21 května, 2024

Zateplení domu

Pokud vlastníte starší dům, který má velký prostup tepla, je dobré provést jeho kompletní rekonstrukci, a to nejen proto, abychom snížili provozní náklady na bydlení. Prioritou by pochopitelně měly být opravy, které vyřeší havarijní stav domu, nebo jeho jednotlivých částí. Jedná se zejména o odstranění statických poruch nosných konstrukcí, balkonů a jejich zábradlí, rozvodů elektřiny a plynu. Pak bychom měli zvážit i celkové zateplení domu.

Je dobré vědět, že celkovým zateplením domu se sníží náklady na teplo o více než 30 %, a že tím nezískáte jen úsporu tepelné energie, ale rovněž neméně významné snížení teploty v domě během horkých letních dnů.

Má-li dům nedostatečnou tepelnou izolaci, pak se v zimě na studeném povrchu stěn kondenzuje pára. A když je dům vlhký, usnadňuje to šíření plísní, kterým právě toto vlhké prostředí vyhovuje. Plísním se daří zejména tam, kde se „nehýbe“ vzduch (např. v rozích, za nábytkem, u oken, nebo pod podlahou).

Obraťte se na odborníky

Odborná firma poradí majiteli doporučení, co je vhodné v domě zrealizovat a v jakém pořadí –  Energetická optimalizace budov. Projektová dokumentace mimo jiné obsahuje i technický postup, který by měl zamezit případnému vzniku tepelných mostů.

U zvolených materiálů je vhodné zjistit si certifikáty těchto materiálů a získaná osvědčení. Je dobré používat výhradně certifikovaný zateplovací systém, kde jsou jednotlivé vrstvy systému navzájem slučitelné a kompatibilní. Jako tepelný izolant se používá fasádní pěnový polystyren (např. šedý s obsahem grafitu) o tloušťce 100 – 200 mm i více, přičemž cena polystyrenu je zde méně významnou položkou v celkové ceně zateplení.

Zvolte si kvalitní a nezávislý stavební dozor, který bude celou dobu kontrolovat, zda je skutečně dodržován technologický postup.

Má-li dům lodžii nebo balkon mělo by předcházet zateplení domu jeho rekonstrukce. Zábradlí bývá zkorodováno, nedostatečně ukotveno, se zkorodovaným oplechováním, bývá narušená jejich izolace a rozpadlá dlažba.

Dále by mělo následovat osazení nových oken. Stará dřevěná okna totiž nevyhovují z hlediska tepelné izolace. Nevyměníte-li je, budou díky rozdílným teplotám a kondenzaci vodních pár vznikat tepelné mosty a které mohou vést k narušení izolace provedeného zateplení. U stále kvalitních oken někdy stačí vyměnit běžná skla za izolační. Při jejich osazování nezapomeňte na šířku zateplení, příliš utopená okna totiž nepůsobí dobrým dojmem.

Není-li v dobrém stavu ani střecha, pak je dobré současně s výměnou střešní krytiny provést i tepelnou izolaci střechy, která je často z úsporných důvodů opomíjená. I zde by totiž docházelo ke kondenzaci vodní páry.

K tepelným mostům může docházet i díky špatné izolace a koroze klempířského oplechování.

Zateplením stropů a dobrá izolace podlah zvyšuje tepelnou pohodu v obytných místnostech. Pozor ale na vlhkost, která vzlíná z podloží zateplení a tu žádné zateplení vyřešit nemůže. Vzlínání vlhkosti je potřeba vyřešit samostatně.

Zateplujeme

Před samotným položením izolace je důležitá i dobrá příprava podkladu. Zateplované plochy musí být naprosto suché, nepromrzlé, dokonale čisté, bez prachu, mastnoty či odlupujících se míst. V některých případech je nutno provést nový disperzní nátěr.

Všechny nedostatky, zejména statické poruchy je nutno odstranit ještě před jejich zakrytím. Zakryjeme-li defekty na obvodových zdech, nebudeme je v budoucnu moci již jednoduchým způsobem opravit.

První řada desek se připevňuje do zakládací lišty nebo pomocí montážní latě a desky se lepí s nulovou spárou. Vznikne-li z nějakého důvodu nějaká spára, musí být vyplněna PU pěnou a ne jen lepidlem. Lepidlo se nanáší na desku v dostatečně siné vrstvě v několika bodech, které by měly být asi na 40% plochy a po celém odvodu desky. Lepidlo musí k podkladu dobře přilnout a nesmí být vytlačeno na boční strany desek, protože by vytvořilo spáru mezi deskami a následné tepelné mosty.

Pokud je dům v oblasti s velkou vlhkostí, je vhodné použít druhý způsob – tzv. předsazená fasáda neboli provětrávaná fasáda. Izolační materiál je přichycen k omítce tak, že je zde ponechána několika centimetrová mezera, umožňující průchodu vzduchu.

Nalepené desky se musí pokládat na vazbu a rohy stavebních otvorů (např. okna) musí být umístěny v ploše desek. Na obrázku je to provedeno špatně. Umístíme-li spáry mezi polystyrenem právě v těchto rozích, může zde dojít k jeho prasknutí.

Nalepené desky se po vytvrdnutí lepidla ukotví talířovými hmoždinkami (asi 6 ks hmoždinek na 1 m2), zarovnají a přebrousí případné nerovnosti a provede se stěrkovacím tmelem asi o tloušťce 3 mm, kterou můžeme přejet zubovou stěrkou se zubem 6-8 mm. Do této hmoty se pak svisle vloží sklo-textilní síťovina, kterou překryjeme alespoň 100 mm, a znovu se zatáhne tmelem v tloušťce asi 1 mm, a nakonec vyhladíme hladítkem. Protože se v rozích stavebních otvorů koncentruje největší napětí je nutné vyztužení zesílit.

Na takto zateplený povrch dáváme omítku.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď