23 června, 2024

Věštění z ruky – láska

Když potkáte někoho nového, může být zábavnou možností jak se lépe seznámit – čtení z ruky. Abyste působili alespoň trochu profesionálně, podívejte se na některé základní principy hádání z ruky, které se můžete snadno naučit.
Důležitá je zde otázka, ze které ruky máme číst. Záleží jak kdy, a jak komu. Rozlišujeme mezi pasivní a aktivní rukou. U pravoruké osoby je aktivní ruka pravá. Levá ruka je považována za ruku pasivní. Obdobně postupujeme u leváků, kde je to opačně.
Obecně platí, že pasivní ruka mluví o dědičných charakteristikách a potenciálu dané osoby. Většinou platí, že linie na aktivní a pasivní ruce jsou zcela odlišné. Čím jsou odlišnější, tím více osoba aktivně pracuje na svém vývoji.
Velikost ruky vzhledem k velikosti těla.
Velké ruce mají osoby, které hodně přemýšlejí nad svým konáním. Osoby s relativně malou rukou jsou naopak aktivnější a více jednají než přemýšlejí o tom, co udělat.

Tvar ruky

Při posuzování tvaru dlaně rozhoduje poměr šířky dlaně k její výšce. Jsou-li tyto rozměry přibližně stejné, jde o čtvercovou dlaň. Je-li vertikální měření větší, než horizontální měření, pak jde o dlouhou dlaň. Prsty jsou považovány za dlouhé, pokud je délka prostředního prstu rovna nebo větší než 3/4 výšky dlaně.
Vzdušné ruce mívají čtvercovou dlaň, dlouhé prsty a tenké, čisté linie. Jde o ruce společenských a intelektuálních a lidí. Bývají často neklidní a potřebují časté změny a stimulace, většinou psychického druhu. Jako milenci, hledají tito lidé především duševní soulad.
Zemské ruce mají čtvercovou dlaň, krátké prsty, silnou nebo tlustou kůži s hlubokými, jasnými a přímými liniemi. Jde o praktické osoby, stojící nohama pevně na zemi, osoby se silnou vitalitou. Často mívají silné spojení s přírodou. Jako milenci jsou obecně poměrně spolehliví a přímočaří.
Ohnivé ruce se vyznačují dlouhou dlaní krátkými prsty, s mnoha liniemi významných čar, s pevnou a teplou kůží. Jedná se o ruce rizikových osob a akčně orientované lidí. Jako milenci jsou pozitivní s ochotou ujmout vedení.
Vodní ruce mají dlouhou dlaň, dlouhé prsty, s velkým množstvím jemných linek, které nejsou vždy úplně jasné a měkkou vlhkou pokožku. Tyto ruce ukazují na kreativní a emocionální lidi. Jako milenci, jsou citliví, zranitelní, trochu naivní, a hledají spíše péči, aby bylo o ně postaráno.

Palec
Pružnost palce nám říká, jak je daný člověk adaptabilní. Čím je flexibilnější, tím více bezstarostnější je tato postava. Nepružný palec ukazuje na tvrdohlavého člověka.
Má-li palec útlý „pás“ – tzn., že se palec zužuje v základním článku, jde o člověka používající ve vztazích s ostatními lidmi takt a diplomacii.
Někteří považují relativní délku palce za ukazatel věrnosti.
Delší palce ukazují na silnější osoby, které bývají věrné.

Čáry na dlani
Dlaň se obvykle skládá z hlavních linií, vedlejších linií a drobných linek.
Čím více je na dlani jemných linií, tím složitější a citlivější osobnost to je. Osoba je velmi citlivá i na vnější vlivy a starostí.
Čím méně linek na dlani je, tím je osoba jednodušší. Tito lidé žijí své životy ve přímějším postoji a jednodušším způsobem.

Hlavní linie –  na dlani jsou tři významné čáry.

Horní vodorovná čára označena jako A je Čára srdce. Čím delší je tato čára, tím vášnivější, a častokrát i žárlivější je tento člověk. Čáru srdce, která vede přímo přes ruku mívá osoba, která je řízena velmi emocionálně. Čáru srdce, která míří vzhůru směrem k prstu Jupiter (ukazováčku) označuje dobrosrdečného, rozumného člověka, milujícího volnost ve vztazích. Kříže a přestávky na čáře srdce označuje období smutku a žalu v lásce.
Čára hlavy označena jako B hovoří o inteligenci dané osoby. Prostor mezi začátkem čára hlavy a začátkem čáry života (pokud tam vůbec je), udává úroveň opatrnosti, kterou osoba disponuje. Jsou-li tyto čáry připojeny hned na začátku, je tato osoba velmi opatrná ne nedůvěřivá. Čím jsou od sebe dále, tím je osoba sebevědomější s větší ochotou přijímat na sebe rizika.
Zakřivená čára, která se většinou snáší k blízkosti základny dlaně označena jako C, je čára života. Pokud jde o vztahy, pak široká čára života, která poskytuje dostatek prostoru pro pahorek Venuše, patří osobám s expanzivním, které dávají lásce volnost. Čím blíže je čára života k palci, tím méně je to velkorysá osoba.
Zajímavá je i vedlejší čára týkající se vztahů se nazývá čára vztahů. Někteří nazývají tyto linie Čarami manželství. Jsou těsně nad čarou srdce. Naleznete zde lehké, jemné vodorovné čáry, které poukazují vztahy. Jedna dlouhá, jasná čára naznačuje dlouhotrvající a šťastné manželství nebo závazek. Pokud tam je více než jedna dlouhá, hluboká linie, bude vztahů v životě člověka více.

Pahorky

Na dlani existuje celá řada pahorků, které jsou jsou spojeny s planetami. Pahorek Venuše se nachází vedle palce u čáry života. Obecně platí, že masitost označuje lásku a potěšení. Čím je pahorek masitější a pevnější, tím silněji je vyvinuta sexualita dané osoby. Ochablý pahorek naopak ukazuje na nízkou hladinu sexuální vitality. Výrazné vodorovné čáry na pahorku Venuše ukazuje na osobu s mocným kouzlem pro opačné pohlaví. Spousta jemných linek jdoucích v různých směrech (často vypadající jako mřížka) ukazuje na osobu, která je v oblasti lásky poměrně složitá. Má proměnlivý, znepokojující charakter a může milence odrazovat. Často platí, že mnoho jemných linek mívá osoba, která je snadno ovlivnitelná vnějšími silami. Tato osoba může být partnerem snadno napálena. Trojúhelník na tomto pahorku mívají osoby, které mají sklon k mimomanželským poměrům. Tvar půlměsíce (Měsíc) mívají svůdné osoby.

Zdroj: https://cafeastrology.com

Související příspěvky

Zanechte Odpověď