, abyste si udělali ŽL, protože už nemůžete být jejich zaměstnancem, ale budete pro ně pracovat jako OSVČ, tak nebudete, běhal bezprizorně od úřadu k úřadu. Od 2013 vznikne tzv. jednotné inkasní místo (JIM) a dojde tím ke sloučení správy daní s výběrem sociálního a zdravotního pojistného.

Pro mladší ročníky, které právě začaly jásat, by bylo dobré poznamenat, že to vše už tu bylo. Možná ale bylo potřeba v devadesátých letech výhodně rozprodat restituovaný majetek nově vzniklým úřadům a tam pak na teplé místečko posadit i neteř vašeho známého, tak bylo nutno tuto „výhodnou“ reorganizaci provést. Ale ouha, po čase se zjistilo, že než se dostanou nové zákony a ustanovení až k té tetičce, tak člověk vyřizujete mnohý papír dvakrát tak dlouho.

No jo no. Jsme prostě jako děti. My se prostě nemůžeme podívat za hranice, jak to tam dělají. My raději vykrvácíme, jen aby to byla naše vlastní myšlenka.

A pozor další radikální změna, která už tu byla. Bude zaveden paušální odpočet ze základu daně pro zaměstnance. Tzn., že zase bude zrušena super-hrubá mzda.

Jenže změn je tu daleko více.

Zkušební doba zaměstnance může být nyní delší než 3 měsíce, což sice zjednodušují výpověď nespolehlivých zaměstnanců, ale výrazně zvýší stres a tlak na ty ostatní. Může to být živná půda pro další psychické týrání zaměstnanců (mobbing) a přibude lidí pracujících za méně výhodných podmínek.

Naproti tomu ale bude odstupné počítáno z odpracované doby, takže čím déle vydržíte případný stres snášet, tím více dostanete. Je ale otázka, jestli jsou peníze vždy výhrou.

Došlo k navýšení ročního limitu dohody o provedení práce ze 150 hodin na 300 hodin. Jako by to něco měnilo. Je potřeba něco nafakturovat? Tak jste to prostě dělali jen 300 hodin a na hodinu budete mít 1000,-Kč, i když ve skutečnosti jste to dělali mnohem déle.

Práce na dobu určitou je možné sjednat max. na 3 roky (maximálně třikrát za sebou u jednoho zaměstnavatele). A kolik lidí dnes vydrží pracovat v jedné společnosti déle než 9 let?

Zaměstnavatelé nyní musí uchovávat kopie oprávnění k pobytu zaměstnanců – cizinců ze třetích zemí jejich kopie musí být k dispozici na pracovišti, kde zaměstnanec vykonává práci.

A protože neznalost zákona neomlouvá, zase vzniká možnost pro další koloběh výdajů. Školitel – účetní – podnikatel. Skoro by se zdálo, že mají školitelé nějaké povinné desátky vůči schvalovatelům zákonů. Čím více bude změn, tím více bude potřeba školení.

Ale abychom nekončili tak negativně, tak tady máme Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Je to nový zákon kdy právnická osoba odpovídá za trestný čin, jestliže neučinila nezbytná opatření k jeho odvrácení. Trestní odpovědnost firmy přechází na všechny její právní nástupce vč. zabavení majetku.

Je jen škoda, že to nelze uplatnit 20 let zpětně už bychom si nemuseli utahovat opasky a vše nakradené by šlo zpět tam, kam to patří.

A konečně je zde i zákon o rozhodčím řízení. Platná jsou jen rozhodčí smlouva, která bude sjednaná samostatně, a podnikatelé mají povinnost informovat spotřebitele o důsledcích podpisu rozhodčí doložky v dostatečném předstihu.

Skoro to vypadá jako by se už konečně vlk alespoň trochu nažral.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď