23 května, 2024

Valorizace důchodů po česku

Jste už po celoživotní práci v zaslouženém důchodu, a dostali jste nyní valorizaci důchodu? Pomiňme nyní tu směšnou částku, která se pohybovala v průměru kolem 200 Kč, zapomeňme i to, že náklady na základní životní potřeby za poslední roky vzrostly mnohem více. Zaměřme se spíše na logiku výplaty těchto důchodů. Důchod totiž není vyplácen na kalendářní měsíc, ale tzv. v režimu „klouzavého měsíce“. Když například Lojza bere důchod 20. ledna, jde o důchod na období od 20. ledna do 19. února. Proto je pro někoho složité pochopit, jak by to mělo v případě valorizace správně proběhnout.
 

Pojďme proto na konkrétní příklad

Valorizace byla sice schválená k 1/1/2015 , ale v praxi probíhá trochu jinak.
Logicky by to tedy mělo být takto:

  • Karel dostává důchod 6. dne v měsíci. Protože jde o důchod tzv. na budoucí měsíc, měl by tedy dostat k tomuto důchodu ještě doplatek za pět předcházejících dnů (což je asi 33 Kč)*,
  • Pepa dostává důchod 24. dne v měsíci. Protože jde o důchod tzv. na budoucí měsíc, měl by tedy dostat k tomuto důchodu ještě doplatek za 23 předcházejících dnů (což je asi 148 Kč)*.

Ale ani jeden z nich tento doplatek nedostává.
 

Připadá vám to srozumitelné?

Pokud ano, čtěte dál. Pokud ne, vraťte se prosím zpět na předchozí odstavec a pokuste se lépe soustředit na daný příklad.
Tento výpočet* je totiž podle našich ústavních činitelů nesprávný a nelogický a navýšení prostě dostanete až na vás přijde řada (ale už bez oněch 33,-Kč, případně 148,-Kč).
Řeknete si „No bože vždyť jde o tak malou částku.“ Jenže ono nejde jen o PRINCIP! Je např. spousta důchodců, kterým stouply náklady na bydlení a to od 1/1/2015, ne až od termínu, kdy dostávají důchod.
 
A teď pozor! Když si spočítáte všechny valorizace, které nebyly např. Pepovi vyplaceny za posledních 20 let, pak jdou částky do tisíců a když si to vynásobíte 2 miliony důchodců, dostaneme se na miliardové částky.
 
Rovněž je zvláštní to, že na Slovensku to už pochopili a od roku 2003 byl výše uvedený systém zaveden. Používají tedy naši zákonodárci jinou logiku než na Slovensku a nebo je to záměr? Když si totiž spočítáte, kolik je u nás důchodců, tak je to viz výše poměrně vysoká částka, kterou tím stát uspoří. Ale je tato úspora na těch nejchudobnějších, kteří pro tento stát 40 nebo 50 let pracovali, SPRÁVNÁ? Samozřejmě že není správná, ona není ani v souladu s Ústavou. Ta totiž garantuje všem občanům „relativní rovnost ve smyslu odstranění neodůvodněných rozdílů“.
 
Pojďme k jinému paradoxu a jiným pohledům na spravedlnost a právo.
Nedávno byl vyslyšen jistý; pan JUDr. Sochor z Ostravy a do zákona bylo prosazeno, že ten, kdo měl vyšší příjmy v produktivním věku, ten dostane i vyšší důchod (protože byla vyšší zásluhovost při výpočtu důchodu).
 
Nebo to, že byla vyslyšena žaloba soudkyně Lorencové z  okresního soudu Brno venkov, která zjistila, že pro určení základu pro výpočet jejího platu byly sečteny všechny výplaty státních zaměstnanců (bez ohledu na to, zda byli zaměstnáni na plný či částečný úvazek) a pak z toho byl vypočten její plat. Pochopitelně, že došlo ke zkreslené částce, ale asi proto, že šlo o platy mnohých státních zaměstnanců, čili soudců, státních zástupců, poslanců apod., tak byla její žaloba tzv. „Oprávněná“.

Autor článku Mgr. Karel Zítek

——-
* Nejde o přesný výpočet, ale jen o názorný příklad.
——–
§ 86
Rozhodnutí
(1) Rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění se vydává písemně, pokud se dále nestanoví  jinak.  Při  vyhotovení  rozhodnutí  s  použitím automatizované   výpočetní   techniky  může  být  rozhodnutí  vydáno  v mezinárodní   abecedě   s   předtištěným   razítkem  orgánu  sociálního
zabezpečení  a  jménem,  příjmením  a funkcí zaměstnance odpovědného za vydání rozhodnutí.
(2)  Písemné  rozhodnutí  se  nevydává,  jde-li  o  hromadné  zvyšování <vyplácených  dávek  důchodového  pojištění;  v  těchto případech obdrží občan  písemné  oznámení o zvýšení těchto dávek. V případě nesouhlasu s postupem  uvedeným  ve  větě první lze podat do 60 dnů po splátce dávky důchodového  pojištění, od které byla provedena změna její výše, orgánu sociálního zabezpečení, který oznámení zaslal, písemnou žádost o vydání rozhodnutí o zvýšení dávky; orgán sociálního zabezpečení vydá do 30 dnů ode  dne,  kdy  mu byla tato žádost doručena, rozhodnutí o úpravě dávky důchodového pojištění provedené podle věty první.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď