15 června, 2024

VZP podporuje odběry pupečníkové krve

příspěvek v rámci programu prevence. Stačí doložit doklad o uhrazení faktury za odběr pupečníkové krve a VZP přispěje každé mamince 500 Kč.
V České republice se odběry pupečníkové krve pro tzv. autologní využití, tedy využití pro vlastní potřebu, uskutečňují již několik let.  Prvním subjektem, který tyto služby v Česku nabídl, byla rodinná banka pupečníkové krve Cord Blood Center.
 Od roku 2010 provedla více než 3000 odběrů. Nyní odběry pro vlastní potřebu podpořila VZP a každé mamince, která po 1.2.2014 doloží doklad o uhrazení odběru, přispěje 500 Kč.

Pupečníková krev

Uplatňuje se v léčbě onemocnění, při kterých se standardně používají krvetvorné kmenové buňky z kostní dřeně nebo periferní krve. Transplantace pupečníkové krve dnes tvoří 40% všech nepříbuzenských transplantací krvetvorných buněk u dětí i dospělých.
Oblast výzkumu využití kmenových buněk z pupečníkové krve, ale i pupečníkové tkáně a placenty, se celosvětově velmi rychle rozvíjí. Ukazuje jejich velký potenciál v dynamicky se rozvíjející oblasti – regenerativní medicíně. V ní se využívají zejména mezenchymální kmenové buňky, které jsou bohatě zastoupené právě v pupečníkové krvi, v tkáni pupečníku a placentě. Probíhá mnoho klinických studií, významné jsou zejména diagnózy jako dětská mozková obrna, autismus, traumatické poškození mozku, vrozené poškození srdce, ztráta sluchu a podobně. Užití kmenových buněk se testuje i v České republice.

„Jsme rádi, že se VZP rozhodla podpořit odběry pupečníkové krve. Jsme přesvědčeni, že tato krev může být prospěšná při mnohých diagnózách. Již dnes se při léčbě používá a výzkum jejího léčebného účinku je velmi intenzivní a slibný,“ říká Ján Šidlík, ředitel Cord Blood Center v České republice.
Společnost Cord Blood Center spolupracuje se 70 porodnicemi v České republice, které pokrývají 75% všech porodů. Klientky VZP mohou čerpat příspěvek z fondu prevence VZP na základě předložení žádosti o příspěvek a dokladu o zaplacení odběru u Cord Blood Center CZ do 3 měsíců od data vystavení.

Historie

První transplantace pupečníkové krve se uskutečnila před více než 25 lety – ve Francii 6. října 1988  chlapci s Fanconiho anémií. Pupečníková krev, která byla původně považovaná jen za biologický odpad při porodu, se od té doby  transplantovala více než 30 000 pacientům na světě.
V roce 1988 – byla známá jedna léčitelná diagnóza, dnes je jich 80. Kromě stoupajícího počtu diagnóz roste i počet jednotek pupečníkové krve ve veřejných i rodinných bankách. Podle údajů informačního portálu pro rodiče Parent’s Guide to Cord Blood mělo koncem roku 2012 uloženou pupečníkovou krev pro vlastní potřebu 2,35 milionu dětí na celém světě. Pupečníkovou krev zpracovává pro potřeby rodinných bank 164 laboratoří v 51 zemích. 

World Marrow Donor Association – mezinárodní organizace na podporu dárcovství krvetvorných kmenových buněk – eviduje 600 000 jednotek darované pupečníkové krve ve 158 veřejných bankách v 36 zemích.

O rodinné bance pupečníkové krve Cord Blood Center

Rodinná banka pupečníkové krve CORD BLOOD CENTER je druhou největší bankou pupečníkové krve, která působí v Evropě. Aktuálně uchovává více než 130 tisíc transplantátů připravených k použití. Tyto transplantáty díky šetrným metodám zpracování patří celosvětově mezi nejkvalitnější. Jejich kvalitu potvrdila mnohá transplantační centra ve světě, například v USA, Německu, Velké Británii, Francii, Nizozemí, Austrálii, Brazílii, Izraeli atd.
Odborníci skupiny CBC spolupracovali při léčebném využití 43 jednotek pupečníkové krve. Byla použita na léčbu samotného dítěte, sourozence nebo nepříbuzného pacienta. Cord Blood Center odborně a finančně zastřešuje veřejný registr dárců Eurocord Slovakia, jehož štěp byl použit mimo jiné i k léčbě pacienta v ČR v roce 2010.

Autor: Petra Miterova
www.neopublic.cz

Další příspěvky z této kategorii

Související příspěvky

Zanechte Odpověď